Thắc mắc về hợp đồng xây dựng

gathit

Thành viên mới
Xin gửi lời chào tới anh chị em trong diễn đàn. Em có chút thắc mắc mong anh chị em giải đáp về hợp đồng và thỏa thuận hợp đồng.
1. Theo em tìm hiểu thì sau khi trao thầu sẽ tới thuơng thảo hợp đồng rồi ký hợp đồng xây dựng. Vậy với những gói thầu nhỏ thì có thể dùng thư trao thầu và thỏa thuận hợp đồng thay thế cho hợp đồng đc ko( chỉ ký tới thỏa thuận hợp đồng).
2. Về bản chất, Tính pháp lý của thỏa thuận hợp đồng và hợp đồng khác nhau như thế nào. Em đang hiểu thỏa thuận là các bên mới chỉ về các điều khoản để các bên thực hiện. Còn khi ký hợp đồng là các bên bắt buộc tuân thủ. Và khi nhà thầu thi công phải có hợp đồng xây dựng.
Mong mọi các anh chị tư vấn giải đáp. Trân trọng!
 

huongtl

Thành viên sắp lên hạng rất nhiệt tình
Xin gửi lời chào tới anh chị em trong diễn đàn. Em có chút thắc mắc mong anh chị em giải đáp về hợp đồng và thỏa thuận hợp đồng.
1. Theo em tìm hiểu thì sau khi trao thầu sẽ tới thuơng thảo hợp đồng rồi ký hợp đồng xây dựng. Vậy với những gói thầu nhỏ thì có thể dùng thư trao thầu và thỏa thuận hợp đồng thay thế cho hợp đồng đc ko( chỉ ký tới thỏa thuận hợp đồng).
2. Về bản chất, Tính pháp lý của thỏa thuận hợp đồng và hợp đồng khác nhau như thế nào. Em đang hiểu thỏa thuận là các bên mới chỉ về các điều khoản để các bên thực hiện. Còn khi ký hợp đồng là các bên bắt buộc tuân thủ. Và khi nhà thầu thi công phải có hợp đồng xây dựng.
Mong mọi các anh chị tư vấn giải đáp. Trân trọng!
Trình tự thông thường của việc ký hợp đồng xây dựng như sau:

Trong hồ sơ mời thầu thường sẽ có biểu mẫu của Hợp đồng. Trước đây thì việc trao thầu được thực hiện trước khi thương thảo Hợp đồng. Tuy nhiên quy định hiện nay thì phải thương thảo Hợp đồng xong mới có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
Việc thương thảo hợp đồng sẽ được lập thành biên bản đàm phán nêu rõ ý kiến của từng bên và nội dung Các bên thống nhất. Nội dung thống nhất sẽ được đưa vào Hợp đồng.
Sau khi đàm phán sẽ có quyết định trao thầu, tiếp đó các bên sẽ hoàn thiện Hợp đồng trên cơ sở mẫu hợp đồng trong Hồ sơ mời thầu và kết quả đàm phán giữa 2 bên => Ký kết hợp đồng.

Hiện nay một số mẫu Hợp đồng có Phần Thỏa thuận Hợp đồng và Điều kiện Hợp đồng. Phần Thỏa thuận Hợp đồng sẽ chỉ nêu vắn tắt một số điều khoản chính còn các nội dung khác được quy định trong Điều kiện Hợp đồng. Nếu sử dụng Thỏa thuận Hợp đồng theo những mẫu này sẽ thiếu rất nhiều nội dung.

Trong trường hợp công trình đơn giản bạn có thể sử dụng mẫu hợp đồng thi công xây dựng của Bộ Xây dựng và lược bỏ các nội dung mà bạn cho rằng nó không cần thiết hoặc không được triển khai đối với công trình của bạn.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top