Unhide (hiện) tất cả những Sheet đang ẩn hoặc lựa chọn từng Sheet một

omronjapan

Thành viên có triển vọng
Bài viết
6
Điểm thành tích
1
Trong Excel không có tính năng Unhide tất cả những Sheet đang đặt ẩn. Nhưng bạn vẫn muốn làm thế nào để thực hiện được việc này. Làm như sau:

> Mở file Excel đang có nhiều Sheet đang đặt ẩn (file Dự toán GXD có nhiều sheet ẩn) mà bạn muốn Unhide cùng một lúc.
> Bấm tổ hợp Alt-F11 để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic .
> Bấm menu Insert > Module, bạn copy nội dung dưới đây

Sub UnhideAllSheets()
Dim wsSheet As Worksheet
For Each wsSheet In ActiveWorkbook.Worksheets
wsSheet.Visible = xlSheetVisible
Next wsSheet
End Sub


Quay trở lại Excel và chạy macro có tên gọi UnhideAllSheets

Nếu vì một lí do nào đó bạn muốn Unhide từng Sheet bạn cần chọn thì sử dụng đoạn mã sau:

Sub UnhideSomeSheets()
Dim sSheetName As String
Dim sMessage As String
Dim Msgres As VbMsgBoxResult
For Each wsSheet In ActiveWorkbook.Worksheets
If wsSheet.Visible = xlSheetHidden Then
sSheetName = wsSheet.Name
sMessage = "Ban co muon Unhide sheet nay khong ?" _
& vbNewLine & sSheetName
Msgres = MsgBox(sMessage, vbYesNo)
If Msgres = vbYes Then wsSheet.Visible = xlSheetVisible
End If
Next wsSheet
End Sub


Và bạn chỉ cần chạy macro UnhideSomeSheets.
Chúc bạn thành công.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Thông tư số 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
  • 1.286
  • 3
Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng 1- Link 1 tải thông tư số 15/2019/TT-BXD: click here. Link 2 GXD dự phòng nếu bạn không tải được Thông tư số 15/2019/TT-BXD từ link trên...
Top Bottom