Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Công bố giá VLXD năm 2013 T.P Hải Phòng

QuocBaoSXDHP

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
9/4/09
Bài viết
40
Thích
45
Điểm thành tích
18
#2
Công bố giá VLXD tháng 2 năm 2013 TP Hải Phòng

Công bố giá VLXD số: 05/2013/CBG - SXD ngày 12/03/2013 thành phố Hải Phòng
 

File đính kèm

QuocBaoSXDHP

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
9/4/09
Bài viết
40
Thích
45
Điểm thành tích
18
#3
Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2013 TP Hải Phòng

Công bố giá VLXD số: 07/2013/CBG - SXD ngày 11/04/2013 thành phố Hải Phòng

 

File đính kèm

QuocBaoSXDHP

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
9/4/09
Bài viết
40
Thích
45
Điểm thành tích
18
#5
Công bố giá VLXD tháng 5 năm 2013 thành phố Hải Phòng

Công bố giá VLXD số: 05/2013/CBG - SXD ngày 14/06/2013 thành phố Hải Phòng

 

File đính kèm

QuocBaoSXDHP

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
9/4/09
Bài viết
40
Thích
45
Điểm thành tích
18
#6
Công bố giá VLXD tháng 6 năm 2013 thành phố Hải Phòng

Công bố giá VLXD số: 13/2013/CBG - SXD ngày 12/07/2013 thành phố Hải Phòng
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
840
Thích
1.121
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
#7
Công bố giá VLXD tháng 08 năm 2013 thành phố Hải Phòng

Công bố giá VLXD số: 17/2013/CBG - SXD ngày 12/09/2013 thành phố Hải Phòng

Kích vào đây để tải file.
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
840
Thích
1.121
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
#8
Công bố giá VLXD tháng 09 năm 2013 thành phố Hải Phòng

Công bố giá VLXD số: 20/2013/CBG - SXD ngày 14/10/2013 thành phố Hải Phòng.

 

File đính kèm

QuocBaoSXDHP

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
9/4/09
Bài viết
40
Thích
45
Điểm thành tích
18
#10
Công bố giá vây liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng tháng 9 năm 2013

Gửi các bạn Công bố giá vây liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng tháng 9 năm 2013
 

File đính kèm

QuocBaoSXDHP

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
9/4/09
Bài viết
40
Thích
45
Điểm thành tích
18
#11
Công bố giá vây liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng tháng 10 năm 2013

Gửi các bạn công bố giá vây liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng tháng 10 năm 2013 tham khảo nhé
 

File đính kèm

QuocBaoSXDHP

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
9/4/09
Bài viết
40
Thích
45
Điểm thành tích
18
#12
Công bố giá vây liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng tháng 11 năm 2013

Gưi các bạn Công bố giá vây liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng tháng 11 năm 2013
 

File đính kèm

QuocBaoSXDHP

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
9/4/09
Bài viết
40
Thích
45
Điểm thành tích
18
#13
Công bố giá vây liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng tháng 12 năm 2013

Gửi các bạn công bố giá vây liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng tháng 12 năm 2013
 

File đính kèm

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên