Quy chuẩn xây dựng Việt Nam

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.500
Điểm thành tích
113
Website
giaxaydung.vn
QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TẬP I – II – III
(VÀ NHỮNG QUY CHUẨN THAY THẾ - QUY CHUẨN MỚI)

Nhằm giúp các bạn trẻ mới tiếp cận lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng, để các bạn dễ tìm kiếm và nắm bắt công việc, trong tập I, II, III _ 1997 _ Quy chuẩn XDVN- Giaxaydung đã lược bỏ (có ghi chú) & thay thế, những phần đã có quy chuẩn mới ban hành và các Quy chuẩn ban hành năm 2002 – 2005. Thay vì các bạn tải xuống hết tập, các bạn đọc nội dung từng chương được liệt kê dưới đây (có link đính kèm) chương các bạn cần dùng và tải xuống chương ấy.
Sắp đến, Giaxaydung sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn dưới mỗi chương là đường link các quy định hiện hành và khi có văn bản quy phạm pháp luật mới được bổ sung và thay thế Giaxaydung sẽ cập nhật các Quy định mới nhất.

TẬP I - 1997
Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập I (Phần Quy định chung và Quy hoạch xây dựng). (Có hiệu lực từ ngày 01/11/1997 và áp dụng trong phạm vi cả nước). (kích vào đây để download)

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐịNH CHUNG
Phần I: Chương 1: Quy định chung vế Quy chuẩn xây dựng. (kích vào đây để download)
Phần I: Chương 2: Số liệu tự nhiên dùng trong thiết kế xây dựng. (kích vào đây để download)
Phần I: Chương 3: Điều kiện kỹ thuật chung để thiết kế các công trình xây dựng. (kích vào đây để download)

Phụ lục: 4.1- Minh họa phạm vi bảo vệ các công trình kỹ thuật. (kích vào đây để download)
Phụ lục: 4.2- Tiêu chuẩn vệ sinh đối với chất lượng nước cấp sinh hoạt. (kích vào đây để download)
Phụ lục: 4.3- Tiêu chuẩn TCVN 5501-91 ‘Nước uống – yêu cầu kỹ thuật”. (kích vào đây để download)
Phụ lục: 4.4- Mức ồn tối đa được phép trong khu dân cư, theo mức âm tương đương dBA (theo TCVN 5949-95). (kích vào đây để download)
Phụ lục: 4.5- Tiêu chuẩn xả nước thải công nghiệp (theo 5945-95). (kích vào đây để download)
Phụ lục: 4.6- Tiêu chuẩn xả khí thải công nghiệp. Giới hạn tố đa cho phép của bụi và chất vô cơ trong khí thải (mg/m3 (theo TCVN 5939-95). (kích vào đây để download)
Phụ lục: 4.7- Tiêu chuẩn xả khí thải công nghiệp. Giới hạn tối đa cho phép của bụi và chất hữu cơ trong khí thải (mg/m3 (theo TCVN 5940-95). (kích vào đây để download)
Phụ lục: 4.8- Phân loại Xí nghiệp, kho theo cấp độc hại. (kích vào đây để download)
Phụ lục: 5.1- Khoảng cách tối thiểu giữa các đường ống kỹ thuật trong mạng lưới ngầm (m). (kích vào đây để download)
Phụ lục: 7.1- Minh họa phần nhà được phép nhô quá chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng:
a) Trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với đường đỏ. (kích vào đây để download)
b) Trường hợp chỉ giới xây dựng không trùng với đường đỏ. (kích vào đây để download)
Phụ lục: 7.2- Minh họa không chế độ cao nhà bằng đường tới hạn. (kích vào đây để download)
(Các phụ lục trên đã được thay thế bằng phần phụ lục của QCVN:01/2008/BXD).

PHẦN II: THIẾT KẾ QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Quyết định số 04/2008/QĐBXD ngày 03/4/2008 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng: QCVN:01/2008/BXD. (Quy chuẩn này thay thế phần II (về quy hoạch xây dựng) – Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập I – 1997). (kích vào đây để download)
QCVN:01/2008/BXD: Chương I: Quy định chung vế Quy chuẩn xây dựng. (kích vào đây để download)
QCVN:01/2008/BXD: Chương II: Quy hoạch không gian. (kích vào đây để download)
QCVN:01/2008/BXD: Chương III: Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật. (kích vào đây để download)
QCVN:01/2008/BXD: Chương IV: Quy hoạch giao thông. (kích vào đây để download)
QCVN:01/2008/BXD: Chương V: Quy hoạch cấp nước. (kích vào đây để download)
QCVN:01/2008/BXD: Chương VI: Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang. (kích vào đây để download)
QCVN:01/2008/BXD: Chương VII: Quy hoạch cấp điện. (kích vào đây để download)
QCVN:01/2008/BXD: Phụ lục: bao gồm các quy định hiện hành tại thời điểm ban hành quy chuẩn.(kích vào đây để download)

TẬP II - 1997
Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1996 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng tập II và tập III. (Có hiệu lực từ ngày 01/11/1997 và áp dụng trong phạm vi cả nước). (kích vào đây để download)
PHẦN III: CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP
Phần III: Chương 8: Quy định chung về công trình dân dụng, công nghiệp. (kích vào đây để download)
Phần III: Chương 9: Thiết kế kiến trúc. (kích vào đây để download)
Phần III: Chương 10: Kết cấu. (kích vào đây để download)
Phần III: Chương 11: Phòng chống cháy. (kích vào đây để download)
Phần III: Chương 12: Tiên nghi và an toàn. (kích vào đây để download)
Phần III: Chương 13: Hệ thống cấp thoát nước bên trong. (kích vào đây để download)
Phần III: Chương 14: Trang bị điện trong công trình. (kích vào đây để download)

PHẦN IV: CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH
Phần IV: Chương 15: Quy định chung về công trình xây dưng chuyên ngành. (kích vào đây để download) (kích vào đây để download)


PHẦN V: THI CÔNG XÂY LẮP
Phần V: Chương 16: Công trường xây dựng. (kích vào đây để download)
Phần V: Chương 17: An toàn lao động trong xây lắp. (kích vào đây để download)

TẬP III - 1997
Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1996 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng tập II và tập III. (Có hiệu lực từ ngày 01/11/1997 và áp dụng trong phạm vi cả nước). (kích vào đây để download)
PHỤ LỤC: SỐ LIỆU TỰ NHIÊN VIỆT NAM
Bản đồ hành chính Việt Nam:
+ Hình 1: Bản đồ hành chính CHXHCN Việt Nam. (kích vào đây để download)
Phụ lục 2.1: Khí hậu xây dựng: (kích vào đây để download)
+ Hình 2.1: 1: Bản đồ phân vùng khí hậu (theo điều kiện chung vế khí tượng; 2: Bản đồ phân vùng khí hậu xây dựng. (kích vào đây để download)
Phụ lục 2.2: Áp lực gió: (kích vào đây để download)
+ Hình 2.2: 1: Bản đồ phân vùng áp lực gió. (kích vào đây để download)
Phụ lục 2.3: Bão lụt: (kích vào đây để download)
+ Hình 2.3: 1: Đường đi trung bình của Bảo; 2: Bản đồ đường đi các cơn bão trong tháng (1954-1991); 3: Bản đồ đường đằng trị tốc độ gió trung bình 2 phút, chu kỳ 20 năm; 4: Bản đồ đường đằng trị tốc độ gió trung bình 2 phút, chu kỳ 50 năm; 5: Bản đồ địa hình; 6: Bản đồ phân vùng ngập lụt; 7: Bản đồ phân vùng nước dâng do bão, thủy triểu, chiều cao sóng cực đại; 8: Bản đồ lưu vực sông; 9: Bản đồ phân vùng theo thời gian truyền lũ sau bão; 10: Bản đồ đê; 11: Bản đồ đường đẳng trị lượng mưa năm. (kích vào đây để download)
Phụ lục 2.4: Thủy văn: (kích vào đây để download)
+ Hình 2.4: 1: Bản đồ phân vùng thủy văn. (kích vào đây để download)
Phụ lục 2.5: Khí tượng thủy văn biển: (kích vào đây để download)
+ Hình 2.5: 1: Bản đồ thủy triều ở biển Đông; 2: Bản đồ phân bổ độ cao dâng nước đo bão với tần suất đảm bảo 5%. (kích vào đây để download)
Phụ lục 2.6: Dông sét: (kích vào đây để download)
+ Hình 2.6: 1: Bản đồ phân bố số ngày có dông trong một năm; 2: Bản đồ đẳng giờ dông hàng năm; 3: Biểu đồ diễn biến dông hàng năm trên các vùng sông; 4: Bản đồ phân vùng mật độ sét. (kích vào đây để download)
Phụ lục 2.7: Điện trở suất của đất: (kích vào đây để download)
+ Hình 2.7: 1: Bản đồ phân vùng điện trở suất biểu kiến ρk AB x 6m. (kích vào đây để download)
Phụ lục 2.8: Động đất: (kích vào đây để download)
+ Hình 2.8: 1: Bản đồ các vùng phát sinh động đất mạnh và phân vùng chấn động cực đại Imax; 2; 3; 4: Bản đồ phân vùng chấn động. (kích vào đây để download)
Phụ lục 2.9: Địa chất công trình: (kích vào đây để download)
+ Hinh 2.9: 1: Bản đồ địa chất công trình. (kích vào đây để download)
Phụ lục 2.10: Đia chất thủy văn: (kích vào đây để download)
+ Hinh 2.10: 1: Bản đồ phân vùng địa chất thủy văn; 2: Bản đồ địa chất thủy văn. (kích vào đây để download)
Phụ lục 2.11: Khoáng chất đất: (kích vào đây để download)
+ Hinh 2.11: 1: Bản đồ phân vùng khoáng hóa chất. (kích vào đây để download)
Phụ lục 2.12: Độ muối khí quyển. (kích vào đây để download)
+ Hinh 2.12: 1: Bản đồ phân vùng độ muối khí quyển. (kích vào đây để download)

