Quản lý các Biên bản Kiểm tra công việc trước khi Nghiệm thu hoàn thành thật dễ dàng

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Quản lý các Biên bản Kiểm tra công việc trước khi Nghiệm thu hoàn thành thật dễ dàng với phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD.

Ví dụ 1: Công việc thi công đường ống dẫn nước, dẫn khí hay đường ống PCCC (thuộc hệ thống MEP của công trình), trước khi nghiệm thu hoàn thành công việc phải thực hiện: Kiểm tra độ kín khít, thử áp lực...
Ví dụ 2: Hoặc cần kiểm tra độ kín khít của ván khuôn trước khi nghiệm thu công tác ván khuôn cho phép đổ bê tông, hoặc kiểm tra đá dăm trước khi cho phép trộn bê tông hoặc rải cấp phối...

Tức là, 1 biên bản nghiệm thu chất lượng công việc hoàn thành có thể cần đến 3-4 biên bản kiểm tra đi theo. Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD (QLCL GXD) giúp bạn điều này thật dễ dàng:
- Phần mềm QLCL GXD có hệ thống quản lý biên bản kiểm tra rất thông minh
- Trong sheet Danh mục NT công việc bạn đánh mã cho công tác kiểm tra là KT
- Sử dụng các mẫu bảng chứa các tiêu chí kiểm tra khác nhau, sau đó gán với công việc cần kiểm tra. Khi spin cuộn biên bản, phần mềm tự động thay các mẫu bảng đó vào biên bản. Hoàn toàn tự động, rất linh hoạt và thông minh, không còn cần phải cắt dán copy paste quá nhiều thao tác thủ công nữa.
- Tất cả hàng trăm các biên bản kiểm tra, liên quan đến công việc nào giờ được tạo lập, quản lý và in ấn dễ dàng, tự động.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top