Resource icon

Luật 61/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10. 2015-04-10

No permission to download

DutoanGXD

SmartSoftware
Tham gia
7/7/07
Bài viết
830
Điểm tích cực
1.640
Điểm thành tích
93
pth911 đăng tải 1 tài nguyên mới trên Thư viện GXD:

Luật 61/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10. - Luật 61/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10.

Luật 61/2010/QH12 ngày 25/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10.

- Hiệu lực: Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2011.

Nguồn: thuvienphapluat.vn

Ghi chú: Tin liên quan

1. Luật Về kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10
- Hiệu lực thi hành: Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2001.Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ.

2. Luật...
Bạn hãy kích vào đây để tìm hiểu thêm về tài nguyên này...
 
Last edited by a moderator:

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top