video thi công trên youtube

huyxp

Thành viên rất năng động
để tăng cường thêm kiến thức thực tế qua tìm hiểu youtube có rất nhiều em thấy đây có thể là nơi các anh em chia sẻ hình ảnh video thi công các loại công trình
- em xin gửi một số video về thi công một công trình tiện lại có cả tiếng anh nghe thêm cho luyện level tiếng anh luôn
http://www.youtube.com/user/arossona?feature=watch
=D>
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top