[FONT=&quot]QUY CHUẨN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: QCXDVN 01: 2002[/FONT]
[FONT=&quot](ĐỂ ĐẢM BẢO NGƯỜI TÀN TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG)[/FONT]
Quy chuẩn này quy dịnh các yêu cầu được áp dụng khi xây dựng mới các công trình để đảm bảo cho những người khó khăn về vận động và khiếm thị (gọi tắt là người tàn tật) tiếp cận sử dụng
Trường hợp cần cải tạo, nâng cấp đối với những công trình có yêu cầu để đảm bảo người tàn tất tiếp cân sử dụng cũng cần phải tuân theo các quy định trong quy chuẩn này.
Các quy định trong quy chuẩn này được sử dụng để thẩm định, cấp phép, phê duyệt và nghiệm thu các dự án khi đầu tư xây dựng. (kích vào đây để download)
[FONT=&quot]
QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM: QCXDVN 09: 2005[/FONT]
[FONT=&quot](CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CÓ HIỆU QUẢ)[/FONT]
Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả” được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 40/2005/QĐ-BXD ngày 17/11/2005.
Quy chuẩn quy định những yêu cầu kỹ thuật tối thiểu bắt buộc phải tuân thủ để sử dụng năng lượng có hiệu quả khi thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình thương mại, các cơ quan nghiên cứu, trụ sở hành chính Nhà nước, chung cư cao tầng và các khách sạn lớn v.v.. có sử dụng điều hoà không khí, các thiết bị sử dụng nhiều năng lượng. (kích vào đây để download)

QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM: QCXDVN 05: 2008
(NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG- AN TOÀN SINH MẠNG VÀ SỨC KHỎE)
Quy chuẩn xây dựng Việt nam “Nhà ở và công trình công cộng- An toàn sinh mạng và sức khoẻ" được Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BXD ngày 06/6/2008.
Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật (tối thiểu hoặc tối đa) phải đạt được đối với nhà ở và công trình công cộng nhằm đảm bảo an toàn sinh mạng và sức khoẻ cho người sử dụng. (kích vào đây để download)

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐIỆN: QCVN01: 2008/BCT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện được Bộ Công thương ban hành kèm theo quyết định 12/2008/QĐ-BCT ngày 17/6/2008.
Quy chuẩn này thay thế Tiêu chuẩn ngành từ II TCN-161-84 đến II TCN-167-84 Quy phạm Kỹ thuật an toàn khai thác thiết trí điện các nhà máy điện và lưới điện được ban hành kèm theo Quyết định số 25 ĐL/KT ngày 22 tháng 01 năm 1985 của Bộ trưởng Bộ Điện lực. (kích vào đây để download)
 

khanhthuy1308

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
14/1/08
Bài viết
14
Điểm thành tích
1
Đâu có thấy link tải QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TẬP I – II – III
(VÀ NHỮNG QUY CHUẨN THAY THẾ - QUY CHUẨN MỚI)
đâu anh TheAnh ơi !
 
T

thsy

Guest
Cảm ơn Mr. nguyentheanh đã cung cấp những thông tin bổ ích về những thay đổi Qui chuẩn Xây dựng. Tôi đang làm việc cho công ty nước ngoài nên cần bản dịch tiếng Anh của Qui chuẩn này. Anh và các bạn có thể giúp tôi tìm nó không?
Cảm ơn các bạn.
 

vomanhhao

Thành viên mới
Tham gia
17/5/08
Bài viết
2
Điểm thành tích
3
Tuổi
40
Ve viec thay the quy chuan xay dung viet nam-phan quy hoach xay dung

[FONT=&quot]Ngày 03/4/2008 Bộ Xây dựng đã có Quyết định Số: 04/2008/QĐ-BXD[/FONT][FONT=&quot]QCVN :[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG QCVN : [/FONT][FONT=&quot]01/2008/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng". Quy chuẩn này thay thế phần II (về quy hoạch xây dựng )- Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam tập 1 - 1997.[/FONT]
 

nguoiquanho

Thành viên mới
Tham gia
28/5/08
Bài viết
2
Điểm thành tích
1
Tuổi
44
Chào các bạn. Mình đang cần cai quya chuẩn này, bạn nào có share cho mình với nhé!!! Thanks:

Quy chuẩn Hệ thống Cấp thoát nước trong nhà và công trình do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST) chủ trì biên soạn đã được Bộ Xây dựng ký Quyết định ban hành áp dụng trên phạm vi toàn quốc, từ tháng 1/2000.
Ngày 18/6/2002, Bộ Xây dựng đã giao nhiệm vụ NCKH và PTCN cho Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn tài liệu Hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn Hệ thống Cấp thoát nước trong nhà và công trình, (mã số RD 09-02).
Tài liệu Hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn Hệ thống Cấp thoát nước trong nhà và công trình được biên soạn với nhiều sơ đồ, hình vẽ chi tiết và các ví dụ minh hoạ, tóm tắt những nội dung cơ bản nhất của những điều khoản quy định trong Quy chuẩn nhằm mục đích giúp người sử dụng tham khảo dễ dàng, hiểu đầy đủ, chính xác và thuận lợi hơn trong quá trình áp dụng Quy chuẩn Hệ thống Cấp thoát nước trong nhà và công trình.
Tài liệu Hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn Hệ thống Cấp thoát nước trong nhà và công trình được biên soạn gồm 12 chương và 7 phụ lục với
 
Last edited by a moderator:

PTG

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
14/5/08
Bài viết
10
Điểm thành tích
3
Tiêu chuẩn thiết kế xây dựng

QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TẬP I – II – III
(VÀ NHỮNG QUY CHUẨN THAY THẾ - QUY CHUẨN MỚI)

Nhằm giúp các bạn trẻ mới tiếp cận lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng, để các bạn dễ tìm kiếm và nắm bắt công việc, trong tập I, II, III _ 1997 _ Quy chuẩn XDVN- Giaxaydung đã lược bỏ (có ghi chú) & thay thế, những phần đã có quy chuẩn mới ban hành và các Quy chuẩn ban hành năm 2002 – 2005. Thay vì các bạn tải xuống hết tập, các bạn đọc nội dung từng chương được liệt kê dưới đây (có link đính kèm) chương các bạn cần dùng và tải xuống chương ấy.
Sắp đến, Giaxaydung sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn dưới mỗi chương là đường link các quy định hiện hành và khi có văn bản quy phạm pháp luật mới được bổ sung và thay thế Giaxaydung sẽ cập nhật các Quy định mới nhất.

TẬP I - 1997
Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập I (Phần Quy định chung và Quy hoạch xây dựng). (Có hiệu lực từ ngày 01/11/1997 và áp dụng trong phạm vi cả nước). (kích vào đây để download)

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐịNH CHUNG
Phần I: Chương 1: Quy định chung vế Quy chuẩn xây dựng. (kích vào đây để download)
Phần I: Chương 2: Số liệu tự nhiên dùng trong thiết kế xây dựng. (kích vào đây để download)
Phần I: Chương 3: Điều kiện kỹ thuật chung để thiết kế các công trình xây dựng. (kích vào đây để download)

Phụ lục: 4.1- Minh họa phạm vi bảo vệ các công trình kỹ thuật. (kích vào đây để download)
Phụ lục: 4.2- Tiêu chuẩn vệ sinh đối với chất lượng nước cấp sinh hoạt. (kích vào đây để download)
Phụ lục: 4.3- Tiêu chuẩn TCVN 5501-91 ‘Nước uống – yêu cầu kỹ thuật”. (kích vào đây để download)
Phụ lục: 4.4- Mức ồn tối đa được phép trong khu dân cư, theo mức âm tương đương dBA (theo TCVN 5949-95). (kích vào đây để download)
Phụ lục: 4.5- Tiêu chuẩn xả nước thải công nghiệp (theo 5945-95). (kích vào đây để download)
Phụ lục: 4.6- Tiêu chuẩn xả khí thải công nghiệp. Giới hạn tố đa cho phép của bụi và chất vô cơ trong khí thải (mg/m3 (theo TCVN 5939-95). (kích vào đây để download)
Phụ lục: 4.7- Tiêu chuẩn xả khí thải công nghiệp. Giới hạn tối đa cho phép của bụi và chất hữu cơ trong khí thải (mg/m3 (theo TCVN 5940-95). (kích vào đây để download)
Phụ lục: 4.8- Phân loại Xí nghiệp, kho theo cấp độc hại. (kích vào đây để download)
Phụ lục: 5.1- Khoảng cách tối thiểu giữa các đường ống kỹ thuật trong mạng lưới ngầm (m). (kích vào đây để download)
Phụ lục: 7.1- Minh họa phần nhà được phép nhô quá chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng:
a) Trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với đường đỏ. (kích vào đây để download)
b) Trường hợp chỉ giới xây dựng không trùng với đường đỏ. (kích vào đây để download)
Phụ lục: 7.2- Minh họa không chế độ cao nhà bằng đường tới hạn. (kích vào đây để download)
(Các phụ lục trên đã được thay thế bằng phần phụ lục của QCVN:01/2008/BXD).

PHẦN II: THIẾT KẾ QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Quyết định số 04/2008/QĐBXD ngày 03/4/2008 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng: QCVN:01/2008/BXD. (Quy chuẩn này thay thế phần II (về quy hoạch xây dựng) – Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập I – 1997). (kích vào đây để download)
QCVN:01/2008/BXD: Chương I: Quy định chung vế Quy chuẩn xây dựng. (kích vào đây để download)
QCVN:01/2008/BXD: Chương II: Quy hoạch không gian. (kích vào đây để download)
QCVN:01/2008/BXD: Chương III: Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật. (kích vào đây để download)
QCVN:01/2008/BXD: Chương IV: Quy hoạch giao thông. (kích vào đây để download)
QCVN:01/2008/BXD: Chương V: Quy hoạch cấp nước. (kích vào đây để download)
QCVN:01/2008/BXD: Chương VI: Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang. (kích vào đây để download)
QCVN:01/2008/BXD: Chương VII: Quy hoạch cấp điện. (kích vào đây để download)
QCVN:01/2008/BXD: Phụ lục: bao gồm các quy định hiện hành tại thời điểm ban hành quy chuẩn.(kích vào đây để download)

TẬP II - 1997
Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1996 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng tập II và tập III. (Có hiệu lực từ ngày 01/11/1997 và áp dụng trong phạm vi cả nước). (kích vào đây để download)
PHẦN III: CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP
Phần III: Chương 8: Quy định chung về công trình dân dụng, công nghiệp. (kích vào đây để download)
Phần III: Chương 9: Thiết kế kiến trúc. (kích vào đây để download)
Phần III: Chương 10: Kết cấu. (kích vào đây để download)
Phần III: Chương 11: Phòng chống cháy. (kích vào đây để download)
Phần III: Chương 12: Tiên nghi và an toàn. (kích vào đây để download)
Phần III: Chương 13: Hệ thống cấp thoát nước bên trong. (kích vào đây để download)
Phần III: Chương 14: Trang bị điện trong công trình. (kích vào đây để download)

PHẦN IV: CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH
Phần IV: Chương 15: Quy định chung về công trình xây dưng chuyên ngành. (kích vào đây để download) (kích vào đây để download)


PHẦN V: THI CÔNG XÂY LẮP
Phần V: Chương 16: Công trường xây dựng. (kích vào đây để download)
Phần V: Chương 17: An toàn lao động trong xây lắp. (kích vào đây để download)

TẬP III - 1997
Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1996 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng tập II và tập III. (Có hiệu lực từ ngày 01/11/1997 và áp dụng trong phạm vi cả nước). (kích vào đây để download)
PHỤ LỤC: SỐ LIỆU TỰ NHIÊN VIỆT NAM
Bản đồ hành chính Việt Nam:
+ Hình 1: Bản đồ hành chính CHXHCN Việt Nam. (kích vào đây để download)
Phụ lục 2.1: Khí hậu xây dựng: (kích vào đây để download)
+ Hình 2.1: 1: Bản đồ phân vùng khí hậu (theo điều kiện chung vế khí tượng; 2: Bản đồ phân vùng khí hậu xây dựng. (kích vào đây để download)
Phụ lục 2.2: Áp lực gió: (kích vào đây để download)
+ Hình 2.2: 1: Bản đồ phân vùng áp lực gió. (kích vào đây để download)
Phụ lục 2.3: Bão lụt: (kích vào đây để download)
+ Hình 2.3: 1: Đường đi trung bình của Bảo; 2: Bản đồ đường đi các cơn bão trong tháng (1954-1991); 3: Bản đồ đường đằng trị tốc độ gió trung bình 2 phút, chu kỳ 20 năm; 4: Bản đồ đường đằng trị tốc độ gió trung bình 2 phút, chu kỳ 50 năm; 5: Bản đồ địa hình; 6: Bản đồ phân vùng ngập lụt; 7: Bản đồ phân vùng nước dâng do bão, thủy triểu, chiều cao sóng cực đại; 8: Bản đồ lưu vực sông; 9: Bản đồ phân vùng theo thời gian truyền lũ sau bão; 10: Bản đồ đê; 11: Bản đồ đường đẳng trị lượng mưa năm. (kích vào đây để download)
Phụ lục 2.4: Thủy văn: (kích vào đây để download)
+ Hình 2.4: 1: Bản đồ phân vùng thủy văn. (kích vào đây để download)
Phụ lục 2.5: Khí tượng thủy văn biển: (kích vào đây để download)
+ Hình 2.5: 1: Bản đồ thủy triều ở biển Đông; 2: Bản đồ phân bổ độ cao dâng nước đo bão với tần suất đảm bảo 5%. (kích vào đây để download)
Phụ lục 2.6: Dông sét: (kích vào đây để download)
+ Hình 2.6: 1: Bản đồ phân bố số ngày có dông trong một năm; 2: Bản đồ đẳng giờ dông hàng năm; 3: Biểu đồ diễn biến dông hàng năm trên các vùng sông; 4: Bản đồ phân vùng mật độ sét. (kích vào đây để download)
Phụ lục 2.7: Điện trở suất của đất: (kích vào đây để download)
+ Hình 2.7: 1: Bản đồ phân vùng điện trở suất biểu kiến ρk AB x 6m. (kích vào đây để download)
Phụ lục 2.8: Động đất: (kích vào đây để download)
+ Hình 2.8: 1: Bản đồ các vùng phát sinh động đất mạnh và phân vùng chấn động cực đại Imax; 2; 3; 4: Bản đồ phân vùng chấn động. (kích vào đây để download)
Phụ lục 2.9: Địa chất công trình: (kích vào đây để download)
+ Hinh 2.9: 1: Bản đồ địa chất công trình. (kích vào đây để download)
Phụ lục 2.10: Đia chất thủy văn: (kích vào đây để download)
+ Hinh 2.10: 1: Bản đồ phân vùng địa chất thủy văn; 2: Bản đồ địa chất thủy văn. (kích vào đây để download)
Phụ lục 2.11: Khoáng chất đất: (kích vào đây để download)
+ Hinh 2.11: 1: Bản đồ phân vùng khoáng hóa chất. (kích vào đây để download)
Phụ lục 2.12: Độ muối khí quyển. (kích vào đây để download)
+ Hinh 2.12: 1: Bản đồ phân vùng độ muối khí quyển. (kích vào đây để download)


[FONT=&quot]QUY CHUẨN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: QCXDVN 01: 2002[/FONT]


[FONT=&quot](ĐỂ ĐẢM BẢO NGƯỜI TÀN TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG)[/FONT]
Quy chuẩn này quy dịnh các yêu cầu được áp dụng khi xây dựng mới các công trình để đảm bảo cho những người khó khăn về vận động và khiếm thị (gọi tắt là người tàn tật) tiếp cận sử dụng
Trường hợp cần cải tạo, nâng cấp đối với những công trình có yêu cầu để đảm bảo người tàn tất tiếp cân sử dụng cũng cần phải tuân theo các quy định trong quy chuẩn này.
Các quy định trong quy chuẩn này được sử dụng để thẩm định, cấp phép, phê duyệt và nghiệm thu các dự án khi đầu tư xây dựng. (kích vào đây để download)


[FONT=&quot]QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM: QCXDVN 09: 2005[/FONT]


[FONT=&quot](CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CÓ HIỆU QUẢ)[/FONT]
Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả” được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 40/2005/QĐ-BXD ngày 17/11/2005.
Quy chuẩn quy định những yêu cầu kỹ thuật tối thiểu bắt buộc phải tuân thủ để sử dụng năng lượng có hiệu quả khi thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình thương mại, các cơ quan nghiên cứu, trụ sở hành chính Nhà nước, chung cư cao tầng và các khách sạn lớn v.v.. có sử dụng điều hoà không khí, các thiết bị sử dụng nhiều năng lượng. (kích vào đây để download)
Bạn cho hỏi sao tôi tải về mà không đọc được? vậy pahỉ dùng phần mềm nào để đọc dc file chỉ tôi với xin cảm ơn nhé!
 

PTG

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
14/5/08
Bài viết
10
Điểm thành tích
3
Tiêu chuẩn thiết kế xây dựng

Ai biết TCVN 4319-86 cho mình xin với nhé. Cảm ơn!
 

hungvina16

Thành viên rất tuyệt vời
Tham gia
15/10/07
Bài viết
1.009
Điểm thành tích
83
Tuổi
54
Ai biết TCVN 4319-86 cho mình xin với nhé. Cảm ơn!
Theo mình biết thì cái TCVN 4319-86 đã bị chỉnh sửa bổ sung và bây giờ nó là TCXD VN 276:2003 (kèm theo)

P/s : Bạn nên gửi bài đúng chủ đề để Diễn đàn đỡ bị lộn xộn nhé.
 

File đính kèm

TuvanXD246

Cựu Thành viên BQL Diễn đàn
Tham gia
4/3/08
Bài viết
754
Điểm thành tích
43
Website
giaxaydung.vn
QCXDVN “Nhà ở và công trình công cộng- An toàn sinh mạng và sức khoẻ”

Ngày 06/6, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 09/2008/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam “Nhà ở và công trình công cộng- An toàn sinh mạng và sức khoẻ”.
 

TuvanXD246

Cựu Thành viên BQL Diễn đàn
Tham gia
4/3/08
Bài viết
754
Điểm thành tích
43
Website
giaxaydung.vn
<:p
Các pro ơi ... File .mdi làm sao mở được vậy ???
Đây là định dạng của chương trình Microsoft Office Document Imaging. Nếu bạn đang dùng office từ 2003 trở lên là có thể đọc được (Bạn cài thêm phần này trong bộ office).
 
D

dynamicarchitect

Guest
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - phiên bản tiếng Anh

Xin chào các thành viên trong diễn đàn. Có ai có quy chuẩn xây dựng Việt Nam bản tiếng Anh thì cho mình xin với, đặc biệt là phần II và phần III.
Nếu ko thì cho mình hỏi có cách nào mua được bản tiếng Anh ko? Nhờ mọi người chỉ giúp.
Cảm ơn.
 

TuvanXD246

Cựu Thành viên BQL Diễn đàn
Tham gia
4/3/08
Bài viết
754
Điểm thành tích
43
Website
giaxaydung.vn
Xin chào các thành viên trong diễn đàn. Có ai có quy chuẩn xây dựng Việt Nam bản tiếng Anh thì cho mình xin với, đặc biệt là phần II và phần III.
Nếu ko thì cho mình hỏi có cách nào mua được bản tiếng Anh ko? Nhờ mọi người chỉ giúp.
Cảm ơn.
Bạn có thể liên hệ với SMOD queenbee trưởng phòng dịch thuật - Công ty TNHH giá xây dựng bằng cách PM hoặc gửi email theo địa chỉ: queenbee911@gmail.com
 
T

thanhngak37

Guest
Nguyên văn bởi nguyentheanh
QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TẬP I – II – III
(VÀ NHỮNG QUY CHUẨN THAY THẾ - QUY CHUẨN MỚI)

Nhằm giúp các bạn trẻ mới tiếp cận lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng, để các bạn dễ tìm kiếm và nắm bắt công việc, trong tập I, II, III _ 1997 _ Quy chuẩn XDVN- Giaxaydung đã lược bỏ (có ghi chú) & thay thế, những phần đã có quy chuẩn mới ban hành và các Quy chuẩn ban hành năm 2002 – 2005. Thay vì các bạn tải xuống hết tập, các bạn đọc nội dung từng chương được liệt kê dưới đây (có link đính kèm) chương các bạn cần dùng và tải xuống chương ấy.
Sắp đến, Giaxaydung sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn dưới mỗi chương là đường link các quy định hiện hành và khi có văn bản quy phạm pháp luật mới được bổ sung và thay thế Giaxaydung sẽ cập nhật các Quy định mới nhất.

TẬP I - 1997
Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập I (Phần Quy định chung và Quy hoạch xây dựng). (Có hiệu lực từ ngày 01/11/1997 và áp dụng trong phạm vi cả nước). (kích vào đây để download)

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐịNH CHUNG
Phần I: Chương 1: Quy định chung vế Quy chuẩn xây dựng. (kích vào đây để download)
Phần I: Chương 2: Số liệu tự nhiên dùng trong thiết kế xây dựng. (kích vào đây để download)
Phần I: Chương 3: Điều kiện kỹ thuật chung để thiết kế các công trình xây dựng. (kích vào đây để download)

Phụ lục: 4.1- Minh họa phạm vi bảo vệ các công trình kỹ thuật. (kích vào đây để download)
Phụ lục: 4.2- Tiêu chuẩn vệ sinh đối với chất lượng nước cấp sinh hoạt. (kích vào đây để download)
Phụ lục: 4.3- Tiêu chuẩn TCVN 5501-91 ‘Nước uống – yêu cầu kỹ thuật”. (kích vào đây để download)
Phụ lục: 4.4- Mức ồn tối đa được phép trong khu dân cư, theo mức âm tương đương dBA (theo TCVN 5949-95). (kích vào đây để download)
Phụ lục: 4.5- Tiêu chuẩn xả nước thải công nghiệp (theo 5945-95). (kích vào đây để download)
Phụ lục: 4.6- Tiêu chuẩn xả khí thải công nghiệp. Giới hạn tố đa cho phép của bụi và chất vô cơ trong khí thải (mg/m3 (theo TCVN 5939-95). (kích vào đây để download)
Phụ lục: 4.7- Tiêu chuẩn xả khí thải công nghiệp. Giới hạn tối đa cho phép của bụi và chất hữu cơ trong khí thải (mg/m3 (theo TCVN 5940-95). (kích vào đây để download)
Phụ lục: 4.8- Phân loại Xí nghiệp, kho theo cấp độc hại. (kích vào đây để download)
Phụ lục: 5.1- Khoảng cách tối thiểu giữa các đường ống kỹ thuật trong mạng lưới ngầm (m). (kích vào đây để download)
Phụ lục: 7.1- Minh họa phần nhà được phép nhô quá chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng:
a) Trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với đường đỏ. (kích vào đây để download)
b) Trường hợp chỉ giới xây dựng không trùng với đường đỏ. (kích vào đây để download)
Phụ lục: 7.2- Minh họa không chế độ cao nhà bằng đường tới hạn. (kích vào đây để download)
(Các phụ lục trên đã được thay thế bằng phần phụ lục của QCVN:01/2008/BXD).

PHẦN II: THIẾT KẾ QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Quyết định số 04/2008/QĐBXD ngày 03/4/2008 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng: QCVN:01/2008/BXD. (Quy chuẩn này thay thế phần II (về quy hoạch xây dựng) – Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập I – 1997). (kích vào đây để download)
QCVN:01/2008/BXD: Chương I: Quy định chung vế Quy chuẩn xây dựng. (kích vào đây để download)
QCVN:01/2008/BXD: Chương II: Quy hoạch không gian. (kích vào đây để download)
QCVN:01/2008/BXD: Chương III: Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật. (kích vào đây để download)
QCVN:01/2008/BXD: Chương IV: Quy hoạch giao thông. (kích vào đây để download)
QCVN:01/2008/BXD: Chương V: Quy hoạch cấp nước. (kích vào đây để download)
QCVN:01/2008/BXD: Chương VI: Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang. (kích vào đây để download)
QCVN:01/2008/BXD: Chương VII: Quy hoạch cấp điện. (kích vào đây để download)
QCVN:01/2008/BXD: Phụ lục: bao gồm các quy định hiện hành tại thời điểm ban hành quy chuẩn.(kích vào đây để download)

TẬP II - 1997
Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1996 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng tập II và tập III. (Có hiệu lực từ ngày 01/11/1997 và áp dụng trong phạm vi cả nước). (kích vào đây để download)
PHẦN III: CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP
Phần III: Chương 8: Quy định chung về công trình dân dụng, công nghiệp. (kích vào đây để download)
Phần III: Chương 9: Thiết kế kiến trúc. (kích vào đây để download)
Phần III: Chương 10: Kết cấu. (kích vào đây để download)
Phần III: Chương 11: Phòng chống cháy. (kích vào đây để download)
Phần III: Chương 12: Tiên nghi và an toàn. (kích vào đây để download)
Phần III: Chương 13: Hệ thống cấp thoát nước bên trong. (kích vào đây để download)
Phần III: Chương 14: Trang bị điện trong công trình. (kích vào đây để download)

PHẦN IV: CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH
Phần IV: Chương 15: Quy định chung về công trình xây dưng chuyên ngành. (kích vào đây để download) (kích vào đây để download)


PHẦN V: THI CÔNG XÂY LẮP
Phần V: Chương 16: Công trường xây dựng. (kích vào đây để download)
Phần V: Chương 17: An toàn lao động trong xây lắp. (kích vào đây để download)

