Tiêu chuẩn thiết kế công trình thoát nước bên ngoài

huyenvu91

Thành viên nhiều triển vọng
Nắp hố ga với tác dụng chính thu nước đảm bảo an toàn cho việc lưu thông đi lại của người dân. Không chỉ vậy trong các dự án quy hoạch đô thị, các sản phẩm nắp hố ga, song chắn rác đóng vai trò rất quan trọng. Và chúng cũng cần có những quy chuẩn thiết kế riêng về tải trọng và kích thước cho phép. Đem lại an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông đô thị

Hệ thống thoát nước ở khu đô thị, khu công nghiệp

Thông thường, khi thiết kế các hê thống thoát nước còn phải tuân theo các quy chuẩn và tiêu chuẩn liên quan khác đã được Nhà nước ban hành
Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu bắt buộc hoặc khuyến khích áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo, mở rộng và nâng cấp các hệ thống thoát nước (mạng lưới thoát nước và công trình bên ngoài) của các đô thị, khu dân cư tập trung và khu công nghiệp.
Bộ tiêu chuẩn áp dụng ở đây là TCVN 7957:2008 với các quy định chung như sau:

1. Khi thiết kế hệ thống thoát nước việc lựa chọn sơ đồ và các giải pháp cơ bản phải phù hợp với Quy hoạch xây dựng của các đồ thị, khu dân cư tập trung, khu công nghiệp.
2. Khi lựa chọn hệ thống và sơ đổ thoát nước phải đánh giá kinh tế, kĩ thuật, mức độ đảm bảo vệ sinh của các công trình thoát nước hiện có và khả năng tiếp tục sử dụng chúng.
3. Khi thiết kê thoát nước cho các điểm dân cư, cho phép sử dụng các kiểu hệ thống thoát nước: chung, riêng một nửa, riêng hoàn toàn hoặc hệ thống hỗn hợp tuỳ theo địa hình, điều kiện khí hậu, yêu cầu vệ sinh của công trinh thoát nước hiện có. trên cơ sở so sánh các chỉ tiêu kinh tê kỹ thuật.
4. Đối với hệ thống thoát nước mưa, nếu điều kiện cho phép có thể sử dụng hệ thống mương máng hở và phải chú ý xử lý phần nước mưa bị nhiễm bẩn.
5. Hệ thống song thoát nước của các xí nghiệp công nghiệp thường thiết kế theo kiểu riêng hoàn toan, nhưng trong các trường hợp cụ thể có thể kết hợp thu gom toàn bộ hoặc một phần nước thải sản xuất với nước thải sính hoạt.
6. Khi thiết kê thoát nước cho các cơ sở sản xuất công nghiệp cần xem xét: khả năng thu hổi các chất quý có trong nước thải sản xuất, khả năng giảm lượng nước thải sản xuất xả ra môi trường bên ngoài bằng cách áp dụng quá trình công nghệ hợp lí, sử dụng hệ thống cấp nước tuần hoàn toàn bộ, một phần hoặc lấy nưỏc thải của phân xưởng này để sử dụng cho phân xưởng khác.
GHI CHÚ: Chỉ cho phép sử dụng nước thải sinh hoạt đã được xử lý và khử trùng để cấp nước cho sản xuất.
7. Nước đã sử dụng qua quá trình sản xuất nếu không bị nhiễm bẩn cần nghiên cứu để sử dụng lai. Khi không thể sử dụng lại thì cho phép xả vào nguồn tiếp nhận hoặc vào hệ thống thoát nước mưa.
8. Việc xả nước thải sản xuất vào hệ thống thoát nước và công trình xử lý nước thải đô thi cần phải căn cứ vào thành phần các chất ô nhiễm có trong nước thải sản xuất, chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật của hệ thống thoát nước và yêu cầu vệ sinh khi xả nước thải vào nguồn tiếp nhận.
Trong trường hợp này, nước thải sản xuất phải đảm bảo các yêu cầu sau:
- không ảnh hưởng xấu tới sự hoạt động của đường công thoát nước và còng trình xử lý nước thái.
- có nồng độ chất lơ lửng và chất nổi không quá 500 mg/l.
- không chứa các chất có khả năng phá hủy vật liệu, dính bám lên thành ống hoặc làm tắc cống thoát nước và các công trình khác của hệ thống thoát nước.
- không chứa các chất dễ cháy (dầu, xăng) và các chất khí hoà tan có thể tạo thành hỗn hợp nố trong đường ống hoặc công trình thoát nước.
- không chứa các chất độc có nồng độ ảnh hưởng Xâu tới quá trình xử lý sinh học hoặc tới việc xả nước thải vào nguồn tiếp nhận.
CHÚ THÍCH: Nếu nước thải sản xuất không đảm bảo các yêu cầu nói trên phải xử lý sơ bô tại chỗ. Mức đó xử lý sơ bộ cần phải đươc sự chấp thuận của cơ quan quản lý môi trường và đơn vị thoát nước địa phương.
9. Khi nối đường cống thoát nước thải của các cơ sở sản xuất vào mạng lưới của đô thị thì từng cơ sở phải có cống xả và giếng kiểm tra riêng, đặt ngoài phạm vi cơ sở.
GHI CHÚ: Cho phép đặt cống dẫn chung nước thải sản xuất các nhà máy, xí nghiêp sau giếng kiểm tra của từng cơ sở.
10. Nước thải có chứa các chất độc hại và vi trùng gây dịch bệnh trước khi xả vào mạng lưới thoát nước của đô thị hoặc khu dân cư phải được khử độc và khử trùng.

Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn có nhu cầu mua các sản phẩm về nắp hố ga, song chắn rác

Công ty cổ phần thương mại và thiết bị TKLIGHTING

VPGD: Số 14 Ngõ 1043 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
Nhà Máy Sản xuất : Khu công nghiệp Văn Giang - Hưng Yên
Tel: 04-36425199 * Fax: 04-36425198 * Hotline: 0948 908 333
E-mail: info@tklighting.com.vn
Website: http://ducthainguyen247.com/
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top