Mong các bạn giúp đỡ : Lập trình VBA cho excel "lọc danh sách nhân viên có cùng độ tuổi"

taovandung

Thành viên mới
Tham gia
17/11/12
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
Tuổi
34
Minh có 1 bài toán là :
Từ 1 sheet chứa danh sách sinh viên gồm các cột : họ tên , năm sinh
Yêu cầu : từ sheet ban đầu lọc ra danh sách sinh viên có cùng độ tuổi vào 1 sheet rieng biệt
Mong các anh/chị các bạn giúp đỡ hoặc chỉ cho mình các làm hay có tài liệu nào liên quan đến vấn đề này thì chỉ tôi với . Tôi cũng đang cần
 

Sa DQ

Thành viên năng động
Tham gia
17/6/14
Bài viết
76
Điểm thành tích
8
Thông thường sinh viên trong các trường cao đẵng hay đại học có độ tuổi không chênh nhau là mấy.
Nhưng do bạn viết chưa thật cụ thể là:
1./ Lọc ra danh sách sinh viên có cùng năm sinh
2./ Lọc ra danh sách cùng độ tuổi như 17 đến 19; 20 đến 22,. . . .
Nếu là (1) thì dùng AdvancedFilter (có thêm VBA thì càng tốt)
Nếu là (2) thì cần lập trình VBA rồi!

Vậy bạn viết thêm ghi chú đi, sẽ có ngay kết quả cho bạn.
 

Sa DQ

Thành viên năng động
Tham gia
17/6/14
Bài viết
76
Điểm thành tích
8
Gỏi bài rồi mới thấy vấn đề này đã nêu từ lâu;

(/ậy nên đưa luôn fương án (1) luôn, để các bạn khác tham khảo

PHP:
Option Explicit
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
 If Not Intersect(Target, [I3]) Is Nothing Then
1 ' AdvancedFilter
  Sheets("DSach").Columns("B:D").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
  CriteriaRange:=Range("M1:N2"), CopyToRange:=Range("B5:D5"), Unique:=False
  Rows("3:100").Hidden = False
  Rows("100:" & [c100].End(xlUp).Offset(2).Row).Hidden = True
  Randomize
  Target.Interior.ColorIndex = 34 + 9 * Rnd() \ 1
 End If
End Sub
??? /(hông gởi file được, các bạn thông cảm xem tạm
 

Top