Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Xử lý Hợp đồng thiết kế theo Luật đấu thầu số 43 có khả thi không?

illusion8x

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
16
Điểm thành tích
3
Thưa các Bác theo Luật Đấu thầu số 43, Hợp thiết kế là hợp đồng trọn gói, vậy giá trị thiết kế ghi trong Phụ lục hợp đồng xác định như thế nào khi áp dụng Hợp đồng trọn gói. Mong các cao nhân cho ý kiến thảo luận
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom