Nếu Giám đốc TVQLDA chỉ là cán bộ do nhà thầu đề cử thì được ký những biên bản nào (giúp em soạn thả

41kt7

Thành viên rất năng động
Các bác cho em hỏi trong trường hợp bên em thuê đơn vị tư vấn QLDA, họ có cử ra 01 cán bộ của Công ty đủ năng lực làm Giám đốc tư vấn quản lý dự án thì vị giám đốc QLDA này được ký vào biên bản gì? (khi ký có nhất thiết phải sử dụng dấu (đỏ) tức pháp nhân của Công ty tư vấn đóng vào không)?

Em ví dụ khi giúp Chủ đầu tư trong thương thảo hợp đồng với các nhà thầu khác, soạn dự thảo hợp đồng gửi cho Chủ đầu tư ký thì lúc này Bên tư vấn do ai ký trong các trường hợp sau:
- Giám đốc đơn vị tư vấn (người đại diện theo pháp luật của đơn vị tư vấn).
- Chỉ cần Giám đốc quản lý dự án thôi (nhưng nhất thiết phải có dấu đỏ của Công ty tư vấn?) hay không cần dấu đỏ cũng được?.

----------
Tức ý em muốn hỏi Giám đốc TVQLDA ký những biên bản gì (nếu Giám đốc QLDA đó chỉ là cán bộ bình thường của Công ty tư vấn thì trong hợp đồng có phải quy định Công ty phải ủy quyền cho phép vị Giám đốc QLDA này khi ký bất cứ biên bản gì đều phải đóng dấu của Công ty).

Hay Giám đốc QLDA chỉ ký vào đó làm cơ sở cho người đại diện theo pháp luật của đơn vị TVQLDA ký.
 

NGUYỄN CHÍ TÂM

Thành viên sắp lên hạng nhiệt tình
Theo mình hiểu : Ông giám đốc QLDA chỉ là người do đơn vị Tư vấn phân công nhiệm vụ. Vì vậy việc thương thảo, ký kết hợp đồng vẫn là ông Giám đốc đơn vị tư vấn (người đại diện theo pháp luật của đơn vị tư vấn). Còn ông GĐ ban QLDA chỉ thay thế công ty giải quyết những việc ở công trình thôi.
Trường hợp nếu đơn vị tư vấn có giấy ủy quyền cho ông GĐ ban QLDA này. Bạn xem lại nội dung ủy quyền, thì BẠN sẽ biết quyền hạn Ông này ký được biên bản nào.
 

Dunghero_PT

Thành viên mới
Bạn 41kt7 hỏi rất hay, đúng vấn đề mình đang cần hỏi.
Cho mình hỏi là trong quá trình thực hiện tư vấn QLDA thì Giám đốc TVQLDA được ký những gì và việc đóng dấu của Công ty - nghĩa là các văn bản của TVQLDA gửi CĐT thì Giám đốc Công ty ký hay Giám đốc QLDA ký và có phải đóng dấu không (nếu Giám đốc QLDA đó chỉ là cán bộ bình thường của Công ty).
 

thanhbanquanlytravinh

Thành viên nhiệt tình
Bạn 41kt7 hỏi rất hay, đúng vấn đề mình đang cần hỏi.
Cho mình hỏi là trong quá trình thực hiện tư vấn QLDA thì Giám đốc TVQLDA được ký những gì và việc đóng dấu của Công ty - nghĩa là các văn bản của TVQLDA gửi CĐT thì Giám đốc Công ty ký hay Giám đốc QLDA ký và có phải đóng dấu không (nếu Giám đốc QLDA đó chỉ là cán bộ bình thường của Công ty).
Theo quan diem cua toi: Giám đốc Ban quản lý dự án phải là pháp nhân của một đơn vị để toàn quyền điều hành đơn vị. chứ không phải là cá nhân trong đơn vị đủ năng lực là được điều hành. Đơn vị thi công thì quan trọng là chỉ huy trưởng công trường, Đơn vị thiết kế thì quan trọng Chủ nhiệm thiết kế, QLDA thì quan trọng giám đốc.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top