DailySatThep

Thành viên sắp lên hạng nhiệt tình
Tham gia
4/5/19
Bài viết
124
Điểm tích cực
0
Điểm thành tích
16
Tuổi
46
Nơi ở
Công ty Cổ phần Thép Việt Cường
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG
(Trụ sở chính: Phường Ba Hàng, TX. Phổ Yên, Thái Nguyên)
GIÁ THÉP BÁN BUÔN THÁNG 10 NĂM 2020 TẠI TỈNH QUẢNG NINH.
GIÁ SẮT BÁN BUÔN THÁNG 10 NĂM 2020 TẠI TỈNH QUẢNG NINH.

(Thời điểm báo giá: Ngày 01 tháng 10 năm 2020)
A/ SẮT XÂY DỰNG (Hàng dự án + Hàng dân dụng)(Đvt: 1.000 đ/ 1 tấn)
1, Sắt thanh vằn d10 đến d36 (Mác SD295A ; CB300) Việt Mỹ = 10.850
2, Sắt thanh vằn d10 đến d36 (Mác SD295A ; CB300) Hóa Phát = 11.095
3, Sắt thanh vằn d10 đến d36 (Mác SD295; CB30) Thái Nguyên = 10.995
4, Sắt tròn cuộn phi 6; Phi 8 tròn trơn; Phi 8 (Tròn vằn) Việt Mỹ = 10.850
5, Sắt tròn cuộn phi 6;d8 (Tròn trơn); Phi 8 (Tròn vằn) Hóa Phát = 10.900
6, Sắt tròn cuộn d6; d8 (Tròn trơn); d 8 (Tròn vằn) Thái Nguyên = 10.945
7, Sắt thanh vằn d10 đến d36 (Mác CB400 và CB500) Việt Mỹ = 10.850
8, Sắt thanh vằn d10 đến d36 (Mác CB400;CB50;Gr) Hòa Phát = 11.295
9, Sắt thanh vằn d10 đến d36 (Mác CB40;CB500)Thái Nguyên = 10.94

B/ SẮT VUÔNG ĐẶC + SẮT TRÒN ĐẶC + SẮT DẸT (Thái Nguyên)
1, Sắt vuông đặc 10*10; 12*12; 14*14 (Mác thép SS400; L=6m) = 12.650
2, Sắt vuông đặc 16*16; 18*18; 20*20 (Mác thép SS400; L=6m) = 12.750
3, Sắt tròn đặc d10; d12; d14; d16; d18(Mác thép SS400; L=6m) = 12.880
4, Sắt tròn đặc d20; d22; d24; d25; d28(Mác thép SS400; L=6m) = 12.880
5, Sắt tròn đặc d30; d32; d36; d40; d42(Mác thép SS400; L=6m) = 13.200
6, Sắt tròn đặc d19; d27; d34; d37; d41 (Mác thép SS400;L=6m) = 13.330
7, Sắt tròn đặc d43; d50; d60; d76; d90 (Mác thép SC 45; L=6m) = 13.650
8, Sắt tròn đặc d100; d110; d120; d150 (Mác thép SC 45; L=6m) = 14.050
9, Sắt dẹt 30*3; 30*4; 30*5; 30*6; 30*10 (Mác SS400; L =6m) = 12.850
10, Sắt dẹt 40*3; 40*4; 40*5; 40*6; 40*10 (Mác SS400 ; L =6m) = 12.850
11, Sắt dẹt 50*3; 50*4; 50*5; 50*6; 50*10 (Mác SS400; L = 6m) = 12.850
12, Sắt dẹt 60*3; 60*5; 60*6; 60*10; 60*12 (Mác SS400 ; L=6m) = 12.850
13, Sắt dẹt 100*5; 100*6; 100*10; 100*12 ( Mác SS400 ; L= 6m) = 12.850
14, Sắt dẹt cắt từ thép tấm dày 3 ly; 4ly; 5ly; 8ly; 10 ly; 12ly; 14ly = 13.100
