Thiết lập để Nhật ký thi công tự động co giãn linh hoạt tùy theo nội dung cần ghi từng ngày

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.119
Điểm tích cực
6.322
Điểm thành tích
113
Thiết lập để Nhật ký thi công tự động co giãn linh hoạt tùy theo nội dung cần ghi từng ngày

- Biểu mẫu Nhật ký trong phần mềm QLCL GXD rất là linh hoạt, bạn xem video hướng dẫn và đọc hướng dẫn sử dụng để biết dùng. Bởi vì công việc của kỹ sư đòi hỏi phải hiểu biết chuyên môn, chứ người không hiểu thì không thể làm được.
- Bạn xem thêm hướng dẫn sử dụng dưới đây hoặc file hướng dẫn sử dụng trong phần mềm QLCL GXD. Cách để biểu mẫu nhật ký thi công khi in ra có thể co giãn linh hoạt tự động.

Để thêm dòng tại 1 mục trong nhật ký thì thực hiện comment để đánh dấu.

Bạn sử dụng Cú pháp: Số dòng mặc định | Tiền tố | Số dòng trắng chèn thêm

Ví dụ: Như trong hình dưới đây, bạn nhập theo cú pháp vào ô B27

3| – Thi công: |2
cu-phap-them-bot-dong-co-gian-nhat-ky-tu-dong.jpg

Cú pháp định nghĩa việc thêm bớt dòng quy định co giãn nhật ký tự động​

Nếu spin nhật ký vào ngày không có dữ liệu thì kết quả đổ ra 3 dòng trắng mặc định như sau:

spin-nhat-ky-co-gian-tu-dong-de-so-dong-trang-va-du-lieu.jpg

Spin nhật ký co giãn tự động để số dòng trắng và dữ liệu​

Nếu spin Nhật ký vào ngày có dữ liệu, thì phần mềm sẽ đổ dữ liệu vào và chèn thêm “– Thi công: ” ở phía trước và đổ thêm 2 dòng trắng bên dưới dữ liệu như hình sau:

tu-dong-do-nhat-ky-khi-co-du-lieu-luu.jpg

Tự động đổ dữ liệu nhật ký khi có dữ liệu lưu trong file CSDL nhật ký​

Nếu không có Tiền tố, chỉ nhập vào số 3 | 4, ngày đó không có dữ liệu thì sẽ đổ ra 3 dòng trắng mặc định, nếu có dữ liệu sẽ đổ thêm 4 dòng thừa dưới dữ liệu. Số 3 không có ý nghĩa đối với những ngày có dữ liệu, chỉ khi không có dữ liệu mới hoạt động.

Nếu không có số dòng mặc định: chỉ có Tiền tố -> chỉ đổ tiền tố + dữ liệu.

Ví dụ: comment thêm tiền tố ‘Thi công’ để chèn vào đầu việc.

Em muốn phần nhật ký công việc thi công có thể thêm chèn dòng trắng. Hoặc có thể chèn dòng và gõ văn bản trực tiếp vào từng ngày. Ví dụ hôm đó không làm công tác gì, chỉ bảo dưỡng bê tông thì phần công việc nó không có khoảng trắng để ghi.

Giải pháp: Có thể nhập TC vào sheet Danh mục NT công việc, nội dung thì ấn dấu cách (trắng không có gì), khi đó sang Nhật ký sẽ không hiển thị gì.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top