Ấn phẩm "Thông tin Giá Xây dựng"

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
Nhằm giúp các thành viên, các bạn đồng nghiệp có được những thông tin mới nhất, tin cậy về thị trường vật tư, giúp cho công việc lập, xác định giá trị Dự toán, dự thầu, thanh quyết toán công trình, quản lý chi phí trong lĩnh vực đầu tư xây dựng được thuận lợi hơn.
Xin được giới thiệu với các đồng nghiệp ấn phẩm "Thông tin Giá Xây Dựng".

Đây là các thông tin, dữ liệu do các bạn trẻ Công ty Giá Xây Dựng trong quá trình làm tư vấn lập và quản lý chi phí đã tập hợp và chia sẻ cùng các đồng nghiệp, với mong ước các đồng nghiệp có thêm một kênh thông tin tin cậy, hữu ích trong công việc lập dự toán, lập và quản lý chi phí xây dựng công trình...
Ấn phẩm "Thông tin Giá Xây Dựng" được tổng hợp từ các nguồn tin đáng tin cậy.

Chúng tôi luôn nỗ lực để ngày càng hoàn thiện và chuẩn xác hơn nữa những thông tin để tới được với các bạn. Mặc dù đã rất nỗ lực, nhưng chắc không tránh khỏi các sai sót, rất mong nhận được các góp ý đóng góp, xây dựng từ các đồng nghiệp để các bạn trẻ tiếp tục hoàn thiện thêm ấn phẩm này.
 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top