Quy định nào của EVN về nghiệm thu công trình xây lắp điện

chimnon89

Thành viên mới
Có bác nào biết về thông tư, nghị định nào hướng dẫn các biên bản nghiệm thu công trình xây lắp điện không, minh đang tìm mà không thấy
 

lamhungphu

Thành viên nhiều triển vọng
Có bác nào biết về thông tư, nghị định nào hướng dẫn các biên bản nghiệm thu công trình xây lắp điện không, minh đang tìm mà không thấy
Không có đâu bạn ơi! Bạn nên liên hệ với đơn vị giám sát hoặc chủ đầu tư để xin mẫu Hồ sơ hoàn công.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top