Tuyển tập tiêu chuẩn ngành Xây dựng

  • Khởi xướng PhamDuyLiem
  • Ngày gửi
P

PhamDuyLiem

Guest
Chú ý: Tiêu chuẩn ngành Xây dựng

Trong khuôn khổ đề tài tài khoa học dự thi "Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc lần thứ 10 (2008 - 2009)", cùng với chủ trương của Đảng và nhà nước: "Tiêu chuẩn hóa ngành Xây dựng". Nhóm tác giả đề tài xin giới thiệu cùng các đồng nghiệp sản phẩm của đề tài để phục vụ công việc, góp phần vào quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình, nâng cao chất lượng công trình... Với gần 1000 tiêu chuẩn xây dựng và giao thông, trong đó bộ Tiêu chuẩn giao thông gồm 3 nhóm với 200 tiêu chuẩn và bộ Tiêu chuẩn giao thông gồm 34 nhóm với 800 tiêu chuẩn, nhóm tác giả mong đóng góp phần sức lực nhỏ bé vào công cuộc xây dựng đất nước. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến và ủng hộ về mọi mặt của các đồng nghiệp.

1.TIÊU CHUẨN BẢN VẼ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC

TCVN 3986: 1985 Ký hiệu chữ trong xây dựng


TCVN 3989: 1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước - Mạng lưới bên ngoài - Bản vẽ thi công

TCVN 192 : 1986 Kích thước ưu tiên

TCVN 142 : 1988 Số ưu tiên và dãy số ưu tiên


TCVN 5571: 1991 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Bản vẽ xây dựng và khung tên


TCVN 5570: 1991 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Bản vẽ xây dựng - Ký hiệu đường nét và đường trục trong bản vẽ


TCVN 5568: 1991 Điều hợp kích thước theo modun trong xây dựng - Nguyên tắc cơ bản


TCVN 5896: 1992 Bản vẽ xây dựng- Các phần bố trí hình vẽ, chú thích bằng chữ và khung tên trên bản vẽ


TCVN 4 : 1993 Ký hiệu bằng chữ của các đại lượng

TCVN 6082: 1995 Bản vẽ xây dựng nhà và kiến trúc - Từ vựng


TCVN 6079: 1995 Bản vẽ xây dựng và kiến trúc - Cách trình bày bản vẽ - Tỷ lệ


TCVN 5896: 1995 Bản vẽ xây dựng - Các phần bố trí hình vẽ chú thích bằng chữ và khung tên trên bản vẽ

TCVN 6080: 1995 Bản vẽ xây dựng - Phương Pháp chiếu


TCVN 6081: 1995 Bản vẽ nhà và công trình xây dựng - Thể hiện các tiết diện trên mặt cắt và mặt nhìn - nguyên tắc chung

TCVN 5897: 1995 Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Cách ký hiệu các công trình và bộ phận công trình - Ký hiệu các phòng các diện tích khác


TCVN 6003: 1995 Bản vẽ xây dựng - Cách ký hiệu công trình và bộ phận công trình

TCVN 6084: 1995 Bản vẽ nhà và công trình xây dựng - Ký hiệu cho cốt thép xây dựng


TCVN 5895: 1995 Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Biểu diễn các kích thước mô đun, các đường lưới mô đun


TCVN 6083: 1995 Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Nguyên tắc chung về trình bày bản vẽ bố cục chung và bản vẽ lắp ghép


TCVN 6078: 1995 Bản vẽ nhà và công trình xây dựng - Bản vẽ lắp ghép các kết cấu xây dựng


TCVN 5898: 1995 Bản vẽ xây dựng và công trình dân dựng - Bản thống kê cốt thép


TCVN 6077: 1995 Bản vẽ nhà và công trình xây dựng - Lắp đặt

TCVN 6085: 1995 Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng – Nguyên tắc chung để lập bản vẽ thi công các kết cấu chế sẵn


TCXD 340 : 2005 Lập hồ sơ kỹ thuật - Từ vựng - Phần 1: Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật - Thuật ngữ chung và các dạng bản vẽ
 

File đính kèm

Last edited by a moderator:
P

PhamDuyLiem

Guest
3. TIÊU CHUẨN THUẬT NGỮ - PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH VÀ CÁC THÔNG SỐ THIẾT KẾ

TCVN 3905: 1984 Nhà ở nhà công cộng - Thông số hình học

TCVN 3904: 1984 Nhà của các xí nghiệp công nghiệp - Thông số hình học

TCVN 3906: 1984 Nhà công nghiệp - Thông số hình học

TCVN 4036: 1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu đường ống trên hệ thống kỹ thuật vệ sinh


TCVN 3989: 1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước - Mạng lưới bên ngoài - Bản vẽ thi công

TCVN 3987: 1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Quy tắt sửa đổi hồ sơ thiết kế thi công


TCVN 3988: 1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Quy tắc trình bày những sửa đổi khi vận dụng tài liệu thiết kế


TCVN 3990: 1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Quy tắc thống kê và bảo quản chính hồ sơ thiết kế xây dựng


TCVN 4391: 1986 Khách sạn du lịch - Xếp hạng

TCVN 185 : 1986 Hệ thống tài liệu thiết kế - Kỹ thuật bằng hình vẽ trên sơ đồ điện - Thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng

TCVN 185 : 1986 Hệ thống tài liệu thiết kế - Kỹ thuật bằng hình vẽ trên sơ đồ điện - Thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng

TCVN 4455: 1987 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Quy tắc ghi kích thước, Chữ tiêu đề, các yêu cầu kỹ thuật và biểu bảng trên bản vẽ kỹ thuật

TCVN 4608: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng -Chữ và chữ số trên bản vẽ xây dựng

TCVN 4615: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu quy ước trang thiết bị kỹ thuật vệ sinh

TCVN 4610: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu gỗ - Ký hiệu quy ước thể hiện trên bản vẽ


TCVN 4607: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu quy ước trên bản vẽ mặt bằng tổng thể và mặt bằng thi công công trình

TCVN 4614: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Các bộ phận cấu tạo ngôi nhà - Ký hiệu quy ước trên bản vẽ xây dựng


TCVN 4609: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Đồ dùng trong nhà - Ký hiệu quy uớc thể hiện trên bản vẽ mặt bằng ngôi nhà


TCVN 4519: 1988 Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - Quy phạm thi công và nghiệm thu


TCVN 2748: 1991 Phân cấp công trình xây dựng - Nguyên tắc chung

TCXD 13 : 1991 Phân cấp nhà và công trình dân dụng - Nguyên tắc chung

TCVN 5673: 1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - cấp nước bên trong - Hồ sơ bản vẽ thi công

TCVN 5681: 1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Chiếu sáng điện công trình phần ngoài nhà - Hồ sơ bản vẽ thi công

TCVN 5673: 1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - cấp nước bên trong - Hồ sơ bản vẽ thi công

TCVN 5671: 1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thiết kế kiến trúc


TCVN 5672: 1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thi công - yêu cầu chung


TCVN 5681: 1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Chiếu sáng điện công trình phần ngoài nhà - Hồ sơ bản vẽ thi công


TCXD 300 : 2003 Cách nhiệt - Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu - Thuật ngữ

TCXD 299 : 2003 Cách nhiệt - các đại lượng vật lý và định nghĩa

TCXD 339 : 2005 Tiêu chuẩn tính năng trong tòa nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian
 
Last edited by a moderator:
P

PhamDuyLiem

Guest
5. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

TCVN 3978: 1984 Trường học phổ thông - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 3907: 1984 Nhà trẻ, trường mẫu giáo - Tiêu chuẩn thiết kế


TCVN 3981: 1985 Trường đại học - Tiêu chuẩn thiết kế


TCVN 4319: 1986 Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.


TCVN 4260: 1986 Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chuẩn thiết kế


TCVN 4451: 1987 Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

TCVN 4450: 1987 Căn hộ ở - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4601: 1988 Trụ sở cơ quan - Tiêu chuẩn thiết kế


TCVN 4529: 1988 Công trình thể thao - Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế


TCVN 4602: 1988 Trường trung học chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế


TCVN 5065: 1990 Khách sạn - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5577: 1991 Rạp chiếu bóng - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5713: 1993 Phòng học trường phổ thông cơ sở - Yêu cầu vệ sinh học đường

TCVN 4470: 1995 Bệnh viện da khoa - Yêu cầu thiết kế

TCXD 264 : 2002 Nhà công trình - nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dung

TCXD 265 : 2002 Đường và hè phố - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng

TCXD 276 : 2003 Công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

TCXD 60 : 2003 Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế


TCXD 293 : 2003 Chống nóng cho nhà ở - Chỉ dẫn thiết kế


TCXD 320 : 2004 Bãi chôn chất thải nguy hại - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 323 : 2004 Nhà cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 281 : 2004 Nhà văn hóa thể thao - nguyên tắc cơ bản để thiết kế

TCXD 287 : 2004 Công trình thể thao - Sân thể thao - tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 288 : 2004 Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 306 : 2004 Nhà ở và công trình công cộng - Các thông số vi khí hậu trong phòng

TCXD 287-288-289: 2004 Các công trình hoá thể thao

TCXD 289 : 2004 Công trình thể thao - Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 353 : 2005 Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 355 : 2005 Tiêu chuẩn thiết kế nhà hát - Phòng khán giả - yêu cầu kỹ thuật

TCXD 175 : 2005 Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế


TCXD 361 : 2006 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 365: 2007 Bệnh viện đa khoa – Hướng dẫn thiết kế

 
Last edited by a moderator:
P

PhamDuyLiem

Guest
[FONT=Arial,sans-serif]6. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP, NÔNG NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ GIAO THÔNG[/FONT]

TCVN 4090: 1985 Đường ống dẫn chính dầu - và sản phẩm dầu - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 3995: 1985 Kho phân khô thoáng - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 3996: 1985 Kho giống lúa - tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4118: 1985 Hệ thống kênh tưới - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4117: 1985 Đường sắt khổ 1435mm - Tiêu chuẩn thiết kế


TCVN 4054 :1985 Đường ôtô - Tiêu chuẩn thiêt kế


TCVN 4253: 1986 Nền các công trình thủy công - Tiêu chuẩn thiết kế


TCVN 4604: 1988 Xí nghiệp công nghiệp - Nhà sản xuất - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4514: 1988 Xí nghiệp công nghiệp - Tổng mặt bằng - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4527: 1988 Hầm đường sắt và hầm đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5060: 1990 Công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế

TCVN 5729: 1997 Đường ô tô cao tốc - yêu cầu thiết kế


TCXD 265 : 2002 Đường và hè phố - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng

TCXD 335 : 2004 Công trình thuỷ điện Sơn La - Tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật

TCXD 315 : 2004 Công trình thuỷ điện Sơn La - Các quy định chủ yếu về an toàn và ổn định công trình - Tiêu chuẩn thiết kế cộng trình tạm: Đê quây và đê dẫn dòng thi công

TCXD 335 : 2005 Công trình thuỷ điện Sơn La -Tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật

TCXD 104 : 2007 Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế

 
Last edited by a moderator:
P

PhamDuyLiem

Guest
[FONT=Arial,sans-serif]7. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KẾT CẤU BÊTÔNG CỐT THÉP
[/FONT]

TCVN 3993: 1985 Chống ăn mòn trong xây dựng - kết cấu bêtông và bêtông cốt thép - nguyên tắc cơ bản để thiết kế

TCVN 3994: 1985 Chống ăn mòn trong xây dựng - Kết cấu bêtông và bê tông cốt thép - Phân loại môi trường xâm thực

TCVN 4058: 1985 Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng - Sản phẩm kết cấu bằng bê tông và bê tông cốt thép - Danh mục chỉ tiêu

TCVN 4116: 1985 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép thủy công - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4612: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép - Ký hiệu quy uớc và thể hiện bản vẽ

TCXD 66 : 1991 Vận hành khai thác hệ thống cấp thoát nước – Yêu cầu an toàn

TCVN 5572: 1991 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép - Bản vẽ thi công

TCVN 5574: 1991 Kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5641: 1991 Bể chứa bằng bêtông cốt thép - Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 5686: 1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Các kết cấu công trình xây dựng - Ký hiệu quy ước chung

TCVN 5718: 1993 Mái và sàn bêtông cốt thép trong công trình xây dựng - yêu cầu kỹ thuật chống thấm

TCVN 5846: 1994 Cột điện bêtông cốt thép ly tâm - Kết cấu và kích thước

TCVN 4453: 1995 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 6203: 1995 Cơ sở để thiết kế kết cấu - Lập ký hiệu - Ký hiệu chung

TCXD 189 : 1996 Móng cọc tiết diện nhỏ - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 195 : 1997 Nhà cao tầng - Thiết kế cọc khoan nhồi

TCVN 198 : 1997 Nhà cao tầng - Thiết kế kết cấu bêtông cốt thép toàn khối

TCXD 199 : 1997 Nhà cao tầng - Kỹ thuật chế tạo bêtông mác 400 - 600

TCXD 200 : 1997 Nhà cao tầng - Kỹ thuật về bêtông bơm

TCXD 201 : 1997 Nhà cao tầng - kỹ thuật sử dụng giáo treo

TCXD 202 : 1997 Nhà cao tầng - thi công phần thân

TCXD 205 : 1998 Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 206 : 1998 Cọc khoan nhòi - yêu cầu về chất lượng thi công

TCXD 269 : 2002 Cọc - Phương pháp ép dọc trục bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục

TCXD 313 : 2004 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới khí hậu nóng ẩm

TCXD 318 : 2004 Bản tiếng Anh

TCXD 318 : 2004 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép toàn khối - Hướng dẫn công tác bảo trì

TCXD 327 : 2004 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển

TCXD 356 : 2005 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 358 : 2005 Cọc khoan nhồi - Phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bêtông

TCXD 359 : 2005 Cọc - Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ

TCXD 373 : 2006 Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà

TCXD 363 : 2006 Kết cấu bêtông cốt thép - Đánh giá độ bền của các cấu kiện chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh
 
Last edited by a moderator:
P

PhamDuyLiem

Guest
9. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG TRÌNH

TCXD 76 : 1979 Quy trình quản lý kỹ thuật trong vận hành hệ thống cung cấp nước

TCXD 51 : 1984 Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 33 : 1985 Cấp nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình -Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 3989: 1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước - Mạng lưới bên ngoài - Bản vẽ thi công

TCVN 4036: 1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu đường ống trên hệ thống kỹ thuật vệ sinh

TCVN 4037: 1985 Cấp nước - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 4038: 1985 Thoát nước - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 4474: 1987 Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4513: 1988 Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4615: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu quy ước trang thiết bị kỹ thuật vệ sinh

TCVN 5422: 1991 Hệ thống tài liệu thiết kế-Ký hiệu đường ống

TCVN 5576: 1991 Hệ thống cấp thoát nước - Quy phạm quản lý kỹ thuật

TCVN 5673: 1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - cấp nước bên trong - Hồ sơ bản vẽ thi công

TCXD 33 : 2006 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế
 
Last edited by a moderator:
P

PhamDuyLiem

Guest
10. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG CÔNG TRÌNH

TCVN 3743: 1983 Chiếu sáng nhân tạo các nhà công nghiệp và công trình công nghiệp

TCVN 95 : 1983 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình xây dựng dân dụng


TCVN 16 : 1986 Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng


TCVN 185 : 1986 Hệ thống tài liệu thiết kế - Kỹ thuật bằng hình vẽ trên sơ đồ điện - Thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng


TCVN 5176: 1990 Chiếu sáng nhân tạo - Phương pháp đo độ rọi


TCXD 25 : 1991 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế


TCXD 27 : 1991 Đặt thiết bị trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế


TCXD 29 : 1991 Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng - Tiêu chuẩn thiết kế


TCVN 5681: 1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Chiếu sáng điện công trình phần ngoài nhà - Hồ sơ bản vẽ thi công


TCVN 5828: 1994 Đèn điện chiếu sáng đường phố - Yêu cầu kỹ thuật chung


TCXD 319 : 2004 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung


TCXD 333 : 2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và - Hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế
 
Last edited by a moderator:
P

PhamDuyLiem

Guest
11. TIÊU CHUẨN XIMĂNG

TCVN 6260: 1977 Ximăng Pooclăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 4029: 1985 Ximăng - Yêu cầu chung về phương pháp thử cơ lý

TCVN 4030: 1985 Xi măng – Phương pháp xác định độ mịn của bột xi măng

TCVN 4031: 1985 Ximăng - Phương pháp xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết dính và tính ổn định của thể tích

TCVN 4032: 1985 Ximăng - Phương pháp xác định giới hạn bền nén và uống

TCVN 4033: 1995 Ximăng Pooclăng Puzolang - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 1453: 1986 Ngói ximăng cát

TCVN 4315: 1986 Xỉ hạt lò cao - dùng để sản xuất ximăng

TCVN 4316: 1986 Ximăng Pooclăng xỉ hoạt lò cao - Yêu cầu kỹ thuật

TCXD 65 : 1989 Quy định sử dụng hợp lý xi măng trong xây dựng

TCXD 167 : 1989 Xi măng Poóc lăng dùng để sản xuất tấm sóng amiăng -ximăng - Yêu cầu kỹ thuật

TCXD 168 : 1989 Thạch cao dùng để sản xuất ximăng

TCXD 172 : 1989 Xích treo trong lò ximăng

TCVN 4787: 1989 Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử

TCVN 139 : 1991 Cát tiêu chuẩn để thử ximăng

TCVN 5438: 1991 Xi măng - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 5439:1991 Xi măng -Phân loại

TCVN 2682: 1992 Xi măng pooc lăng

TCVN 4434: 1992 Tấm sóng amiăng xi măng - Yêu cầu kĩ thuật

TCVN 4435: 1992 Tấm sóng amiăng xi măng - Phương pháp thử

TCVN 5691: 1992 Xi măng Poóc Lăng trắng

TCVN 6016: 1995 Ximăng - Phương pháp thử - xác định độ bền

TCVN 6017: 1995 Xi măng – Phương pháp thử - Xác định thêi gian đông kết và độ ổn định

TCVN 6068: 1995 Xi măng poóc lăng bền sun phát - Phương pháp xác định độ nở sun phát

TCVN 6069: 1995 Ximăng Pooclăng ít tỏa nhiệt - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6070: 1995 Xi măng poóc lăng – Phương pháp xác định nhiệt thủy hoá

TCVN 6071: 1995 Nguyên liệu để sản xuất ximăng hỗn hợp sét

TCVN 6227: 1996 Cát tiêu chuẩn ISO để xác định cường độ của ximăng

TCVN 6067: 1997 Xi măng poóc lăng bền sunphát – Yêu cầu kĩ thuật


TCVN 6260: 1997 Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kĩ thuật

TCXD 308 : 2003 Ximăng Pooclăng hỗn hợp - Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng

TCXD 324 : 2004 Ximăng xây trát
 
Last edited by a moderator:
P

PhamDuyLiem

Guest
[FONT=Arial,sans-serif]12. TIÊU CHUẨN VỀ BÊTÔNG VÀ CẤU KIỆN BÊTÔNG [/FONT]

TCXD 127 : 1985 Cát mịn để làm bêtông - và vữa xây dựng - Hướng dẫn sử dụng

TCVN 1771: 1987 Đá dăm sỏi - sỏi dăm - dùng trong xây dựng - yêu cầu kỹ thuật

TCVN 4506: 1987 Nước cho bê tông và vữa – Yêu cầu kĩ thuật

TCXD 173 : 1989 Phụ gia tăng dẻo KĐT2 cho vữa và bêtông xây dựng

TCVN 2276: 1991 Tấm sàn hộp bêtông cốt thép dùng làm sàn và mái nhà dân dụng

TCVN 5440: 1991 Bêtông - Kiểm tra và đánh giá độ bền - Quy định chung

TCVN 5847: 1994 Cột điện bêtông cốt thép ly tâm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 6025: 1995 Bêtông - Phần mac theo cường độ chịu nén

TCVN 6220: 1997 Cốt liệu nhẹ cho bêtông - Sỏi, dăm sỏi - và cát Karamzit - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6221: 1997 Cốt liệu nhẹ cho bêtông - Sỏi, dăm sỏi và kerazit

TCXD 302 : 2004 Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bêtông và vữa silicafume và tro trấu nghiền mịn

TCXD 311 : 2004 Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa : Silicafume và tro trấu nghiền mịn

TCXD 316 : 2004 Bloc Bêtông nhẹ - Yêu cầu kỹ thuật

TCXD 322 : 2004 Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bêtông sử dụng cát nghiền

TCXD 325 : 2004 Phụ gia hóa học cho bêtông

TCXD 329 : 2004 Bêtông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định PH

TCXD 337 : 2005 Vữa và bêtông chịu axit

TCXD 349 : 2005 Cát nghiền cho bêtông và vữa

TCXD 372 : 2006 Ống bêtông cốt thép thoát nước

TCXD 389 : 2006 Sản phẩm bê tông ứng lực trước - Yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu

TCXD 7570: 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật

TCXD 390 : 2007 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCXD 391 : 2007 Bê tông - Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên

TCXD 392 : 2007 Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCXD 395 : 2007 Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn

TCVN 7888: 2008 Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước
 
Last edited by a moderator:
P

PhamDuyLiem

Guest
13. TIÊU CHUẨN, PHƯƠNG PHÁP THỬ VÔI, VỮA, GẠCH ĐÁ, GỐM SỨ XÂY DỰNG

TCVN 3121: 1979 Vữa và hỗn hợp vữa xây dựng - phương pháp thử cơ lý

TCXD 85 : 1981 Gạch lát lá dừa

TCXD 86 : 1981 Gạch chịu Axit

TCXD 90 : 1982 Gạch lát đất sét nung

TCXD 111: 1983 Gạch trang trí đất sét nung

TCVN 247 : 1986 Gạch xây - Phương pháp xác định độ bền uốn

TCVN 249 : 1986 Gạch xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng

TCVN 250 : 1986 Gạch xây - Phương pháp xác định khối lượng thể tích

TCVN 1450: 1986 Gạch rỗng đất sét nung

TCVN 1451: 1986 Gạch đặc đất sét nung

TCVN 1453: 1986 Ngói ximăng cát

TCVN 4314: 1986 Vữa xây dựng - yêu cầu kĩ thuật

TCVN 4353: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 1771: 1987 Đá dăm sỏi - sỏi dăm - dùng trong xây dựng - yêu cầu kỹ thuật

