Quyết định của Bộ Xây dựng công nhận công ty Giá Xây Dựng đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.171
Điểm tích cực
6.360
Điểm thành tích
113
Quyết định của Bộ Xây dựng công nhận công ty Giá Xây Dựng đủ điêù kiện tổ chức đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng

Điều 1. Công nhận Công ty Giá Xây Dựng là đơn vị đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng
Điều 2. Công ty Cổ phần Giá xây dựng có trách nhiệm tổ chức đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng theo đúng quy định tại Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký
Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng, Giám đốc Trung tâm thông tin, Thủ trưởng cơ sở đào tạo có tên ở Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

quyet-dinh-213-QD-BXD-cong-nhan-GXD-dao-tao-dinh-gia-xay-dung-1.png

quyet-dinh-213-QD-BXD-cong-nhan-GXD-dao-tao-dinh-gia-xay-dung-2.png
 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top