Văn bản số 1158/BXD-KTXD ngày 17/03/2020 về cập nhật giá gói thầu theo định mức 10 thực hiện chuyển tiếp Nghị định số 68/2019/NĐ-CP

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.500
Điểm thành tích
113
Website
giaxaydung.vn
Văn bản số 1158/BXD-KTXD ngày 17/03/2020 về cập nhật giá gói thầu theo định mức 10 thực hiện chuyển tiếp Nghị định số 68/2019/NĐ-CP
van-ban-so-1158-BXD-KTXD-thuc-hien-chuyen-tiep-Nghi-dinh-68-2019-ND-CP-450x300.jpg

Ngày 17/03/2020 Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1158/BXD-KTXD trả lời văn bản số 1344/BGTVT-CQLXD ngày 19/02/2020 của Bộ GIao thông vận tải. Văn bản số 1158/BXD-KTXD hướng dẫn áp dụng định mức và đơn giá nhân công, đơn giá ca máy để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Chi tiết nội dung đề cập 3 vấn đề lớn mà nhiều anh/em các dự án xây dựng quan tâm:

1. Về áp dụng đơn giá nhân công, đơn giá ca máy và thiết bị xây dựng. Theo các quy định và hướng dẫn mới của các Thông tư số 15/2019/TT-BXD về giá nhân công và Thông tư số 11/2019/TT-BXD về giá ca máy và thiết bị thi công của Bộ Xây dựng.

2. Về nội dung điều chỉnh, cập nhật lại giá gói thầu, dự toán gói thầu theo định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Thực hiện chuyển tiếp Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và chuyển tiếp theo hướng dẫn của Thông tư số 10/2019/TT-BXD thì việc cập nhật lại giá gói thầu như thế nào?

3. Các định mức đã công bố từ hệ thống định mức trước đó, nhưng trong Thông tư số 10/2019/TT-BXD thì áp dụng như thế nào?

Trong đó nội dung thứ 2 và 3 tôi nhận được nhiều điện thoại thắc mắc nhất: có cập nhật giá gói thầu trước 28 ngày mở thầu không? Thực hiện cập nhật dự toán theo định mức theo hướng dẫn chuyển tiếp của Thông tư số 10/2019/TT-BXD ? Hướng dẫn chuyển tiếp giữa các thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP hình như không thống nhất?

Văn bản số 1158/BXD-KTXD hướng dẫn:
- Đối với các dự án đã được phê duyệt trước ngày 01/10/2019 và đang triển khai lựa chọn nhà thầu thì:

+ Trường hợp chưa đóng thầu, chưa lựa chọn được nhà thầu, chưa ký kết hợp đồng thì việc áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số10/2019/TT-BXD để điều chỉnh giá gói thầu xây dựng do người quyết định đầu tư quyết định trên cơ sở đáp ứng yêu cầu tiến độ và hiệu quả của dự án.

+ Trường hợp đã đóng thầu, đã lựa chọn được nhà thầu, đã ký kết hợp đồng thì thực hiện theo nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và nội dung hợp đồng đã ký kết.

- Đối với các dự án đã phê duyệt sau ngày 01/10/2019 thì việc áp dụng định mức thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng, cụ thể:

+ Trường hợp gói thầu đã sử dụng, vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP để xác định giá gói thầu xây dựng, đã lựa chọn được nhà thầu và đã ký kết hợp đồng xây dựng trước ngày Thông tư số 10/2019/TT-BXD có hiệu lực thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

+ Trường hợp gói thầu xây dựng chưa thực hiện lựa chọn nhà thầu hoặc đang thực hiện lựa chọn nhà thầu (chưa đóng thầu) trước ngày có hiệu lực của Thông tư số 10/2019/TT-BXD thì áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để cập nhật giá gói thầu xây dựng.

Về áp dụng định mức theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD văn bản số 1158/BXD-KTXD hướng dẫn như sau:

- Đối với các công việc xây dựng chưa có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được ban hành (theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD thì mới là ban hành) hoặc đã có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được ban hành nhưng chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công của công trình thì việc xác định chi phí đầu tư xây dựng bằng phương pháp giá thị trường tại thời điểm tính toán hoặc thực hiện theo Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và Điều 17 Thông tư số 09/2019/TT-BXD.

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt trước ngày 01/10/2019 (thời điểm Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực) thì tiếp tục thực hiện theo hệ quản lý đầu tư xây dựng của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP mà anh/em xây dựng, quản lý dự án xây dựng đã biết.

Các bạn tải file Văn bản số 1158/BXD-KTXD đính kèm bài viết hoặc tải bằng link: https://bom.to/van-ban-so-1158-BXD-KTXD-ngay-17-03-2020-chuyen-tiep-ND68-2019

Chúc bạn công việc hanh thông. Cảm ơn bạn đã ủng hộ cho các phần mềm GXD để chúng tôi có thể duy trì diễn đàn chia sẻ với bạn thông tin hữu ích cập nhật nhanh chóng.
 

File đính kèm

thuynong

Thành viên mới
Tham gia
15/10/08
Bài viết
3
Điểm thành tích
1
Anh cho e hỏi e đang lập dự toán công trình thủy lợi hạng mục sản xuất cánh van thép. Em tra theo ĐM Thông tư 10/2019 thì không có? Nhưng trong định mức cũ thì có ? Giờ bọn em có được áp dụng đm cũ để lập dự toán không anh ?
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.500
Điểm thành tích
113
Website
giaxaydung.vn
Anh cho e hỏi e đang lập dự toán công trình thủy lợi hạng mục sản xuất cánh van thép. Em tra theo ĐM Thông tư 10/2019 thì không có? Nhưng trong định mức cũ thì có ? Giờ bọn em có được áp dụng đm cũ để lập dự toán không anh ?
Theo như văn bản trên của Bộ Xây dựng trả lời Bộ Giao thông vận tải thì: "việc xác định chi phí đầu tư xây dựng bằng phương pháp giá thị trường tại thời điểm tính toán hoặc thực hiện theo Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và Điều 17 Thông tư số 09/2019/TT-BXD."
Như vậy là:
1. Lấy báo giá thị trường tại thời điểm tính toán cho công việc của em.
2. Theo Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP:

"4. Đối với các công việc xây dựng chưa có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được ban hành hoặc đã có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được ban hành nhưng chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công của công trình được thực hiện như sau:
a) Chủ đầu tư tổ chức xác định các định mức dự toán xây dựng công trình mới, định mức dự toán xây dựng công trình điều chỉnh làm cơ sở xác định đơn giá xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Tổ chức, cá nhân tư vấn lập dự toán, quản lý chi phí của dự án hoặc gói thầu có trách nhiệm xác định định mức dự toán xây dựng mới, định mức dự toán xây dựng điều chỉnh theo thiết kế, yêu cầu cụ thể của công việc, gói thầu, dự án, làm cơ sở xác định dự toán xây dựng, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng;
b) Đối với các định mức dự toán xây dựng mới hoặc định mức dự toán xây dựng điều chỉnh, khi áp dụng tính toán xác định đơn giá xây dựng thấp hơn đơn giá xây dựng áp dụng định mức đã ban hành thì người quyết định đầu tư quyết định phê duyệt áp dụng cho dự án, công trình để xác định dự toán xây dựng, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng và gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý. Đối với công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện phê duyệt;
c) Chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp danh mục các công tác điều chỉnh định mức, xây dựng định mức mới chưa có trong danh mục định mức ban hành, báo cáo cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp và tổ chức khảo sát xây dựng định mức dự toán xây dựng công trình trong quá trình thi công xây dựng theo phương pháp Bộ Xây dựng hướng dẫn. Kết quả xây dựng định mức được cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp tổng hợp và gửi về Bộ Xây dựng làm cơ sở phục vụ quản lý. Chi phí cho việc tổ chức xây dựng định mức được tính vào tổng mức đầu tư của dự án.
"
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.500
Điểm thành tích
113
Website
giaxaydung.vn
Một câu hỏi của 1 bạn đang lập dự toán: Nếu có báo giá thì mã mình để như thế nào ạ? (vì như quy định về định mức trên thì không thể Tạm tính hay VB nên câu hỏi này có cái lý của nó).

Trả lời: Mình để mã là BG. Theo ý kiến của chuyên gia GXD là như vậy. Phải vậy để mà làm, chứ đợi có chỉ dẫn cụ thể về cái này thì đến bao giờ, và dùng BG thì cũng chẳng chết ai.
 

Huỳnh Văn Luyến

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
1/6/15
Bài viết
14
Điểm thành tích
1
Tuổi
38
Anh cho e hỏi e đang lập dự toán công trình thủy lợi hạng mục sản xuất cánh van thép. Em tra theo ĐM Thông tư 10/2019 thì không có? Nhưng trong định mức cũ thì có ? Giờ bọn em có được áp dụng đm cũ để lập dự toán không anh ?
ok
 

Tranduong68.uct

Thành viên mới
Tham gia
31/7/20
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
Tuổi
31
Nơi ở
Ha nọi
Bạn nào giúp mình bài toán này với. Thanks cả nhà rất nhiều:
Tôi có một dự án đầu tư như sau:
Dự án phê duyệt năm 2016, dừng thực hiện đến ngày 15/10/2019 phê duyệt điều chỉnh lại dự án để thực hiện các bước tiếp theo. Phê duyệt thiết kế bvtc ngày 15/3/2020 (cơ cấu chi phí áp dụng theo nghị định 68/2019/ND-CP, nhưng định mức xây dựng thì vẫn theo định mức 1776/bxd)
Hỏi trường hợp của tôi giá gói thầu có phải cập nhật lại định mức xây dựng theo thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 không
 

Top