Công bố giá VLXD năm 2013 T.P Hải Phòng

Thành viên đã xem (Total:0)

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
#7
Công bố giá VLXD tháng 08 năm 2013 thành phố Hải Phòng

Công bố giá VLXD số: 17/2013/CBG - SXD ngày 12/09/2013 thành phố Hải Phòng

Kích vào đây để tải file.
 

Attachments

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
#8
Công bố giá VLXD tháng 09 năm 2013 thành phố Hải Phòng

Công bố giá VLXD số: 20/2013/CBG - SXD ngày 14/10/2013 thành phố Hải Phòng.

 

Attachments

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Tìm phần mềm tuyệt vời QLCL GXD GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD