Thư viện tư liệu Quản lý dự án Quản lý chất lượng công trình ngay trong phần mềm QLCL GXD

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Thư viện tư liệu Quản lý dự án Quản lý chất lượng công trình ngay trong phần mềm QLCL GXD
- Chỉ việc bấm Ctrl+Shift+F là thư viện hiện ra, bạn có thể gõ từ khóa tìm kiếm như Google (F có nghĩa là Files, Folders)
- Các nội dung do admin Nguyễn Thế Anh và các kỹ sư tại GXD tạo ra, sưu tầm, biên tập gồm:
+ Các file Luật, Nghị định, Thông tư theo quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình: được biên tập, sắp xếp khoa học, thuận tiện sử dụng
+ Các form biểu mẫu khi cần chỉ việc tải mở ra sử dụng
+ Các loại tài liệu quý, file mẫu, tiện ích, bản vẽ, font Cad... cần thiết cho công việc được các Kỹ sư GXD sưu tầm, chế bản và đưa vào thư viện
- Phân quyền tải tài liệu cho các loại bản quyền: Miễn phí, khách sử dụng khóa mềm, khách sử dụng khóa cứng. Trong đó sử dụng bản quyền khóa cứng được nhiều quyền tải nhất.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top