Quyết định số 2986/QĐ-BKHCN ngày 30/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ V/v Công bố tiêu chuẩn quốc

dnv2005

Thành viên mới
Có bạn nào trong diễn đàn có tiêu chuẩn này cho mình xin với
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top