Công bố giá VLXD năm 2013 T.P Hải Phòng

Thành viên đã xem (Total:0)

QuocBaoSXDHP

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
9/4/09
Bài viết
41
Thích
45
Điểm thành tích
18
#2
Công bố giá VLXD tháng 2 năm 2013 TP Hải Phòng

Công bố giá VLXD số: 05/2013/CBG - SXD ngày 12/03/2013 thành phố Hải Phòng
 

Attachments

QuocBaoSXDHP

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
9/4/09
Bài viết
41
Thích
45
Điểm thành tích
18
#3
Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2013 TP Hải Phòng

Công bố giá VLXD số: 07/2013/CBG - SXD ngày 11/04/2013 thành phố Hải Phòng

 

Attachments

QuocBaoSXDHP

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
9/4/09
Bài viết
41
Thích
45
Điểm thành tích
18
#5
Công bố giá VLXD tháng 5 năm 2013 thành phố Hải Phòng

Công bố giá VLXD số: 05/2013/CBG - SXD ngày 14/06/2013 thành phố Hải Phòng

 

Attachments

QuocBaoSXDHP

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
9/4/09
Bài viết
41
Thích
45
Điểm thành tích
18
#6
Công bố giá VLXD tháng 6 năm 2013 thành phố Hải Phòng

Công bố giá VLXD số: 13/2013/CBG - SXD ngày 12/07/2013 thành phố Hải Phòng
 

Attachments

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
842
Thích
1.121
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
#7
Công bố giá VLXD tháng 08 năm 2013 thành phố Hải Phòng

Công bố giá VLXD số: 17/2013/CBG - SXD ngày 12/09/2013 thành phố Hải Phòng

Kích vào đây để tải file.
 

Attachments

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
842
Thích
1.121
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
#8
Công bố giá VLXD tháng 09 năm 2013 thành phố Hải Phòng

Công bố giá VLXD số: 20/2013/CBG - SXD ngày 14/10/2013 thành phố Hải Phòng.

 

Attachments

QuocBaoSXDHP

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
9/4/09
Bài viết
41
Thích
45
Điểm thành tích
18
#10
Công bố giá vây liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng tháng 9 năm 2013

Gửi các bạn Công bố giá vây liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng tháng 9 năm 2013
 

Attachments

QuocBaoSXDHP

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
9/4/09
Bài viết
41
Thích
45
Điểm thành tích
18
#11
Công bố giá vây liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng tháng 10 năm 2013

Gửi các bạn công bố giá vây liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng tháng 10 năm 2013 tham khảo nhé
 

Attachments

QuocBaoSXDHP

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
9/4/09
Bài viết
41
Thích
45
Điểm thành tích
18
#12
Công bố giá vây liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng tháng 11 năm 2013

Gưi các bạn Công bố giá vây liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng tháng 11 năm 2013
 

Attachments

QuocBaoSXDHP

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
9/4/09
Bài viết
41
Thích
45
Điểm thành tích
18
#13
Công bố giá vây liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng tháng 12 năm 2013

Gửi các bạn công bố giá vây liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng tháng 12 năm 2013
 

Attachments

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD