tình huống đánh giá HSDT khi Nhà thầu chào giá riêng cho phần khối lượng sai khác giữa tiên lượng và

rowants

Thành viên sắp lên hạng nhiệt tình
có anh chị nào đã từng làm về đánh giá hồ sơ dự thầu, chỉ định thầu mà có nội dung nhà


thầu có bảng chào giá riêng cho phần khối lượng sai khác giữa tiên lượng và hồ sơ thiết


kế không tư vấn giúp em với.


chả là bên em đang gặp phải tình huống thế này, mong các bác chỉ giáo giúp.


trong HSMT, 1 vài hạng mục có trong HS thiết kế nhưng không có trong tiên lượng (dự


toán được Tạm duyệt cũng không có giá trị của các hạng mục đó luôn). Nhà thầu tiến


hành lập hSDT với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu là giá trị của phần KL theo tiên


lượng (chưa bao gồm giá trị của các hạng mục thiếu so với hồ sơ TK). trường hợp này


trong HSMT cũng đã có ghi rõ " Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính


xác so với thiết kế, nhà thầu có thể thông báo cho bên mời thầu và lập một bảng chào


giá riêng cho phần khối lượng sai khác này để chủ đầu tư xem xét. Nhà thầu không được


tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá đề xuất chỉ định thầu".


đồng thời trong HSMT có ghi :"
2. Nội dung đàm phán HSDT:
Bên mời thầu và nhà thầu đàm phán về các đề xuất của nhà thầu, chi tiết hoá các nội


dung còn chưa cụ thể, khối lượng thừa hoặc thiếu trong bảng tiên lượng so với thiết kế


do nhà thầu phát hiện và đề xuất trong HSDT; đàm phán về việc áp giá đối với những


sai lệch thiếu trong HSDT, việc áp giá đối với phần công việc mà tiên lượng tính thiếu


so với thiết kế và các nội dung khác.
Nội dung làm rõ cũng như đàm phán HSDT thể hiện bằng văn bản được bên mời thầu


quản lý như một phần của HSDT.


Như vậy, khi đánh giá HSDT của nhà thầu thì chủ đầu tư và nhà thầu phải đàm phán, bổ


sung các giá trị trong bảng chào giá riêng của Nhà thầu cho đúng hướng dẫn của HSMT.


Tuy nhiên các anh chị cho em hỏi, khi đó giá đề nghị trúng thầu (trường hợp nhà thầu


này được đánh giá tốt nhất đối với các tiêu chí khác) có bao gồm bảng chào giá riêng


kia hay không? và nếu tính cả phần chào giá riêng này thì chắc chắn sẽ vượt dự toán


được tạm duyệt (vì giá dự toán được tạm duyệt không có giá trị của phần khối lượng


thiếu mà). Trường hợp này xử lý thế nào. mong các anh chị chỉ giáo giúp.


trân trọng cảm ơn
 

tonyhoa0401

Thành viên mới
Chủ đầu tư phê duyệt điều chỉnh lại tổng dự toán công trình (bổ sung khối lượng trong dự toán bóc thiếu so với thiết kế) đồng thời phê duyệt bổ sung khối lượng trong hồ sơ mời thầu đối với khối lượng thiếu trên.
 

khanhloihp

Thành viên rất triển vọng
Mình xin được trả lời bạn như sau:
1. Chủ đầu tư xem xét, đánh giá HSDT căn cứ trên tiên lượng mời thầu và giá hoặc dự toán gói thầu.
2. Phần chào thừa thiếu, trên nguyên tắc, sau khi trúng thầu, Chủ đầu tư tiến hành xem xét (thực tế là tư vấn và thẩm lập và thẩm lại trên cơ sở xem xét đề xuất thừa thiếu của nhà thầu). Khác nhau ở chỗ, những phần việc có trong đơn giá trúng thầu thì lấy đơn giá thầu, những phần việc không có trong đơn giá thầu được tính lập dự toán theo chế độ hiện hành.
3. Sau khi duyệt dự toán chênh lệch, Chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu tiến hành thương thảo, nếu phía nhà thầu ok thì ký, nếu có kiến nghị về giá thì xem xét tiếp.
4. Giá trị hợp đồng là giá trúng thầu + giá trị chênh lệch được Chủ đầu tư phê duyệt (nếu làm tăng TMDT thì phải trình cấp Quyết định đầu tư xem xét).
Xin ý kiến của các bro khác ạ.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top