Tuyển tập tiêu chuẩn ngành Xây dựng

  • Khởi xướng PhamDuyLiem
  • Ngày gửi
P

PhamDuyLiem

Guest
[FONT=Arial,sans-serif]21. TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG[/FONT]

TCVN 4057: 1985 Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm - Nguyên tắt cơ bản

TCVN 5814: 1994 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng. Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 5204: 1995 Quản lý chất lượng và các yếu tố của hệ thống chất lượng

TCVN 5951: 1995 Hướng dẫn xây dựng sổ tay chất lượng

TCVN 6214: 1996 Quy phạm thực hành vệ sinh khai thác, sản xuất, tiêu thô nước khoáng thiên nhiên

TCVN-ISO-9000-1-1996 Các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng

TCVN-ISO-9001-1996 Hệ thống chất lượng - Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế/triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vô kĩ thuật

TCVN-ISO-9002-1996 Hệ thống chất lượng- Mô hình đảm bảo chất lượng trong sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật

TCVN-ISO-9003-1996 Hệ thống chất lượng- Mô hình đảm bảo chất lượng trong kiểm tra và thử nghiệm cuối cùng

TCVN-ISO-9004-1-1996 Quản lý chất lượng và các yếu tố của hệ thống chất lượng - Phần 1 : Hướng dẫn chung

TCVN-ISO-9004-2-1996 Quản lý chất lượng và các yếu tố của hệ thống chất lượng - Phần 2 : Hướng dẫn cho dịch vô

TCVN-ISO-9004-3-1996 Quản lý chất lượng và các yếu tố của hệ thống chất lượng - Phần 3 : Hướng dẫn đối với các vật liệu chế biến

TCVN-ISO-9004-4-1996 Quản lý chất lượng và các yếu tố của hệ thống chất lượng - Phần 4 : Hướng dẫn cải tiến chất lượng

TCXD 297 : 2003 Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - tiêu chuẩn công nhận

TCXD 368 : 2006 Vật liệu chống thấm sơn nhũ tương bitum polime
 
Last edited by a moderator:
P

PhamDuyLiem

Guest
[FONT=Arial,sans-serif]22. TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ [/FONT]

TCVN 4556: 1988 Nước thải-Phương pháp lấy mẫu, vận chuyển, và bảo quản mẫu

TCVN 4557: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định nhiệt độ

TCVN 4558: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định màu và mùi

TCVN 4559: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định độ pH

TCVN 4560: 1988 Nước thải Phương pháp xác định hàm lượng cặn

TCVN 4561: 1988 Nước thải -Phương pháp xác định hàm lượng nitrit

TCVN 4562: 1988 Nước thải Phương pháp xác định hàm lượng nitrat

TCVN 4563: 1988 Nước thải Phương pháp xác định hàm lượng amoniac

TCVN 4565: 1988 Nước thải Phương pháp xác định độ oxy hóa

TCVN 4566: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định nhu cầu sinh hóa oxy

TCVN 4567: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng sunfua và sunfat

TCVN 4568: 1988 Nước thải Phương pháp xác định hàm lượng florua

TCVN 4569: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng bromua

TCVN 4570: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng iodua

TCVN 4571: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng asen

TCVN 4572: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng đồng

TCVN 4573: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng chì

TCVN 4574: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng crom

TCVN 4575: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng kẽm

TCVN 4576: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng coban

TCVN 4577: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng niken

TCVN 4578: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng mangan

http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1810/TCVN-4577-1988-Nuoc-thai-Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-niken
TCVN 4579: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng nhôm

TCVN 4580: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng thuỷ ngân

TCVN 4581: 1988 Nước thải Phương pháp xác định hàm lượng phenola

TCVN 4583: 1988 Nước thải Phương pháp xác định hàm lượng thuốc trừ sâu

TCVN 4582: 1988 Nước thải Phương pháp xác định hàm lượng dầu má và các sản phẩm dầu mỏ

TCVN 5945: 1995 Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải
 
Last edited by a moderator:
P

PhamDuyLiem

Guest
23. TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NƯỚC

TCXD 81 : 1981 Nước uống - Phương pháp xác định nhiệt độ

TCVN 4851: 1989 Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm

TCVN 5569:1991 Dòng nước - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 5070:1995 Chất lượng nước - Phương pháp khối lượng xác định dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ

TCVN 5294: 1995 Chất lượng nước - Quy tắt lựa chọn và đánh giá chất lượng nguồn tập trung cấp nước uống, nước sinh hoạt

TCVN 5295: 1995 Chất lượng nước - Yêu cầu chung về bảo vệ nước mặt - và nước ngầm khỏi bị nhiễm bẩn do dàu và sản phẩm dầu

TCVN 5296: 1995 Chất lượng nước - Quy tắt bảo vệ nước khói bị nhiễm bẩn khi vận chuyển dầu và các sản phẩm dầu theo đường ống

TCVN 5298: 1995 Yêu cầu chung đối với việc sử dụng nước thải và cặn lắng của chúng dùng để tưới và làm phân bón

TCVN 5499: 1995 Chất lượng nước - Phương pháp Uyncle(Winkler) xác định ô xi hóa

TCVN 5524: 1995 Chất lượng nước và yêu cầu chung về bảo vệ nước mặt khỏi bị ô nhiễm bẩn

TCVN 5525: 1995 Chất lượng nước - yêu cầu chung về bảo vệ nước ngầm

TCVN 5655: 1992 Quy phạm bảo vệ môi trường tại các giàn khoan tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí trên biển

TCVN 5942: 1995 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt

TCVN 5943:1995 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước ven bờ

TCVN 5944: 1995 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm

TCVN 5980: 1995 Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 1

TCVN 5981: 1995 Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 2

TCVN 5982: 1995 Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 3

TCVN 5983: 1995 Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 4

TCVN 5984: 1995 Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 5

TCVN 5985: 1995 Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 6

TCVN 5986: 1995 Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 7

TCVN 5987:1995 Chất lượng nước - xác định nitơ kendan - Phương pháp sau khi vô cơ hóa với Sêlen

TCVN 5988: 1995 Chất lượng nước - Xác định amôni - Phương pháp chưng cất và chửng độ

TCVN 5989: 1995 Chất lượng nước - Xác định thủy ngân bằng số quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa

TCVN 5990: 1995 Chất lượng nước - xác định thuỷ ngân tổng số bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn

TCVN 5991: 1995 Chất lượng nước - xác định thủy ngân tổng số bằng quang phổ - Phương pháp sau khi vô cơ hóa brom

TCVN 5992: 1995 Chất lượng nước - lấy mẫu - hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu

TCVN 5993: 1995 Chất lượng nước - Lấu mẫu - Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu

TCVN 5994: 1995 Chất lượng nước - Lấu mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu ao hồ tự nhiên và nhân tạo

TCVN 5995: 1995 Chất lượng nước - Lấy mẫu – Hướng dẫn lấy mẫu nước uống và nước dùng để chế biến thực phẩm và đồ uống

TCVN 5996: 1995 Chất lượng nước - Lấu mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu ở sông và suối

TCVN 5997: 1995 Chất lượng nước - Lấu mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu nước biển

TCVN 5998: 1995 Chất lượng nước - Lấu mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu nước mưa

TCVN 5999: 1995 Chất lượng nước - Lấu mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu nước thải

TCVN 6000: 1995 Chất lượng nước - Lấu mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu nước ngầm

TCVN 6001: 1995 Chất lượng nước - Xác định nhu cầu ô xi sinh hóa sau 5 ngày (BOD5) Phương pháp cấy và pha loãng

TCVN 6002: 1995 Chất lượng nước - xác định man gan Phương pháp trắc quang dùng Fomaldoxm

TCVN 6053: 1995 Chất lượng nước đo tổng độ phóng xạ anpha trong nước không mặn - Phương pháp nguồn dày

TCVN 6199:1995 Chất lượng nước xác định fenola đơn hóa trị lựa chọn - Phần 1 - Phương pháp sắc ký sau khi làm giàu bằng chiết

TCVN 6201: 1995 Chất lượng nước xác định canxi và mangiê - Phương pháp phổ quang hấp thụ nguyên tử

TCVN 6722: 1995 Chất lượng nước - Nước thải sinh hoạt - Giới hạn ô nhiễm cho phép

TCXD 188 :1996 Nước thải đô thị - Tiêu chuẩn thải

TCVN 6774: 2000 Chất lượng nước - Chất lượng nước ngọt bảo vệ đêi sống thủy sinh

TCVN 6213: 2004 Nước khoáng thiên nhiên đóng chai

TCXD 310 : 2004 Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong hệ thống xử lý nước sạch - Yêu cầu kỹ thuật
 
Last edited by a moderator:
P

PhamDuyLiem

Guest
[FONT=Arial,sans-serif]24. TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH [/FONT]

TCVN 1612: 1975 Các thử nghiệm ảnh hưởng của yếu tố khí hậu - thử nghiệm nóng ẩm biến đổi chu kỳ

TCVN 1966: 1977 Khí hậu chuẩn - dùng trong đo lường và thử nghiệm

TCVN 5704: 1993 Không khí vùng làm việc - Phương pháp xác định hàm lượng bụi

TCVN 5067: 1995 Chất lượng không khí - Phương pháp xác định khối lượng hàm lượng bụi

TCVN 5293: 1995 Chất lượng không khí - Phương pháp indophenol xác định hàm lượng amoniac

TCVN 5498: 1995 Chất lượng không khí - Phương pháp xác định khối lượng bụi lắng

TCVN 5938: 1995 Chất lượng không khí - Nồng độ tối đa cho phép

TCVN 5939: 1995 Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

TCVN 5940: 1995 Chất lượng không khí - tiêu chuẩn khí thải công nghiệp

TCVN 5966: 1995 Chất lượng không khí - Những vấn đề chung - thuật ngữ

TCVN 5967: 1995 Chất lượng không khí - những vấn đề chung - Các đơn vị đo

TCVN 5968: 1995 Chất lượng không khí - xác định các hợp chất khí của lưu huỳnh trong không khí xung quanh - Thiết bị lấy mẫu

TCVN 5969: 1995 Không khí xung quanh xác định chỉ số ô nhiễm

TCVN 5970: 1995 Lập kế hoạch giám sát chất lượng không khí xung quanh

TCVN 5971: 1995 Không khí xung quanh - Xác định nồng độ khối lượng của lưu huỳnh Dioxit- Phương pháp Tetracloromercurat (TCM)/pararosanilin

TCVN 5972: 1995 Không khí xung quanh - Xác định nồng độ khối lượng ra cacbon monoxit (Co) - Phương pháp sắc kí khí

TCVN 5973: 1995 Chất lượng không khí - ISO 9359 : 1989 Phương pháp lấy mẫu phân tầng để đánh giá chất lượng không khí xung quanh

TCVN 5974: 1995 Không khí xung quanh - Xác định chỉ số khói đen

TCVN 5975: 1995 Sự phát thải của nguồn tĩnh Xác định nồng độ khối lượng lưu huỳnh dioxit - Phương pháp hyđro peroxit/ bari perclorat/thorin

TCVN 5976: 1995 Khí thải ngồn tĩnh - Xác định nồng độ khối lượng của lưu huúnh dioxit (SO2)- Đặc tính của các phương pháp đo tự động

TCVN 5977: 1995 Sự phát thải của nguồn tĩnh - Xác định nồng độ và lưu lượng bụi trong các ống dẫn khí - Phương pháp khối lượng thủ công

TCVN 5978: 1995 Chất lượng không khí - Xác định nồng độ khối lượng lưu huỳnh dioxit trong không khí xung quanh - Phương pháp trắc quang dùng Thorin

TCXD 366 : 2004 Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Karst

TCVN 7889: 2008 Nồng độ khí Radon tự nhiên trong nhà - Mức quy định và yêu cầu chung về phương pháp đo
 
Last edited by a moderator:
P

PhamDuyLiem

Guest
[FONT=Arial,sans-serif]25. TIÊU CHUẨN, PHƯƠNG PHÁP THỬ CÁT, ĐÁ, SỎI [/FONT]

TCXD 127 : 1985 Cát mịn để làm bêtông - và vữa xây dựng - Hướng dẫn sử dụng

TCXD 152 : 1986 Cát dùng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp lấy mẫu

TCXD 153 : 1986 Cát dùng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp xác đinh hàm lượng silic SiO2

TCXD 154 : 1986 Cát dùng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp xác đinh hàm lượng Fe2O3

TCXD 155 : 1986 Cát dùng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp xác đinh hàm lượng Al2O3

TCXD 156 : 1986 Cát dùng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp xác đinh hàm lượng TiO2

TCXD 157 : 1986 Cát dùng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp xác đinh độ ẩm

TCXD 158 : 1986 Cát sử dụng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp xác định thành phần cỡ hạt

TCVN 337 : 1986 Cát xây dựng - Phương pháp lấy mẫu

TCVN 338 : 1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định thành phần khoáng vật

TCVN 339 : 1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng

TCVN 340 : 1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích xốp và độ xốp

TCVN 341 : 1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm

TCVN 342 : 1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định thành phần hạt và môdunl độ lớn

TCVN 343 : 1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định thành phần hàm lượng chung, bụi bùn sét

TCVN 344 : 1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm lượng sét

TCVN 345 : 1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất hữu cơ

TCVN 346 : 1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm lượng sun fát và sun fít

TCXD 1770: 1986 Cát xây dựng - yêu cầu kỹ thuật

TCVN 4376: 1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm lượng mica

TCVN 1772: 1987 Sỏi - Phương pháp xác định hàm lượng các tạp chất trong sỏi

TCVN 6227: 1996 Cát tiêu chuẩn ISO để xác định cường độ của ximăng

TCVN 6221: 1997 Cốt liệu nhẹ cho bêtông - Sỏi, dăm sỏi và kerazit

TCVN 208 : 1998 Đá bazan làm phụ gia cho ximăng - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCXD 291 : 2002 Nguyên liệu để sản xuất tủy tinh xây dựng - Đá vối

TCXD 312 : 2004 Đá vôi - Phương pháp phân tích hóa học

TCXD 349 : 2005 Cát nghiền cho bêtông và vữa

TCXD 7570: 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật

TCXD 394 : 2007 Tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng – Phần an toàn điện

TCXD 397 : 2007 Hoạt độ phóng xạ tự nhiên của vật liệu xây dựng – Mức an toàn trong sử dụng và phương pháp thử
 
Last edited by a moderator:
P

PhamDuyLiem

Guest
[FONT=Arial,sans-serif]26. TIÊU CHUẨN VẬT LIỆU CHỐNG THẤM VÀ SƠN

[/FONT]
TCVN 5696: 1992 Bột màu xây dựng xanh crom ôxit

TCVN 2090: 1993 Sơn - phương pháp lấy mẫu, bao bì, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản

TCVN 2091: 1993 Sơn - Phương pháp xác định độ mịn

TCVN 2092: 1993 Sơn - Phương pháp xác định thời gian chảy (độ nhớt quy ước) bằng phễu chảy

TCVN 2093: 1993 Sơn - Phương pháp xác định hàm lượng chất rắn và chất tạo màng

TCVN 2094: 1993 Sơn - Phương pháp gia công màng

TCVN 2096: 1993 Sơn - Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô

TCVN 2098: 1993 Sơn - Phương pháp xác định độ cứng của màng

TCVN 2099: 1993 Sơn - Phương pháp xác định độ bề uốn của màng sơn

TCVN 2101: 1993 Sơn - Phương pháp xác định độ bóng của màng

TCVN 2102: 1993 Sơn - Phương pháp xác định màu sắc

TCVN 5668: 1993 Sơn vecni và nguyên liệu của chúng - Nhiệt độ và độ ẩm để điều hoà và thử nghiệm

TCVN 5730: 1993 Sơn Alkyd - Yêu cầu kỹ thuật

TCXD 321 : 2004 Sơn xây dựng - Phân loại

TCXD 328 : 2004 Tấm trải chống thấm trên cơ sở Bitum biến tính

TCXD 341 : 2005 Sơn tường sơn nhũ tương - Phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn

TCXD 352 : 2005 Sơn - Phương pháp không phá hủy - xác định chiều dày màng sơn khô

TCXD 367 : 2006 Vật liệu chống thấm trong xây dựng - Phân loại

TCXD 388 : 2007 Sơn - Phương pháp xác định độ cứng của màng phủ bằng thiết bị con lắc
 
Last edited by a moderator:
P

PhamDuyLiem

Guest
27. TIÊU CHUẨN THÉP VÀ KIM LOẠI

TCVN 3100: 1979 Dây thép tròn dùng làm cốt thép bê tông ứng lực trước

TCVN 3101: 1979 Dây thép cácbon thấp kéo nguội dùng làm cốt thép bê tông


TCVN 197 : 1985 Kim loại – Phương pháp thử kéo

TCVN 1651: 1985 Thép cốt bêtông cán nóng

TCVN 2942: 1993 Ống và phụ tùng bằng gang dùng cho hệ thống dẫn chính chịu áp lực

TCVN 5709: 1993 Thép cácbon cán nóng dùng trong xây dựng Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 5759: 1993 Đồng hồ đo nước lạnh kiểu cánh quạt - Yêu cầu kỹ thuật

TCXD 330 : 2004 Nhôm, hợp kim định hình dùng trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm
 
Last edited by a moderator:
P

PhamDuyLiem

Guest
[FONT=Arial,sans-serif]28. TIÊU CHUẨN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ [/FONT]

TCVN 3991: 1985 Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 3255: 1986 An toàn nổ - yêu cầu chung

TCVN 4879: 1989 Phòng cháy - dấu hiệu an toàn

TCVN 5040: 1990 Thiết bị phòng cháy chữa cháy - Ký hiệu hình vẽ trên sơ đồ phòng cháy - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 5303: 1990 An toàn cháy - thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 5738: 1993 Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kĩ thuật

TCVN 5760: 1993 Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng

TCVN 2622: 1995 Phòng cháy - Chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế

TCVN 6160: 1996 Phòng cháy chữa cháy - Nhà cao tầng - Yêu cầu thiết kế

TCVN 6161: 1996 Phòng cháy chữa cháy - chợ và trung tâm thương mại - yêu cầu thiết kế

TCXD 215 : 1998 Phòng cháy chữa cháy- Từ vựng- Phát hiện cháy và báo động cháy

TCXD 216 : 1998 Phòng cháy chữa cháy- Từ vựng- Thiết bị chữa cháy

TCXD 217 : 1998 Phòng cháy chữa cháy- Từ vựng- Thuật ngữ chuyên dựng cho phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm

TCXD 218 : 1998 Hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy - Quy định chung

TCVN 4878: 1999 Phân loại cháy

TCVN 7336: 2003 Phòng cháy chữa cháy Hệ thống Sprinkler tự động Yêu cầu thiết kế và lắp đặt
 
Last edited by a moderator:
P

PhamDuyLiem

Guest
29. TIÊU CHUẨN PHƯƠNG PHÁP THỬ KIM LOẠI, THÉP, MỐI HÀN

TCVN 1691: 1975 Mối hàn hồ quang điện bằng tay

TCVN 198 : 1985 Kim loại - Phương pháp thử uốn

TCVN 165 : 1988 Kiểm tra không phá hủy - Kiểm tra chất lượng mối hàn ống thép bằng phương pháp siêu âm

TCVN 4394: 1985 Kiểm tra không phá huỷ - Phân loại và đánh giá khuyết tật mối hàn bằng phương pháp phim Rơnghen

TCVN 4394: 1986 Kiểm tra không phá hủy - Phân loại đánh giá khuyết tật mối hàn bằng phương pháp phim rơn gen

TCVN 4395: 1986 Kiểm tra không phá hủy - Kiểm tra mối hàn kim loại bằng tia rơn gen và tia gama

TCVN 5400: 1991 Mối hàn - Yêu cầu chung về lấy mẫu để thử cơ tính

TCVN 5401: 1991 Mối hàn - Phương pháp thử uốn

TCVN 5402: 1991 Mối hàn - Phương pháp thử uốn và dập

TCVN 5403: 1991 Mối hàn - Phương pháp thử kéo

TCXD 177 : 1993 Đường ống dẫn khí đặt ở đất liền - Quy phạm kỹ thuật tạm thời về hành lang an toàn

TCXD 314 : 2005 Hàn kim loại - Thuật ngữ và định nghĩa
 
Last edited by a moderator:
P

PhamDuyLiem

Guest
30. TIÊU CHUẨN AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT THI CÔNG XÂY DỰNG

TCVN 2287: 1978 Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - Quy định cơ bản

TCVN 2288: 1978 Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất - Phân loại

TCVN 2289: 1978 Quá trình sản xuất - yêu cầu chung về an toàn

TCVN 2290: 1978 Thiết bị sản xuất - yêu cầu chung về an toàn

TCVN 2291: 1978 Phương tiện bảo vệ người lao động - Phân loại

TCVN 2292: 1978 Công việc sơn - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 2293: 1978 Gia công gỗ - yêu cầu chung về an toàn

TCVN 3164: 1979 Các chất độc hại - Phân loại và những yêu cầu chung về an toàn

TCVN 3146: 1986 Công việc hàn điện - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 4244: 1986 Quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng

TCVN 4730: 1989 Sản xuất gạch ngói nung - yêu cầu chung về an toàn
 
Last edited by a moderator:
P

PhamDuyLiem

Guest
32. TIÊU CHUẨN PHƯƠNG PHÁP THỬ GỖ VÀ CỬA

TCVN 355 : 1970 Gỗ - Phương pháp chọn rừng - chọn cây và cưa khúc
TCVN 356 : 1970

TCVN 357 : 1970
http://www.4shared.com/document/7-nxne63/Giaxaydungvn-TCVN-357-1970.html

TCVN 358 : 1970
Gỗ - Phương pháp xác định độ ẩm khi thử cơ lý

TCVN 359 : 1970 Gỗ - Phương pháp xác định độ hút nước

TCVN 360 : 1970
http:// http://www.4shared.com/document/3bJgFbwm/Giaxaydungvn-TCVN-360-1970.html

TCVN 361 : 1970 http://www.4shared.com/document/CWUdHq18/Giaxaydungvn-TCVN-361-1970.html

TCVN 362 : 1970
http://www.4shared.com/document/QzBcT_0V/Giaxaydungvn-TCVN-362-1970.html

TCVN 363 : 1970 Gỗ - Phương phápxác định giới hạn bền khi nén

TCVN 364 : 1970 Gỗ - Phương pháp xác định giới hạn bền khi kéo

TCVN 365 : 1970 Gỗ - Phương pháp xác định giới hạn bền khi uốn tĩnh

TCVN 366 : 1970 Gỗ - Phương pháp xác định giới hạn bền khi uốn và dập

TCVN 367 : 1970 Gỗ - Phương pháp xác định giới hạn bền khi trược và cắt

TCVN 368 : 1970 Gỗ - Phương pháp xác định sức chống tách

TCVN 369 : 1970 Gỗ - Phương pháp xác định độ cứng

TCVN 370 : 1970 Gỗ - Phương pháp xác định các chỉ tiêu biến dạng đàn hồi

TCXD 1072: 1971 Gỗ - Phân nhốm theo tính chất cơ lý

TCVN 1073: 1971 Gỗ tròn - Kích thước cơ bản

TCVN 1074: 1971 Gỗ tròn - Khuyết tật

TCVN 1075: 1971 Gỗ xẻ - Kích thước cơ bản

TCVN 1076: 1971 Gỗ xẻ - Tên gọi và định nghĩa

TCXD 92 : 1983 Phụ tùng cửa sổ và cửa đi - Bản lề cửa

TCXD 93 : 1983 Phụ tùng cửa sổ và cửa đi - Ke cánh cửa

TCXD 94 : 1983 Phụ tùng cửa sổ và cửa đi - Tay nắm chốt ngang

TCVN 1770: 1986 Cát xây dựng -Yêu cầu kĩ thuật

TCVN 5761: 1993 Khóa treo - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 5762: 1993 Khóa cửa có tay nắm - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 4340: 1994 Ván sàn bằng gỗ

TCXD 192 : 1996 Cửa gỗ - cửa đi - cửa sổ - Yêu cầu kỹ thuật
 
Last edited by a moderator:
P

PhamDuyLiem

Guest
[FONT=Arial,sans-serif]33. PHƯƠNG PHÁP THỬ BÊTÔNG NẶNG [/FONT]

TCXD 171 : 1989 Bêtông nặng - Phương pháp không phá hoại - sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy để xác đinh cường độ chịu nén

TCVN 5592: 1991 Bêtông nặng - yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên

TCVN 3105: 1993 Hỗn hợp bêtông nặng và bêtông nặng - Lấy mẫu - chế tạo và bảo dưỡng mẫu

TCVN 3106: 1993 Hỗn hợp bêtông nặng - Phương pháp thử độ sụt

TCVN 3107: 1993 Hỗn hợp bêtông nặng - Phương pháp vebe xác định độ cứng

TCVN 3108: 1993 Hỗn hợp bêtông nặng - Phương pháp xác định độ tách vữa và độ tách nước

TCVN 3109: 1993 Hỗn hợp bêtông nặng - Phương pháp khối lượng thẻ tích

TCVN 3110: 1993 Hỗn hợp bêtông nặng - Phương pháp phân tích thành phàn

TCVN 3111: 1993 Hỗn hợp bêtông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng bọt khí

TCVN 3112: 1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định khối lượng riêng

TCVN 3113: 1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định độ hút nước

TCVN 3114: 1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định độ mài mòn

TCVN 3115: 1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích

TCVN 3116: 1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định độ chống thấm nước

TCVN 3117: 1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định độ co ngót

TCVN 3118: 1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén

TCVN 3119: 1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ kéo khi uốn

TCVN 3120: 1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ kéo khi bửa

TCVN 5726: 1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ lăng trụ và mô đun đàn hồi khi nén tĩnh

TCXD 307 : 2003 Bêtông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng ximăng trong bêtông đã đóng rắn

TCXD 162 : 2004 Bêtông nặng - Phương pháp xác định bằng súng bật nẩy

TCXD 317 : 2004 Blôc bêtông nhẹ - Phương pháp thử

TCXD 354 : 2005 Bêtông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng sunfat trong bêtông

TCXD 360 : 2005 Bêtông nặng - Phương pháp xác định clorua bằng phương pháp đo điện lượng

TCXD 239 : 2006 Bê tông nặng - Chỉ dẫn đánh giá cường độ trên kết cấu công trình

TCXD 376 : 2006 Hỗn hợp bêtông nặng - Phương pháp xác định thời gian đông kết
 
Last edited by a moderator:
P

PhamDuyLiem

Guest
[FONT=Arial,sans-serif]34. TIÊU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

[/FONT]
TCVN 5721: 1993 Săm và lốp xe máy

TCVN 6207: 1996 Phương tiện giao thông đường bộ Phương pháp đo khí ô nhiễm do xe máy lắp động cơ xăng thải ra

TCVN 6009: 1995 Phương tiện giao thông đường bộ - thiết bị tín hiệu âm thanh - đặc tính kỹ thuật

TCVN 6010: 1995 Phương tiện giao thông đường bộ - Phương pháp đo vận tốc lớn nhất của xe máy

TCVN 6011: 1995 Phương tiện giao thông đường bộ - Phương pháp đo vận tốc lớn nhất của xe mô tô

TCVN 6013: 1995 Phương tiện giao thông đườngbộ - Mô tô - cơ cấu điều khiển kiểu, vị trí và chức năng

TCVN 6211: 1996 Phương tiện giao thông đường bộ - Kiểu - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 6212: 1996 Mô tô, xe máy - Thử độ ô nhiễm - Băng thử công suất mô tô, xe máy

TCVN 6072: 1996 Phương tiện giao thông đường bộ Phơng pháp đo khí ô nhiễm do xe máy lắp động cơ xăng thải ra

TCVN 6432: 1998 Phương tiện gia thông đường bộ- Khớ thải gây ô nhiễm phát ra từ ô tô láp động cơ xăng- phương pháp đo trong thử công nhận kiểu

TCVN 6433: 1998 Phương tiện gia thông đường bộ- Khớ thải gây ô nhiễm phát ra từ mô tô láp động cơ xăng- phương pháp đo trong thử công nhận kiểu

TCVN 6439: 1998 Mô tô - Quy tắc thử động cơ - Công suất hữu ích

TCVN 6440: 1998 Mô tô - Phương pháp đo tiêu thô nhiên liệu

TCVN 6441: 1998 Mô tô - Phanh và cơ cấu phanh - Thử và phương pháp đo

TCVN 6442: 1998 Môtô hai bánh - Độ ổn định khi đỗ của chân chống bên và chân chống giữa

TCVN 6443: 1998 Mô tô- Vành bánh hợp kim nhẹ - Phương pháp thử

TCVN 6444: 1998 Phương tiện giao thông đường bộ - Hệ thống phanh của ôtô khách - Đo tính năng kỹ thuật của phanh

TCVN 6445: 1998 Phương tiện giao thông đường bộ -đo tốc độ va đập trong thử va chạm

TCVN 5749: 1999 Ôtô khách -Yêu cầu an toàn chung

TCVN 6528: 1999 Phương tiện giao thông đường bộ - Kích thước phương tiện có động cơ và phương tiện kéo - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 6529: 1999 Phương tiện giao thông đường bộ - Khối lượng - Thuật nghĩa định nghĩa và mó hiệu

TCVN 6565: 1999 Phương tiện giao thông đường bộ - Động cơ cháy do nộn, động cơ cháy cưỡng bức khớ đốt hoá láng, khí thiên nhiên và ô tô lắp các động cơ đó - Yêu cầu liên quan đến chất thải gây ô nhiễm trong thử công nhận kiểu

TCVN 6566: 1999 Phương tiện giao thông đường bộ - ễ tô lắp động cơ cháy do nộn - Phương pháp đo khớ thải gây ô nhiễm trong thử công nhận kiểu

TCVN 6567: 1999 Phương tiện giao thông đường bộ - Động cơ cháy do nén,

TCVN 6568: 1999 Phương tiện giao thông đường bộ - Động cơ cháy do nén và ô tô lắp động cơ cháy do nén - Phương pháp đo các chất gây ô nhiễm có thể nhìn thấy và công suất động cơ trong thử công nhận kiểu

TCVN 6579: 2000 Phương tiện giao thông đường bộ - Mã nhận dạng quốc tế nhà sản xuất (WMI)

TCVN 6580: 2000 Phương tiện giao thông đường bộ - Mã nhận dạng quốc tế nhà sản xuất (WMI)

TCVN 6723: 2000 Phương tiện giao thông đường bộ - ễ tô khách cỡ nhá - Yêu cầu về cấu tạo trong công nhận kiểu

TCVN 6724: 2000 Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô khách cỡ lớn - Yêu cầu về cấu tạo chung trong công nhận kiểu

TCVN 6757: 2000 Phương tiện giao thông đường bộ - Mã nhận dạng quốc tế nhà sản xuất phô tùng (WPMI)

TCVN 6758: 2000 Phương tiện giao thông đường bộ - Kính an toàn và vật liệu kính an toàn - Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu

TCVN 6759: 2000 Phương tiện giao thông đường bộ - Đèn Halogen chiếu sáng phía trước - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử trong công nhận kiểu

TCVN 5756: 2001 Mũ bảo vệ cho người đi mô tô và xe máy

TCVN 6769: 2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Gương chiếu hậu - Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu

TCVN 6770: 2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Gương chiếu hậu mô tô và xe máy - Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu

TCVN 6771: 2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Lốp hơi môtô và xe máy - Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu

TCVN 6785: 2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Phát thải chất gây ô nhiễm từ ô tô theo nguyên liệu sử dông của động cơ - Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu

TCVN 6786: 2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Thiết bị lái của ô tô và moóc, bán moóc - Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu

TCVN 6787: 2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô lắp động cơ đốt trong - Đo tiêu hao nhiên liệu trong công nhận kiểu

TCVN 6821: 2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Phanh ô tô và moóc - Từ vựng

TCVN 6822: 2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Mối nối thử áp suất cho thiết bị phanh khí nén

TCVN 6823: 2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Mối nối thử áp suất thuỷ lực cho thiết bị phanh

TCVN 6824: 2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Hệ thống phânh của mô tô, xe máy - Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu
Mọi đóng góp và thắc mắc vui lòng gửi vào hòm thư:
phamduyliem1987@gmail.com

Chúc mọi người một noel an lành, hạnh phúc !
 
Last edited by a moderator:
T

trungnn

Guest
Cám ơn anh Pham Duy Liem,
Tôi xin góp thêm TCVN 7571-2006:
http://www.4shared.com/file/8072378...dac_tinh_mat_cat.html?dirPwdVerified=d4e9a4c1
Ngoài ra, tôi cũng đề nghị anh nên lược bớt những tiêu chuẩn đã được hủy bỏ, ví dụ như những tiêu chuẩn về thử nghiệm cát xây dựng.

9. TCVN 7571-1:2006 (ISO 657-1:1989)
Thép hình cán nóng - Phần 1: Thép góc cạnh đều - Kích thước

10. TCVN 7571-2:2006 (ISO 657-2:1989)
Thép hình cán nóng - Phần 2: Thép góc cạnh không đều - Kích thước

11. TCVN 7571-5:2006 (ISO 657-5:1976)
Thép hình cán nóng - Phần 5: Thép góc cạnh đều và không đều - Dung sai hệ mét và hệ insơ

12. TCVN 7571-11:2006 (ISO 657-11:1980)
Thép hình cán nóng - Phần 11: Thép chữ C - Kích thước và đặc tính mặt cắt

13. TCVN 7571-15:2006 (ISO 657-15:1980)
Thép hình cán nóng - Phần 15: Thép chữ I - Kích thước và đặc tính mặt cắt

14. TCVN 7571-16:2006 (ISO 657-16:1980)
Thép hình cán nóng - Phần 16: Thép chữ H - Kích thước và đặc tính mặt cắt
 

Hoàng Linh

Thành viên năng động
Tham gia
25/9/08
Bài viết
70
Điểm tích cực
13
Điểm thành tích
8
TCXDVN năm 2006-2007

Cám ơn trungnn. Mọi người hãy cùng nhau góp ý, bổ xung để chúng ta có một bộ tiêu chuẩn đầy đủ, phục vụ cho công việc được tốt hơn.=D>
Mình có một số TCXD sau gửi mọi người tham khảo....!
 

File đính kèm

tuananhce03

<font color="red">Thành viên BQL Diễn đàn</font>
Tham gia
5/10/08
Bài viết
400
Điểm tích cực
128
Điểm thành tích
43

deathofwar

Thành viên sắp lên hạng nhiệt tình
Tham gia
8/8/08
Bài viết
124
Điểm tích cực
31
Điểm thành tích
28
Rất cảm ơn pác Pham Duy Liem đã sưu tầm hầu hết bộ tiêu chuẩn Xây dựng Post lên để anh em tham khảo.

Tuy nhiên tôi đã tìm ra một phần mềm để bạn có thấy lấy hết tất cả các tiêu chuẩn xây dựng trong vòng 15 phút.

Bạn có thể tham khảo tại: http://giaxaydung.vn/diendan/tieu-chuan-xddd-cn/40763-phan-mem-tra-cuu-tat-ca-cac-tieu-chuan-xd.html
Bác tuananhce03 chỉ giúp em cách update một số tiêu chuẩn vào phần mềm được k? Cái này tốt quá,=D>
 

tuananhce03

<font color="red">Thành viên BQL Diễn đàn</font>
Tham gia
5/10/08
Bài viết
400
Điểm tích cực
128
Điểm thành tích
43
Bác tuananhce03 chỉ giúp em cách update một số tiêu chuẩn vào phần mềm được k? Cái này tốt quá,=D>
Phần mềm này đã có hầu hết tiêu chuẩn rồi bạn.
Tuy nhiên việc update các phần mềm mới.
Các file tiêu chuẩn này ở dạng đuôi *.lit
Bạn tham khảo trang www.tieuchuanonline.net
Bạn vào đó và download những tiêu chuẩn mà trang web update.
Sau đó bạn copy vào đường dẫn của phần mềm là được.
chúc bạn thành công.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top