Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Standard Method for Measurement of Building Works - Phương pháp chuẩn đo bóc khối lượng

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.772
Điểm thành tích
113
Tự nhiên hôm nay có hứng ngồi dịch nhanh bài viết tiếng Anh chuyên ngành Kỹ sư QS này trong 10 phút (chưa biên tập kỹ). Các bạn quan tâm tham khảo nhé. Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành tốt tăng thêm 50% cơ hội làm việc lương cao trong ngành xây dựng, trong cuộc đời chính bạn... Nếu có copy để học các bạn nên thuộc cả câu hoặc cụm từ chớ học từng từ.


Data Required for Preparing an Estimate - Dữ liệu cần thiết để lập dự toán
In order to prepare a detailed estimate the estimator must have with him the following data:
Để lập được một bản dự toán chi tiết người cán bộ lập dự toán cần có các dữ liệu (đầu vào) sau đây:

1. Plans, sections and other relevant details of the work.
Hồ sơ bản vẽ thiết kế và các tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật, mô tả chi tiết cho các công việc

2. Specifications indicating the exact nature and class of materials to be used.
Chỉ dẫn kỹ thuật chỉ ra điều kiện tự nhiên và các loại vật liệu được sử dụng (chỉ dẫn, mô tả trong bản vẽ thiết kế)

3. The rates at which the different items of work are carried out. To enable an estimator to take out the quantities accurately, the drawings must themselves be clear, true to the fact and scale, complete, and fully dimensioned. The estimator has also to bear in mind certain principles of taking out quantities.
Mức chi phí (đơn giá) để thực hiện các công việc. Để tính được (chi phí) người lập dự toán phải xác định được tiên lượng, các bản vẽ phải rõ ràng, đầy đủ, phù hợp giữ tỷ lệ bản vẽ và thực tế, hoàn chỉnh và đủ các số liệu kích thước. Người lập dự toán cũng cần có trong đầu các kiến thức, quy tắc về đo bóc khối lượng.

Steps in Preparation of an Estimate - Các bước để lập dự toán
There are three clearly defined steps in the preparation of an estimate.
Có 3 bước để chuẩn bị cho 1 bản dự toán (để lập dự toán).


1. Taking out quantities - Đo bóc khối lượng

In the first step of taking out quantities, the measurements are taken off from the drawings and entered on measurement sheet or dimension paper. The measurements to be taken out would depend upon the unit of measurement. Obviously, the unit of measurement in the first case is cubic meter and that in the second case is square meter
Trong bước đầu tiên, người lập dự toán phải bóc tách số liệu để tính toán khối lượng từ bản vẽ và ghi vào bảng ghi kích thước hoặc phiếu ghi kích thước (thực tế ở VN ta thường đọc số liệu từ bản vẽ và nhập luôn số liệu vào phần mềm Dự toán GXD hoặc phần mềm Dự thầu GXD). Việc đo bóc khối lượng thường được thực hiện dựa trên đơn vị tính của công tác. Thường thì đơn vị đo khối lượng là m3 (tính thể tích) hoặc m2 (tính diện tích).


2. Squaring out - Tổng hợp khối lượng
The second step consists of working out volumes, areas, etc. and casting up their total in recognized units.
Bước thứ 2 bao gồm tính toán thể tích, diện tích... và xác định tổng khối lượng thực hiện các công việc theo các đơn vị tính tương ứng.


3. Abstracting - Xuất số liệu

In the third step all the items along with the net results obtained in the second step are transferred from measurement sheets to specially ruled sheets having rate column ready for pricing. The second and third steps above are known as working up. All calculations in these stages and every entry transferred should be checked by another person to ensure that no mathematical or copying error occurs.
Trong bước thứ ba này tất cả các công việc với số liệu đo bóc tìm được từ bước 2 sẽ được chuyển từ bảng ghi kích thước sang bảng dự toán để sẵn sàng áp giá. Các bước thứ hai và thứ ba nói trên được gọi là bóc khối lượng và áp giá (chỗ này bịa đại). Tất cả các tính toán trong giai đoạn này và tất cả các mục chuyển cần được kiểm tra bởi một người khác để đảm bảo rằng không có sai sót do lỗi tính toán hoặc sai lệch do chép số liệu.


Standard Method of Measurement of Building Works - Phương pháp chuẩn đo bóc khối lượng

The different methods of measuring used by various Central and State Government departments and by construction agencies were found to be a serious difficulty to estimators and a standing cause of disputes. For this reason a unification of the various systems at the technical level had been accepted as very desirable and wanting. Although the standard has no legal sanction and as such need not be adopted unless it is referred to in the contracts.
Các phương pháp đo bóc khối lượng khác nhau được sử dụng (và hướng dẫn) bởi các cơ quan Trung ương và Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền về xây dựng đã bộc lộ hàng loạt các khó khăn cho người lập dự toán và là nguyên nhân (dẫn đến nhiều) tranh chấp. Vì lý do này dẫn đến nhu cầu về một hệ thống (phương pháp đo bóc) ở cấp độ kỹ thuật đã được chấp thuận. Mặc dù tiêu chuẩn không có quy định chế tài xử phạt và yêu cầu đó không được chấp thuận trừ khi nó được đề cập trong hợp đồng.


Principles of Deciding Unit of Measurement - Nguyên tắc về Đơn vị tính khi đo bóc


A beginner may find it difficult to remember the units of measurement of different items. Memorizing of units of measurement would be greatly simplified if he knows the principles kept in view while selecting the units of measurements. Following are the most important principles of selection of unit of measurement:
Một người mới bắt đầu có thể cảm thấy khó khăn để ghi nhớ đơn vị tính của các công tác khác nhau. Ghi nhớ đơn vị tính của các công tác sẽ đơn giản đi rất nhiều nếu người đó nắm được các nguyên tắc cơ bản khi lựa chọn các đơn vị tính. Sau đây là một số nguyên tắc rất quan trọng khi chọn đơn vị tính:


1. The unit of measurement should be simple and convenient to measure, record and understand.
1. Các đơn vị tính nên đơn giản và thuận tiện để (tính toán) đo bóc, ghi nhớ và phải dễ hiểu.

2. It should be one, which provides for fair payment for the work involved.
2. Đơn vị tính (khối lượng) phải thống nhất với đơn vị tính của đơn giá (báo giá, ghi trong hóa đơn)

3. In the result it should yield quantities, which are neither too minute nor too large.
3. Trong kết quả tính ra khối lượng, không quá nhỏ cũng không quá lớn.

4. The price per unit should not be a very small figure or a very large one, that is, generally costlier items will be measured in smaller units, cheaper ones in larger units.
4. Đơn giá cho mỗi đơn vị công việc không nên là một con số quá nhỏ hoặc quá lớn, mà nên là như sau: các công việc có giá cao hơn nên sử dụng đơn vị nhỏ hơn, công việc có đơn giá bé hơn nên dùng đơn vị lớn hơn.

5. The unit of measurement may sometimes depend upon the unit for the raw material and/or labor and/or important dimensions.
5. Các đơn vị tính đôi khi có thể phụ thuộc vào các đơn vị tính của nguyên vật liệu và / hoặc lao động và / hoặc kích thước quan trọng.
 
Chỉnh sửa cuối:

Chutmayman

Thành viên BQL Diễn đàn
Bài viết
626
Điểm thành tích
93
Nhân chủ đề này, gửi các bạn quyển SMM7, Standard Method of Measurement of Building Works.
 

File đính kèm

DLSS

Thành viên nhiều triển vọng lên hạng rất nhiệt tình
Bài viết
193
Điểm thành tích
43
@ Chutmayman Nhân chủ đề này, gửi các bạn quyển SMM7, Standard Method of Measurement of Building Works.

Bên bạn đã dùng SMM7 trong công trình nào chưa?
 

DLSS

Thành viên nhiều triển vọng lên hạng rất nhiệt tình
Bài viết
193
Điểm thành tích
43
SMM7 hiện đã thay thế bằng các tiêu chuẩn:

NRM 1 provides guidance on the quantification of building works for the purpose of preparing cost estimates and cost plans. It is the ‘cornerstone’ of good cost management of construction projects – enabling more effective and accurate cost advice to be given to clients and other project team members, as well as facilitating better cost control.

NRM 2 is written mainly for the preparation of bills of quantities and quantified schedules of works, although the rules will be invaluable for designing and developing standard or bespoke schedules of rates.

NRM 3 gives guidance on the quantification and description of maintenance works for the purpose of preparing initial order of cost estimates. The rules also aid the procurement and cost control of maintenance works.

Download các tiêu chuẩn: 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom