xin tieu chuan

  • Khởi xướng taodo
  • Ngày gửi
T

taodo

Guest
Tôi đang cần gấp tiêu chuẩn JISG 3112:2004. Ai có gửi cho tôi xin với, bản tiếng việt nhé, cảm ơn
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top