TCVN 4459: 1987 Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng

TCVN 2231: 1989 Vôi canxi cho xây dựng

TCVN 4732: 1989 Đá ốp lát xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 2119: 1991 Đá canxicatbonnat - để nung vôi xây dựng

TCVN 5437: 1991 Tấm gốm tráng men để ốp mặt trong tường

TCVN 5642: 1992 Khối đá thiên nhiên để sản xuất đá ốp lát

TCVN 2118: 1994 Gạch canxi silicat - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 3786: 1994 Ống sành thoát nước và phụ tùng

TCVN 1452: 1995 Khối đất sét nung - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 4313: 1995 Ngói - Phương pháp thử cơ lý

TCVN 6065: 1995 Gạch can xi lát nền

TCVN 6073: 1995 Sản phẩm sứ vệ sinh - Yêu cầu kĩ thuật

TCVN 6074: 1995 Gạch lát granito

TCVN 6300: 1997 Nguyên liệu để sản xuất sản phẩm gốm xây dựng Đất sét- Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6301: 1997 Nguyên liệu để sản xuất sản phẩm gốm xây dựng - Cao lanh lọc - Yêu cầu kỹ thuật

TCXD 329 : 2004 Bêtông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định PH

TCXD 336 : 2005 Vữa dán gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 
Last edited by a moderator:
P

PhamDuyLiem

Guest
[FONT=Arial,sans-serif]14. TIÊU CHUẨN THỦY TINH VÀ KÍNH XÂY DỰNG [/FONT]

TCXD 128 : 1985 Thủy tinh - Phương pháp chuẩn bị mẫu trong phòng thí nghiệm để phân tích hóa học

TCXD 129 : 1985 Thủy tinh - Phương pháp phân tích hóa học xác định hàm lượng silic dioxit

TCXD 130 : 1985 Thủy tinh - Phương pháp phân tích hóa học xác định hàm lượng lưu huỳnh trioxit

TCXD 131 : 1985 Thủy tinh - Phương pháp phân tích hóa học xác định hàm lượng sắt Oxit

TCXD 132 : 1985 Thủy tinh - Phương pháp phân tích hóa học xác định hàm lượng nhôm Oxit


TCXD 133 : 1985 Thủy tinh - Phương pháp phân tích hóa học xác định hàm lượng canxi oxit và mannhe ôxit

TCXD 134 : 1985 Thủy tinh - Phương pháp phân tích hóa học xác định hàm lượng natri ôxit và Kali ôxit


TCXD 135 : 1985 Thủy tinh - Phương pháp phân tích hóa học xác định hàm lượng bo ôxit

TCXD 136 : 1985 Thủy tinh - cát dùng để sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hóa học - xác định hàm lượng sắt ôxít

TCXD 137 : 1985 Thủy tinh - cát dùng để sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hóa học - xác định hàm lượng sắt ôxít

TCXD 138 : 1985 Thủy tinh - cát dùng để sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hóa học - xác định hàm lượng titan ôxit

TCXD 139 : 1985 Thủy tinh - cát dùng để sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hóa học - xác định hàm lượng đồng ôxit

TCXD 140 : 1985 Thủy tinh - cát dùng để sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hóa học - xác định hàm lượng côban ôxit

TCXD 141 : 1985 Thủy tinh - cát dùng để sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hóa học - xác định hàm lượng Niken ôxit

TCVN 3992: 1985 Sản phẩm thủy tinh trong xây dựng - Thuật ngữ - Định nghĩa

TCXD 151 : 1986 Cát sử dụng trong công nghiệp thủy tinh - Yêu cầu kỹ thuật

TCXD 1045: 1988 Thủy tinh - Phương pháp phân tích hóa học xác định độ bền nhiệt

TCXD 1046: 1988 Thủy tinh - Phương pháp phân tích hóa học xác định độ bền nước ở 98o C

TCXD 1047: 1988 Thủy tinh - Phương pháp phân tích hóa học xác định độ bền kiềm và phân cấp

TCXD 1048: 1988 Thủy tinh - Độ bền axit và phân cấphttp://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=966/TCXD133-1985-Thuy-tinh--Phuong-phap-phan-tich-hoa-hoc-xac-dinh-ham-luong-canxi-oxit-va-mannhe-oxithttp://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=967/TCXD134-1985-Thuy-tinh--Phuong-phap-phan-tich-hoa-hoc-xac-dinh-ham-luong-natri-oxit-va-Kali-oxit
 
Last edited by a moderator:
P

PhamDuyLiem

Guest
15. TIÊU CHUẨN THI CÔNG NGHIỆM THU CÁC CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ KẾT CẤU

TCXD 79 : 1980 Thi công và nghiệm thu công tác nền móng

TCXD 46 : 1984 Chống sét cho các công trình xây dựng - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công

TCVN 3987: 1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Quy tắt sửa đổi hồ sơ thiết kế thi công

TCVN 4055: 1985 Tổ chức thi công

TCVN 4085: 1985 Kết cấu gạch đá - Thi công và nghiệm thu

TCVN 4091: 1985 Nghiệm thu các công trình xây dựng

TCXD 159 : 1986 Trát đá trang trí - Thi công và nghiệm thu

TCVN 4252: 1988 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công - Qui phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 4447: 1987 Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 4516: 1988 Hoàn thiện mặt bằng xây dựng - Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 4519: 1988 Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 4528: 1988 Hầm đường sắt và hầm đường ô tô - Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 4606: 1988 Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu - Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 4607: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu quy ước trên bản vẽ mặt bằng tổng thể và mặt bằng thi công công trình

TCXD 170 : 1989 Kết cấu thép - Gia công, lắp đặt và nghiệm thu - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 5637: 1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản

TCVN 5639: 1991 Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt song - nguyên tắt cơ bản

TCVN 5640: 1991 Bàn giao công trình xây dựng - Nguyên tắt cơ bản

TCVN 5672: 1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thi công - yêu cầu chung

TCVN 5674: 1992 Công tác hoàn thiện trong xây dựng -Thi công nghiệm thu

TCVN 4055: 1995 Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam Tập VII Quản lí chất lượng, thi công và nghiệm thu

TCXD 190 : 1996 Móng cọc tiết diện nhá - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

TCXD 196 : 1997 Nhà cao tầng - Công trình thử tĩnh - và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi

TCXD 197 : 1997 Nhà cao tầng – Thi công cọc khoan nhồi

TCN 257 : 2000 Quy định kỹ thuật thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi

TCN 266 : 2000 Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCXD 286 : 2003 Đóng và ép cọc - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

TCXD 303 : 2004 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu

TCXD 305 : 2004 Bêtông khối lớn - Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCXD 326 : 2004 Cọc khoan nhồi - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

TCXD 331 : 2004 Vật liệu xây dựng - Phương pháp thử tĩnh không cháy

TCXD 303 : 2006 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Phần công tác ốp trong xây dựng

TCXD 371 : 2006 Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng

TCXD 374 : 2006 Hỗn hợp bêtông trộn sẵn, các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu

TCXD 385 : 2006 Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng

TCXD 387 : 2006 Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Thi công và nghiệm thu

TCXD 390 : 2006 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu

 
Last edited by a moderator:
P

PhamDuyLiem

Guest
16. TIÊU CHUẨN VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ VẬT LIỆU CHỊU LỬA

TCXD 84 : 1981 Vữa chịu lửa samot

TCVN 176 : 1986 Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ bền nén

TCVN 177 : 1986 Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định khối lượng riêng

TCVN 178 : 1986 Vật liệu chịu lửa – Phương pháp xác định độ hút nước, độ xốp và khối lượng thể tích

TCVN 179 : 1986 Vật liệu chịu lửa – Phương pháp xác định độ chịu lửa

TCVN 201 : 1986 Vật liệu chịu lửa – Phương pháp xác đinh độ co hay nở phô

TCVN 202 : 1986 Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định nhiệt độ biến dạng dưới tải trọng

TCVN 4710: 1989 Gạch chịu lửa samôt

TCVN 5441: 1991 Vật liệu và sản phẩm chịu lửa - Phân loại

TCXD 295 : 2003 Vật liệu chịu lửa – Gạch kiềm tính Manhedi spinel và Manhedi Crom dùng cho lò quay

TCXD 332 : 2004 Vật liệu chịu lửa - Ký hiệu các đại lượng và đơn vị

TCXD 342 : 2005 Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của tòa nhà - Phần 1: Yêu cầu chung

TCXD 343 : 2005 Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà - Phần 3 - Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm

TCXD 344 : 2005 Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của tòa nhà - Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải

TCXD 345 : 2005 Thử nghiệm chịu lửa - các bộ phận kết cấu của tòa nhà - Phần 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải

TCXD 346 : 2005 Thử nghiệm chịu lửa - các bộ phận kết cấu của tòa nhà - Phần 6: các yêu cầu riêng đối với dầm

TCXD 347 : 2005 Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của tòa nhà - Phần 7: Các yêu cầu riêng đối với cột

TCXD 348 : 2005 Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của tòa nhà - Phần 8: các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải

TCXD 350 : 2005 Gạch chịu lửa cho lò quay - Kích thước cơ bản

TCXD 378 : 2006 Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định hàm lượng titan dioxit

TCXD 379 : 2006 Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định hàm lượng phốt pho pentoxyt P2O5

TCXD 380 : 2007 Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định khối lượng thể tích vật liệu dạng hạt

TCXD 381 : 2007 Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ bền uốn ở nhiệt độ cao

TCXD 382 : 2007 Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ chịu mài mòn ở nhiệt độ thường

TCXD 383 : 2007 Vật liệu chịu lửa - Vữa Manhêdi

TCXD 384 : 2007 Vật liệu chịu lửa - Vữa cao Alumin

TCXD 386 : 2007 Thử nghiệm khả năng chịu lửa. Cửa đi và cửa ngăn cháy

TCVN 7890: 2008 Vật liệu chịu lửa kiềm tính Phương pháp xác định hàm lượng magiê oxit (MgO)

TCVN 7891: 2008 Vật liệu chịu lửa Phương pháp xác định hàm lượng SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO

 
Last edited by a moderator:
P

PhamDuyLiem

Guest
[FONT=Arial,sans-serif]19. TIÊU CHUẨN ĐẤT XÂY DỰNG [/FONT]

TCVN 2683: 1991 Đất xây dựng - Phương pháp bao gói - vận chuyển và bảo quản mẫu


TCVN 4195: 1995 Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm

TCVN 4197: 1995 Đất xây dựng - Phương pháp xác định giới hạn dẻo


TCVN 4198: 1995 Đất xây dựng - Các phương pháp xác định thành phần hạt

TCVN 4199: 1995 Đất xây dựng - Phương pháp xác định sức chống cắt

TCVN 4200: 1995 Đất xây dựng - Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm

TCVN 4201: 1995 Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm

TCVN 4202: 1995 Đất xây dựng - Các phương pháp xác đinh khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm


TCVN 4344: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung - Lấy mẫu


TCVN 4345: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung - Phương pháp thử cơ lý

TCVN 4346: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói – Phương pháp phân tích hóa học – Quy định chung

TCVN 4347: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung - Phương pháp xác định hàm lượng silic dioxit

TCVN 4348: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung - Phương pháp xác định hàm lượng nhôm ôxit

TCVN 4349: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung - Phương pháp xác định hàm lượng sắt ô xít

TCVN 4350: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung - Phương pháp xác định hàm lượng canxi ôxít

TCVN 4351: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung - Phương pháp xác định hàm lượng Mangiê ô xít

TCVN 4352: 1986 Đắt sét để sản xuất gạch ngói nung - Phương pháp xác định hàm lượng ion sunfat hòa tan

TCVN 5297: 1995 Chất lượng đất - Yêu cầu lấy mẫu - Yêu cầu chung

TCVN 5299: 1995 Chất lượng đất - Phương pháp xác định mức độ sói mòn đất do mưa

TCVN 5300: 1995 Chất lượng đất dựa trên mức nhiễm bẩn hóa chất

TCVN 5301: 1995 Chất lượng đất - Hồ sơ đất

TCVN 5302: 1995 Chất lượng đất - yêu cầu chung đối với việc tái tạo đất

TCVN 5747: 1993 Đất xây dựng - Phân loại

TCVN 5941: 1995 Chất lượng đất - Giới hạn tối đa cho phép của dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất

TCVN 5960: 1995 Chất lượng đất - Lấy mẫu - Hướng dẫn về thu thập - vận chuyển và lưu giữ mẫu đất để đánh giá quá trình hoạt động của vi sinh vật hiếu khí trong phòng thí nghiệm

TCVN 5961: 1995 Chất lượng đất - Ảnh hưởng của các chất ô nhiễm lên giun đất - xác định độ độc cấp tính bằng cách sử dụng nền đất nhân tạo

TCVN 5962: 1995 Chất lượng đất - Xác định ảnh hưởng của các tác nhân ô nhiễm đến thảm thực vật - Phương pháp đo sự ức chế phát triển rễ

TCVN 5963: 1995 Chất lượng đất - Xác định chất khô và hàm lượng nước trên cơ sở khối lượng – Phương pháp khối lượng

TCVN 5979: 1995 Chất lượng đất - Xác định PH

TCXD 301 : 2003 Đất xây dựng - Phương pháp phóng xạ độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường
 
Last edited by a moderator:

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top