C/ SẮT GÓC ĐỀU CẠNH THÁI NGUYÊN (Dùng cho mạ kẽm, mạ điện)
1, Sắt góc L30*3; L40*4; L45*5; L50*6; L65*8 (SS400 ; L= 6m) = 12.990
2, Sắt góc L40*3; L40*4; L50*4; L50*5; L60*6 (SS400 ; L=6m) = 12.750
3, Sắt góc L60*4; L60*5; L63*4; L63*5; L63*6 (SS400 ; L=6m) = 12.650
4, Sắt góc L70*5; L70*6; L70*7; L70*8; L70*9 (SS400 ; L=6m) = 12.750
5, Sắt góc L75*5; L75*6; L75*7; L75*8; L75*9 (SS400 ; L=6m) = 12.750
6, Sắt góc L80*6; L80*7; L80*8; L80*9; L80*10 (SS400;L=12m) = 12.800
7, Sắt góc L90*6; L90*7; L90*8; L90*9; L90*10 (SS400;L=12m) = 12.800
8, Sắt góc L100*8; L100*9; L100*10; L100*12 (SS400 ; L=12m) = 12.800
9, Sắt góc L120*120*8; L120*120*10; L120*12 (SS400;L=12m) = 13.150
10, Sắt góc L125*125*12; L125*125*10;L125*9 (SS400;L=12m) = 13.880
11, Sắt góc L130*130*9; L130*130*10; L130*12(SS400;L=12m) = 13.150
12, Sắt góc L150*150*10; L150*150*12; L150*15 (SS400; 12m) = 14.980
13, Sắt góc L175*175*12; L175*175*15; L175*17 (SS400; 12m) = 16.450
14, Sắt góc L200*200*15; L200*200*20; L200*25 ( SS400; 12m) = 16.090
15, Sắt góc L100*100*10; L100*100*12; L100*8 ( SS540; L12m) = 13.650
16, Sắt góc L120*120*12; L120*120*10;L120*8 (SS540; L=12m) = 13.550
17, Sắt góc L125*125*10; L125*125*12; L125*9 (SS540; L=12m) = 13.980
18, Sắt góc L130*130*12; L130*130*10; L130*9 (SS540; L=12m) = 13.550
19, Sắt góc L150*150*10; L150*150*12; L150*15(SS540;L=12m) = 15.050
20, Sắt góc L175*175*12;L175*175*15; L175*17 (SS540;L=12m) = 16.950
21, Sắt góc L200*200*20; L200*200*25; L200*15(SS540;L=12m) = 16.750
22, Sắt góc L125*125*14; L125*125*16;L130*15 (SS540;L=12m) = 14.590

D/ SẮT CHỮ U + SẮT CHỮ I + SẮT CHỮ H (Trong nước, Nhập khẩu)
1, Sắt chữ U100*46*4,5 ; Sắt U120*52*4,8 (CT 3 ; L= 6m và 12m) = 12.450
2, Sắt chữ U140*58*4,9 ; Sắt chữ U160*64*5 (CT3; L=6m và 12m) = 12.550
3, Sắt chữ U180*68*7 ; Sắt chữ U200*76*5,2 (SS400; L=6 và 12m) = 13.590
4, Sắt chữ U200*73*7; Sắt chữ U200*80*7,5 (SS400; L=6 và 12m) = 14.150
5, Sắt chữ U250*78*7; Sắt chữ U300*85*7 (SS400; L=6m và 12m) = 14.680
6, Sắt chữ I100*50*5; Sắt chữ I120*64*4,8 (SS400; L=6m và 12m) = 13.450
7, Sắt chữ I 150x75*5 ; Sắt chữ I 200*100*5,5*8 (SS400 ; L=12 m) = 13.400
8, Sắt chữ I300*150*6,5*9; Sắt I400*200*8*13 (SS400 ; L=12 m) = 13.550
9, Sắt chữ I 250*125*6*9 ; Sắt I 350*175*7*11 (SS400; L=12 m) = 13.550
10, Sắt chữ H100*100*6*8; Sắt H125*125*6,5*9 (SS400; L=12 m) = 14.150
11, Sắt chữ H150*150*7*10; Sắt H200*200*8*12 (SS400; L=12m) = 14.350
12, Sắt chữ H300*300*10*15; Sắt H400*40013*21 (SS40; L=12m) = 14.250
13, Sắt chữ H250*250*9*13; Sắt H350*350*12*19 (SS40; L=12m) = 14.350
E/ SẮT HỘP ĐEN + SẮT ỐNG ĐEN + HỘP KẼM + ỐNG KẼM
1, Sắt hộp đen 20*20 và 30*30 (dày 1.0ly; 1,1 ly; 1,2 ly; 1,4 ly; 2 ly = 13.450
2, Sắt hộp đen 20*40 và 30*60 (dày 1,0ly; 1,1 ly; 1,2 ly; 1,4 ly; 2 ly = 13.450
3, Sắt hộp đen 50*50 và 40*40 (dày 1,2ly; 1,4 ly; 2 ly; 2,3 ly; 3,2 ly = 13.450
4, Sắt hộp đen 50*100 và 40*80(dày 1,2ly; 1,4 ly; 2 ly; 2,3ly; 3,2 ly = 13.450
5, Sắt hộp đen 60*60 và 90*90 (dày 1,4 ly; 1,8 ly; 2 ly; 2,3 ly; 3,2ly = 13.900
6, Sắt hộp đen 100*100 (dày 1,4 ly; 1,8 ly; 2,0 ly; 2,3 ly; 3 ly; 3,2 ly = 13.450
7, Sắt hộp đen 150*150 (dày 2 ly; 3 ly; 3,2 ly; 3,5 ly; 4ly; 4,5ly; 5 ly = 14.850
8, Sắt hộp đen 100*200 (dày 3 ly; 3,2 ly; 3,5 ly; 4,0 ly; 4,5 ly; 5,0 ly = 14.850
9, Sắt hộp kẽm 30*30 và 20*20 (dày 1 ly; 1,1 ly ; 1,2 ly; 1,4 ly; 2 ly = 13.550
10, Sắt hộp kẽm 30*60 và 20*40 (dày 1 ly; 1,1 ly; 1,2 ly; 1,4 ly; 2 ly = 13.550
11, Sắt hộp kẽm 50*50 và 40*40 (dày 1,2ly; 1,4 ly; 1,8 ly; 2ly; 2,3ly = 13.550
12, Sắt hộp kẽm 50*100 và 40*80 (dày 1,2 ly; 1,4 ly; 1,8 ly; 2ly; 3ly = 13.550
13, Sắt hộp kẽm 100*100 (dày 1,4 ly; 1,8 ly; 2 ly; 2,2 ly; 2,3 ly; 2,5 l = 13.550
14, Sắt hộp mạ kẽm nhúng nóng 100*100 và 150*150 (dày đến 5 ly) = 21.800
15, Sắt hộp mạ kẽm nhúng nóng 100*200 và 150*200 (dày đến 5 ly) = 21.800
16, Sắt ống đen phi 42; phi 50; phi 60 ( dày 1,2 ly; 1,4 ly; 1,8 ly; 2, ly = 13.550
17, Sắt ống đen phi 76; phi 90; phi 113 (dày 1,4 ly; 2 ly; 3,0 ly; 4,0 ly = 13.850
18, Sắt ống đen phi 130; phi 141; phi 168; phi 220 (Độ dày đến 8, ly) = 14.250
19, Ống kẽm phi 33,5; phi 42,2; phi 48,1 (dày 1ly; 1,2 ly; 1,4 ly; 2 ly) = 13.680
20, Ống kẽm phi 59,9; phi 75,6; phi 88,3 (1,2 ly; 1,4 ly; 1,8 ly; 2,0 ly) = 13.680
21, Ống kẽm phi 113,5, phi 126,8; phi 141,3; phi 168,3 (dày đến 2 ly) = 14.150
22, Ống kẽm mạ nhúng nóng D50; D60; D76; D80 (độ dày đến 4,0ly) = 21.800
23, Ống kẽm mạ nhúng nóng D90;D130; D150;D200; D220 (đến 5ly) = 21.800

G/ SẮT XÀ GỒ MẠ KẼM XÀ GỒ ĐEN – CHỮ U+C+V (Hàng dập nguội)
1, Sắt xà gồ đen chữ U100;U120; U150; U180; U200 (dày đến 2,9 ly) = 13.350
2, Sắt xà gồ đen chữ C100; C120; C150; C180; C200 (dày đến 2,9 ly) = 13.350
3, Sắt xà gồ đen chữ V100; V150;V200; V250, V300 (dày đến 2,9 ly) = 13.350
4, Sắt xà gồ đen chữ U100;U120; U150; U180; U200 (dày đến 5,0 ly) = 13.280
5, Sắt xà gồ đen chữ C100; C120; C180; C200; C220 (dày đến 5,0 ly) = 13.280
6, Sắt xà gồ đen chữ V100; V150;V200; V250; V300 (dày đến 5,0 ly) = 13.280
7, Xà gồ mạ kẽm chữ U100;U120; U150; U180; U200 (độ dày 2,9 ly) = 14.250
8, Xà gồ mạ kẽm chữ C150; C160; C180; C200; C250 (độ dày 2,9 ly) = 14.250
9, Xà gồ mạ kẽm chữ V100; V150; V175; V200; V300 (dày đến 5 ly) = 14.250
10, Xà gồ mạ kẽm chữ U150; U200; U220;U250; U300 (dày đến 5 ly) = 14.250
11, Xà gồ mạ kẽm chữ C130; C150; C175; C200; C300 (dày đến 5 ly) = 14.250
H/ SẮT TẤM + TÔN NHÁM TÔN LỢP + BẢN MÃ + MẠ KẼM
1, Sắt tấm cắt thép quy cách yêu cầu: Chiều dày từ 2 ly; 3 ly; 4 ly; 5 ly = 13.590
2, Sắt tấm cắt theo quy cách yêu cầu: Chiều dày 6 ly; 8 ly; 10 ly; 12 ly = 13.550
3, Sắt tấm cắt theo quy cách yêu cầu : Dày từ 14 ly; 16 ly; 18 ly; 20 ly = 13.790
4, Bản mã tôn 4 ly; 5 ly; 6 ly; 8 ly; 10 ly; 12 ly;14 ly; 16 ly; 18ly; 20ly = 13.990
5, Sắt tôn nhám PL3; PL4; PL5; PL6 (Mác thép: SS400 ; L=1,5m*6m = 12.500
6, Tôn lợp mạ màu 1 lớp 0,35 ly (Nhiều màu sắc; Cắt theo quy cách y/c = 68.000
7, Tôn lợp mạ màu 1 lớp 0,40 ly(Nhiều màu sắc;Cắt theo quy cách y/c = 75.000
8, Tôn lợp mạ kẽm 1 lớp 0,35 ly (9 sóng, 11 sóng và song công nghiệp = 74.000
9, Tôn lợp mạ kẽm 1 lớp 0,45 ly (9 sóng; 11 sóng và sóng công nghiệp = 84.500
10, Tôn lạnh, tôn xốp dày 0.35 ly (4 sóng; 6 sóng và sóng công nghiệp) = 90.500
11, Tôn lạnh, tôn xốp dày 0.40 ly (5 sóng; 9 sóng và song công nghiệp) = 95.500
12, Mạ kẽm nhúng nóng sắt các loại (Chiêu dày mạ: 60 đến 80 Micron) = 5.950
13, Sơn bề mặt sắt (Sơn chống rỉ+Sơn màu) làm sạch bề mặt = Phun bi = Liên hệ
*Ghi chú:
1/ Bảng giá sắt “Bán cho các đại lý”; Cung cấp cho các “Dự Án”; Cung cấp cho các Công trình xây dựng;
Cung cấp cho các Công ty “Sản xuất kết cấu có hiệu lực từ ngày 01/10/2020. Hết hiệu lực khi có thông báo giá mới.