TẬP III - 1997
Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1996 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng tập II và tập III. (Có hiệu lực từ ngày 01/11/1997 và áp dụng trong phạm vi cả nước). (kích vào đây để download)
PHỤ LỤC: SỐ LIỆU TỰ NHIÊN VIỆT NAM
Bản đồ hành chính Việt Nam:
+ Hình 1: Bản đồ hành chính CHXHCN Việt Nam. (kích vào đây để download)
Phụ lục 2.1: Khí hậu xây dựng: (kích vào đây để download)
+ Hình 2.1: 1: Bản đồ phân vùng khí hậu (theo điều kiện chung vế khí tượng; 2: Bản đồ phân vùng khí hậu xây dựng. (kích vào đây để download)
Phụ lục 2.2: Áp lực gió: (kích vào đây để download)
+ Hình 2.2: 1: Bản đồ phân vùng áp lực gió. (kích vào đây để download)
Phụ lục 2.3: Bão lụt: (kích vào đây để download)
+ Hình 2.3: 1: Đường đi trung bình của Bảo; 2: Bản đồ đường đi các cơn bão trong tháng (1954-1991); 3: Bản đồ đường đằng trị tốc độ gió trung bình 2 phút, chu kỳ 20 năm; 4: Bản đồ đường đằng trị tốc độ gió trung bình 2 phút, chu kỳ 50 năm; 5: Bản đồ địa hình; 6: Bản đồ phân vùng ngập lụt; 7: Bản đồ phân vùng nước dâng do bão, thủy triểu, chiều cao sóng cực đại; 8: Bản đồ lưu vực sông; 9: Bản đồ phân vùng theo thời gian truyền lũ sau bão; 10: Bản đồ đê; 11: Bản đồ đường đẳng trị lượng mưa năm. (kích vào đây để download)
Phụ lục 2.4: Thủy văn: (kích vào đây để download)
+ Hình 2.4: 1: Bản đồ phân vùng thủy văn. (kích vào đây để download)
Phụ lục 2.5: Khí tượng thủy văn biển: (kích vào đây để download)
+ Hình 2.5: 1: Bản đồ thủy triều ở biển Đông; 2: Bản đồ phân bổ độ cao dâng nước đo bão với tần suất đảm bảo 5%. (kích vào đây để download)
Phụ lục 2.6: Dông sét: (kích vào đây để download)
+ Hình 2.6: 1: Bản đồ phân bố số ngày có dông trong một năm; 2: Bản đồ đẳng giờ dông hàng năm; 3: Biểu đồ diễn biến dông hàng năm trên các vùng sông; 4: Bản đồ phân vùng mật độ sét. (kích vào đây để download)
Phụ lục 2.7: Điện trở suất của đất: (kích vào đây để download)
+ Hình 2.7: 1: Bản đồ phân vùng điện trở suất biểu kiến ρk AB x 6m. (kích vào đây để download)
Phụ lục 2.8: Động đất: (kích vào đây để download)
+ Hình 2.8: 1: Bản đồ các vùng phát sinh động đất mạnh và phân vùng chấn động cực đại Imax; 2; 3; 4: Bản đồ phân vùng chấn động. (kích vào đây để download)
Phụ lục 2.9: Địa chất công trình: (kích vào đây để download)
+ Hinh 2.9: 1: Bản đồ địa chất công trình. (kích vào đây để download)
Phụ lục 2.10: Đia chất thủy văn: (kích vào đây để download)
+ Hinh 2.10: 1: Bản đồ phân vùng địa chất thủy văn; 2: Bản đồ địa chất thủy văn. (kích vào đây để download)
Phụ lục 2.11: Khoáng chất đất: (kích vào đây để download)
+ Hinh 2.11: 1: Bản đồ phân vùng khoáng hóa chất. (kích vào đây để download)
Phụ lục 2.12: Độ muối khí quyển. (kích vào đây để download)
+ Hinh 2.12: 1: Bản đồ phân vùng độ muối khí quyển. (kích vào đây để download)[FONT=&quot]QUY CHUẨN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: QCXDVN 01: 2002[/FONT]
[FONT=&quot](ĐỂ ĐẢM BẢO NGƯỜI TÀN TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG)[/FONT]
Quy chuẩn này quy dịnh các yêu cầu được áp dụng khi xây dựng mới các công trình để đảm bảo cho những người khó khăn về vận động và khiếm thị (gọi tắt là người tàn tật) tiếp cận sử dụng
Trường hợp cần cải tạo, nâng cấp đối với những công trình có yêu cầu để đảm bảo người tàn tất tiếp cân sử dụng cũng cần phải tuân theo các quy định trong quy chuẩn này.
Các quy định trong quy chuẩn này được sử dụng để thẩm định, cấp phép, phê duyệt và nghiệm thu các dự án khi đầu tư xây dựng. (kích vào đây để download)[FONT=&quot]QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM: QCXDVN 09: 2005[/FONT]
[FONT=&quot](CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CÓ HIỆU QUẢ)[/FONT]
Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả” được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 40/2005/QĐ-BXD ngày 17/11/2005.
Quy chuẩn quy định những yêu cầu kỹ thuật tối thiểu bắt buộc phải tuân thủ để sử dụng năng lượng có hiệu quả khi thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình thương mại, các cơ quan nghiên cứu, trụ sở hành chính Nhà nước, chung cư cao tầng và các khách sạn lớn v.v.. có sử dụng điều hoà không khí, các thiết bị sử dụng nhiều năng lượng. (kích vào đây để download)

Anh Thế Anh ơi sao emdownload Quy chuẩn này về máy mà không đọc được.

Phải làm sao mới đọc được Quy chuẩn này
Giúp em với.
Cảm ơn nhiều!
 

DutoanGXD

SmartSoftware
Tham gia
7/7/07
Bài viết
830
Điểm thành tích
93
Trường hợp chỉ giới xây dựng không trùng với đường đỏ

Chào anh TA! anh kiểm tra lại nội dung đường link download:tại mục b) Trường hợp chỉ giới xây dựng không trùng với đường đỏ có nội dung không đúng!

Thân chào!
 
Last edited by a moderator:

Top