Xin trợ giúp phần mềm QLCL GXD

huyln3123

Thành viên mới
em mới dùng QLCL GXD8.0 và gặp lỗi là đến biên bản nghiệm thu số 19 trở đi là báo lỗi "Ẩn hiện thành phần ký" và chuyển thành dấu # hết. Vậy là lỗi gì ạ. Mong được trợ giúp ạ
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top