Thông tin đào tạo của Gxd Co., Ltd đăng tải trên website Bộ KHĐT

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.322
Điểm thành tích
113
Website
giaxaydung.vn
Ngày 10/11/2008 thông tin hoạt động đào tạo của Công ty Giá Xây Dựng đã đăng tải trên website của Bộ Kế hoạch đầu tư (kích để xem chi tiết). Điều này thể hiện sự nghiệp đào tạo của Gxd Co., Ltd nói chung và hoạt động đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng, nghiệp vụ đấu thầu nói riêng là chuyên nghiệp và được pháp luật thừa nhận. Đem lại sự yên tâm cho tất cả các học viên.

Hoạt động đào tạo của Gxd Co., Ltd được tư vấn của các chuyên gia Minhtuong, Lestrong, Lethihuedl và các thầy cô về mặt pháp lý, đảm bảo sự tuân thủ tuyệt đối theo quy định của Luật đấu thầu, NĐ 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng và các văn bản quy định có liên quan.
Rất nhiều thành viên Giaxaydung.vn trở thành học viên của Gxd Co., Ltd, và tất cả học viên của Gxd Co., Ltd trở thành viên ruột của Giaxaydung.vn.
Bởi có sự tương hỗ và bổ trợ kiến thức, tài liệu giữa học tập online và offline.
Chứng chỉ đấu thầu do Gxd Co., Ltd cấp cho các học viên sẽ được scan và đăng tải trên Giaxaydung.vn để thuận lợi cho các học viên khi làm việc với Chủ đầu tư và các bên liên quan.
[FONT=&quot]
- Điều 5. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu (Nghị định 58)[/FONT]

1. Đối tượng
a) Cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu, trừ các nhà thầu;
b) Cá nhân khác có nhu cầu.
2. Quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu theo quy định tại khoản 5 Điều 68 của Luật Đấu thầu, cụ thể như sau:
a) Tổng hợp tình hình hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo thông qua báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu hàng năm của các Bộ, ngành và địa phương;
b) Xây dựng hệ thống dữ liệu các cơ sở đào tạo về đấu thầu trên cơ sở thông tin do các cơ sở đào tạo cung cấp.
3. Điều kiện để các cơ sở tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng
a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đối với cơ sở không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
b) Có đội ngũ giảng viên về đấu thầu.
4. Điều kiện cấp chứng chỉ về đấu thầu
a) Chứng chỉ được cấp cho các học viên tham gia đầy đủ các khóa học về đấu thầu và đạt yêu cầu sau khi kiểm tra, sát hạch;
b) Khóa học về đấu thầu để cấp chứng chỉ phải được tổ chức từ 3 ngày trở lên.
5. Trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ sở đào tạo về đấu thầu
a) Chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo; cung cấp thông tin về cơ sở đào tạo của mình cho hệ thống cơ sở dữ liệu theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;
b) Thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tham gia khoá học cho học viên theo đúng quy định;
c) Định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ, ngành hoặc địa phương liên quan để theo dõi, tổng hợp.
- [FONT=&quot]Văn bản của Bộ Kế hoạch đầu tư hướng dẫn thực hiện hoạt động đào tạo đấu thầu:[/FONT]
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top