2/ Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT (triết khấu sản lượng; triết khấu thanh toán cho từng đơn hàng).
3/ Toàn bộ hàng hóa khi xuất đều có đầy đủ “Chứng chỉ chất lượng và “CO & CQ”.
4/ Bên bán có Xe vận chuyển (từ 5 đến 34 tấn) hoặc xe cẩu tự hành để hạ hàng tại kho hoặc chân công trường của bên mua.
5/ Nhận đơn hàng “ Gia công Chi tiết, đột lỗ, mạ kẽm, sơn theo quy cách” hoặc “Gia công Kết cấu thép” các loại.
6/ Liên hệ trực tiếp: Công ty Cổ phần Thương mại Thép Việt Cường (Zalo: 038.454.6668)
Mr. Việt (Phó GĐ): 0912.925.032 / 0904.099.863 / 038.454.6668 (Email: jscvietcuong@gmail.com)
RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH
Giá sắt thép mới nhất tại tỉnh Quảng Ninh năm 2020..jpg

Giá sắt V, U, I, sắt vuông đặc mới nhất tại tỉnh Đồng Nai năm 2020..jpg
Gia sat v40; v50; v60; v63; v65; v75 ma kem nam 2020..jpg
Gia sat phi phi 10; 16; phi 18; phi 25 nam 2020..jpg
Gia sat vuong 10; 12; 14; 16; 18; 20 dac năm 2020..jpg
Gia sat tam 6 ly; 8 ly; 10 ly; 12 ly; 16 ly nam 2020..jpg
Gia thep chu H100; H125; H150; H200 nam 2020..jpg
Gia hop kem 40, 50, 100, 40x80, 50x100 nam 2020..jpg
Gia sat xa go C100; C120; C180; C200 ma kem nam 2020..jpg
15. Giá sắt ống đen năm 2020..jpg
26. Giá sắt ray P11; P15; P18; P24; P38; P43 năm 2020..jpg
25. Giá sắt lập là, sắt láp, sắt dẹt mạ kẽm năm 2020..jpg

Tag: Danh bạ các công ty bán sắt thép tại tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Địa chỉ công ty bán sắt thép tại thành phố Hạ Long Quảng Ninh năm 2020. Tên doanh nghiệp bán sắt thép tại Hạ Long Quảng Ninh năm 2020. Địa điểm đại lý sắt thép tại thành phố Hạ Long Quảng Ninh năm 2020. Địa chỉ bán buôn sắt thép tại Hạ Long Quảng Ninh năm 2020. Danh bạ các công ty bán sắt thép rẻ nhất tại thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Giá sắt phi 10; phi 12; phi 14; phi 16; phi 18; phi 20 tại Hạ Long Quảng Ninh năm 2020. Giá sắt thép xây dựng mới nhất tại thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Vị trí công ty bán sắt thép tại Cẩm Phả Quảng Ninh năm 2020. Tên các công ty bán sắt thép tại thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Địa chỉ doanh nghiệp bán sắt thép tại thành phố Cẩm Phả năm 2020. Tên đại lý sắt thép tại Cảm Phả năm 2020. Giá thép phi 22; phi 24; phi 25; phi 28; phi 30; phi 32; phi 36 tại tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Báo giá sắt thép mới nhát tại thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Tên đại lý sắt thép tại Móng Cái năm 2020. Địa chỉ doanh nghiệp bán sắt thép rẻ nhất tại Móng Cái năm 2020. Địa chỉ mua sắt thép tại thành phố Móng Cái Quảng Ninh năm 2020. Giá sắt v40; v45; v50; v60; v63; v65; v70; v75; v80 tại tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Giá sắt thép tại thành phố Uông Bí Quảng Ninh năm 2020. Địa điểm bán sắt thép rẻ nhất tại Uông Bí năm 2020. Tên công ty bán sắt thép tại thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Đại chỉ bán buôn vật liệu xây dựng tại Uông Bí năm 2020. Danh bạ các công ty bán sắt thép tại Uông Bí năm 2020. Địa điểm bán sắt thép tại Uông Bí Quảng Ninh năm 2020. Giá sắt v125; v120; v100; v130; v150; v175; v200 tại tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Giá bán buôn sắt thép tại thị xã Đông Chiều tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Địa chỉ doanh nghiệp bán sắt thép tại thị xã Đông Chiều tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Tên công ty bán sắt thép rẻ nhất tại thị xã Đông Chiều tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Địa chi đại lý sắt thép tại thị xã Đông Chiều tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Giá sắt u65; u80; u100; u120; u140; u150; u160; u200 tại tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Báo giá sắt thép tại thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Tên các công ty bán sắt thép tại thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Địa chỉ công ty bán sắt thép rẻ nhất tại thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Địa điểm bán sắt thép tại thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Giá sắt i100; i120; i150; i200; i250; i300; i350 tại tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Giá sắt thép mới nhất tại huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Danh bạ các công ty bán sắt thép tại huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Địa chỉ công ty bán sắt thép rẻ nhất tại huyện Vân Đồn Quảng Ninh năm 2020. Tên doanh nghiệp bán buôn sắt thép tại huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Ví trí công ty bán sắt thép tại huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Giá thép chữ H100; H125; H1150; H175; H200; H250; H300; H350 tại tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Giá sắt thép xây dựng tại huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Tên đại lý sắt thép tại huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Địa chỉ công ty bán sắt thép tại huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Danh bạ các công ty bán sắt thép tại huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Giá sắt hộp, sắt ống mới nhất tại tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Giá sắt thép mới nhất tại huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Tên các công ty bán sắt thép tại huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Địa chỉ mua sắt thép rẻ nhất tại huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Danh bạ doanh nghiệp bán sắt thép tại huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Vị trí công ty bán sắt thép tại huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Báo giá tôn tấm 5 ly; 6 ly; 8 ly; 10 ly; 12 ly; 14 ly; 16 ly; 20 ly tại tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Giá sắt thép xây dựng mới nhất tại huyện Cô Tô tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Tên đại lý sắt thép mạ kẽm tại huyện Cô Tô năm 2020. Địa chỉ công ty bán sắt thép rẻ nhất tại Cô Tô năm 2020. Địa điểm bán sắt thép rẻ nhất tại Cô Tô năm 2020. Danh bạ các công ty bán sắt thép tại Cô Tô năm 2020. Giá sắt vuông 10 đặc có chứng chỉ chất lượng tại tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Giá sắt thép mới nhất tại huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Tên các công ty bán sắt thép tại huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Địa chỉ doanh nghiệp đại lý sắt thép tại huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Danh bạ các cửa hàng bán sắt thép tại huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Giá sắt vuông 12 đặc có chứng chỉ chất lượng tại tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Báo giá sắt thép tại huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Tên các công ty bán sắt thép rẻ nhất tại huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Địa chỉ cửa hàng bán sắt thép tại huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Tên Đại lý sắt thép tại huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Giá sắt vuông 14 đặc có chứng chỉ chất lượng tại tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Giá sắt thép mới nhất tại huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Địa điểm bán sắt thép tại huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Tên doanh nghiệp bán sắt thép tại huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Địa chỉ đại lý sắt thép tại huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Giá sắt vuông 16 đặc có chứng chỉ chất lượng tại tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Tên công ty bán sắt mạ kẽm nhúng nóng tại tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Giá sắt vuông 18 đặc có chứng chỉ chất lượng tại tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Giá sắt vuông 20 đặc có chứng chỉ chất lượng tại tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Địa chỉ công ty gia công cơ khí tại tỉnh Quảng Ninh năm 2020.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top