Công bố Giá nhân công các địa phương năm 2020 theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.178
Điểm tích cực
6.364
Điểm thành tích
113
Cập nhật danh sách các Quyết định công bố Giá nhân công các địa phương theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã có
Thông tư số 15/2019/TT-BXD về giá nhân công xây dựng có hiệu lực từ 15/02/2020. Thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và Thông tư số 15 các địa phương có Văn bản hướng dẫn hoặc Quyết định công bố giá nhân công. Tôi tạo chủ đề này trên diễn đàn để các bạn có QĐ giá nhân công thì up lên chia sẻ nhé.
Từ ngày 07/05/2020, GXD sẽ tích hợp sẵn các file trong phần mềm Quản lý tài liệu dự án xây dựng GXD.

1. Quyết định số 51/QĐ-SXD ngày 28/02/2020 của Sở Xây dựng Thái Bình công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Link tải Quyết định số 51/QĐ-SXD: https://bom.to/Phan-mem-DutoanGXD-51-QD-SXD-ThaiBinh-28-02-2020

2. Giá nhân công Hà Nội
- Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của Sở Xây dựng Hà Nội công bố giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tải Quyết định số 820/QĐ-UBND: https://bom.to/PM-DutoanGXD-820-QD-UBND-20-02-2020-GNC-HaNoi
- Văn bản số 1408/UBND-KT ngày 20/04/2020 của UBND tp Hà Nội về việc thực hiện một số quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội
Tải văn bản số 1408/UBND-KT: https://bom.to/DutoanGXD-1408-UBND-KT-ngay-20-04-2020-QLCP-Gnc-Ha-Noi


3. Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của Sở Xây dựng Cao Bằng công bố giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Mời bạn tải Quyết định số 146: https://bom.to/PM-DutoanGXD-146-QD-UBND-20-02-2020-CaoBang-Gnc

4. Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của Sở Xây dựng Bắc Ninh công bố giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Link tải Quyết định 02/QĐ-UBND: https://bom.to/PM-DutoanGXD-02-QD-UBND-20-02-2020-BacNinh-GNC

5. Thông báo số 17/TB-SXD ngày 15/02/2020 của Sở Xây dựng Phú Yên hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong thời gian chưa ban hành bộ Đơn giá xây dựng công trình
Link tải Thông báo số 17: https://bom.to/DutoanGXD-thong-bao-so-17-SXD-Phu-Yen-15-02-2020

6. Văn bản số 193/SXD-CCGĐ ngày 21/02/2020 của Sở Xây dựng Tuyên Quang hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Phụ lục kèm theo là đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Link tải văn bản số 193/SXD-CCGĐ: https://bom.to/PM-DutoanGXD-193-SXD-CCGD-21-02-2020-TuyenQuang-Gnc

7. Hướng dẫn số 218/HD-SXD ngày 17/02/2020 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi. Hướng dẫn tạm thời về việc xác định đơn giá xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng theo các bộ định mức xây dựng, định mức ca máy do Bộ Xây dựng ban hành làm cơ sở để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Phụ lục kèm theo là công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Link tải Hướng dẫn số 218/HD-SXD: https://bom.to/PM-DutoanGXD-218-HD-SXD-17-02-2020-QuangNgai-Gnc-Gcm-don-gia

8. Văn bản số 223/SXD-QLXD ngày 14/02/2020 của Sở Xây dựng Gia Lai hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Phụ lục 1, 2 kèm theo là đơn giá nhân công xây dựng.
Link tải văn bản số 223/SXD-QLXD: https://bom.to/PM-DutoanGXD-223-SXD-QLXD-14-02-2020-GiaLai-Gnc

9. Văn bản số 438/SXD-KT&VLXD ngày 18/02/2020 của Sở Xây dựng Quảng Ninh hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng.
Link tải văn bản số 438: https://bom.to/PM-DutoanGXD-438-SXD-KTampVLXD-18-02-2020-QuangNinh-Gnc

10. Văn bản số 486/SXD-KTVLXD ngày 27/02/2020 của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc công bố đơn giá nhân công xây dựng tạm thời và hướng dẫn xác định đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Link tải Văn bản số 486/SXD-KTVLXD: https://bom.to/PM-DutoanGXD-486-SXD-KTVLXD-27-02-2020-VinhPhuc-Gnc

11. Văn bản số 488/SXD-KTVLXD ngày 19/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hướng dẫn xác định đơn giá xây dựng công trình theo định mức mới do Bộ Xây dựng ban hành
Link tải Văn bản số 488/SXD-KTVLXD: https://bom.to/PM-DutoanGXD-488-SXD-KTVLXD-19-02-2020-VungTau-Gnc

12. Công bố số 946/UBND-KT ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh Bình Định công bố đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2020 (điều chỉnh)
Link tải Công bố số 946/UBND-KT: https://bom.to/PM-DutoanGXD-488-SXD-KT-19-02-2020-BinhDinh-Gnc

13. Công văn số 260/SXD-KT&VLXD về việc áp dụng đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Hải Dương (tải ở bài bạn haichon chia sẻ ở dưới)

14. Văn bản số 196/SXD-KT&VLXD ngày 28/02/2020 của Sở Xây dựng Lai Châu (bạn Dutoan247 chia sẻ ở dưới)

15. Văn bản số 263/SXD-KT&VLXD ngày 06/03/2020 của Sở Xây dựng Lạng Sơn (bạn haichon đính kèm chia sẻ ở bài dưới)

17. Văn bản số 185/SXD-VP ngày 14/02/2020 của Sở Xây dựng Quảng Nam
Link tải văn bản số 185/SXD-VP Quảng Nam: https://bom.to/PM-DutoanGXD-185-SXD-VP-14-02-2020-QuangNam

18. Công văn số 891/QĐ-UBND ngày 01/04/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên công bố đơn giá nhân công tỉnh Thái Nguyên thay thế Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 30/5/2018.
Link tải: https://bom.to/PM-DutoanGXD-891-QD-UBND-Thai-Nguyen-01-04-2020-gia-nhan-cong

19. Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 13/03/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công bố đơn giá nhân công, giá ca máy để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (xem thêm bài bạn haichon chia sẻ ở dưới)
Tải file Quyết định: https://bom.to/PM-DutoanGXD-689QD-UBND-13-03-2020-TT-Hue_gia-Nhan-Cong_QD
Tải phụ lục: https://bom.to/PM-DutoanGXD-689QD-UBND-13-03-2020-TT-Hue_gia-Nhan-Cong_PL12

20. Văn bản số 1335/UBND-CN ngày 30/03/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc áp dụng đơn giá nhân công, giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng và hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng.
Tải ở đây: https://bom.to/PM-DutoanGXD-1335-UBND-CN-30-03-2020-Quang-Tri-gia-nhan-cong-ca-may

21. Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 01/04/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Bạn cuộn xuống tải ở bài phía dưới nhé.

22. Quyết định số 706/QD-UBND ngày 06/04/2020 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt công bố Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam theo văn bản số 1291/BXD-KTXD ngày 23/03/2020 của Bộ Xây dựng
Link tải: https://bom.to/PM-DutoanGXD-706-QD-UBND-Ha-Nam-06-04-2020-gia-nhan-cong

23. Văn bản số 3595/SXD-KTXD của Sở Xây dựng tp Hồ Chí Minh về việc thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng và xử lý chuyển tiếp theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP
Link: https://bom.to/Phan-mem-DutoanGXD-3593-SXD-KTXD-tp-HoChiMinh-08-04-2020

24. Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 31/03/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Link: https://bom.to/giaxaydungvn-698-QD-UBND-31-03-2020-KhanhHoa-gia-nhan-cong

25. Văn bản số 514/SXD-QLXD&HTKT ngày 03/03/2020 của Sở Xây dựng Bình Thuận công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh
Link: https://bom.to/PM-DutoanGXD-514-SXD-QLXD-03-03-2020-BinhThuan-gia-nhan-cong

26... Bạn hãy thêm vào nhé. Mỗi người góp tay chia sẻ 1 chút, không ai có tất cả, nhưng mỗi người góp 1 xíu bổ sung cho nhau ta sẽ có đủ.

Video về lập dự toán theo Thông tư số 15 Quyết định số 51 và 52 giá nhân công và giá ca máy tỉnh Thái Bình
Lập dự toán theo giá nhân công Hà Nội công bố thực hiện Thông tư số 15/2019/TT-BXD:
Một video về chạy giá nhân công vừa thỏa 820/QĐ-UBND của Hà Nội vừa thỏa Thông tư số 15/2019/TT-BXD.

Nếu bạn có QĐ mà không tiện chia sẻ lên diễn đàn xin gửi giúp vào email theanh@gxd.vn hoặc nhắn tin qua facebook fb.com/dutoangxd tôi sẽ chia sẻ với các đồng nghiệp giúp bạn.
Xin cảm ơn.
 

File đính kèm

haichon

Thành viên có triển vọng
Tham gia
3/9/12
Bài viết
8
Điểm tích cực
9
Điểm thành tích
1
Hải Dương đây ạ
Văn bản số 210/SXD-KT&VLXD ngày 17/02/2020 của SXD tỉnh Hải Dương gửi UBND tỉnh về việc cho phép tạm áp dụng đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Văn bản số 472/UBND-VP ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh Hải Dương gửi Sở Xây dựng về việc áp dụng đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Công văn số 260/SXD-KT&VLXD ngày 25/02/2020 của SXD tỉnh Hải Dương về việc áp dụng đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 

File đính kèm

Dutoan497

Thành viên có triển vọng
Tham gia
21/9/07
Bài viết
9
Điểm tích cực
13
Điểm thành tích
3
Tuổi
47
Lai Châu nhé.
Văn bản số 196/SXD-KT&VLXD ngày 28/02/2020 của Sở Xây dựng Lai Châu công bố Đơn giá nhân công xây dựng Quý I trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 

File đính kèm

zerotihon

Thành viên mới
Tham gia
20/12/10
Bài viết
1
Điểm tích cực
0
Điểm thành tích
1
Tuổi
31
Ai có giá nhân công Thái nguyên Văn bản số 390/SXD-KTVLXD ngày 28/02/2020 này không ạ? cho em xin với
 

Dutoan497

Thành viên có triển vọng
Tham gia
21/9/07
Bài viết
9
Điểm tích cực
13
Điểm thành tích
3
Tuổi
47
Đã có giá nhân công của tỉnh Lào Cai chưa vậy các bác?
 

youngcat

Thành viên có triển vọng
Tham gia
23/8/11
Bài viết
6
Điểm tích cực
0
Điểm thành tích
1
Tuổi
83
Bác nào có đơn giá của Thành phố Hồ Chí Minh rồi cho e xin với? Thanks
 

cuoclui

Thành viên có triển vọng
Tham gia
7/10/10
Bài viết
6
Điểm tích cực
0
Điểm thành tích
1
Tuổi
33
Dạ, có anh chị nào có đơn giá nhân công hoặc hướng dẫn của Sở xây dựng về việc tính đơn giá nhân công của 2 tỉnh Bến Tre và Thành Phố Hồ Chí Minh cho em xin với.
Em cảm ơn ạ.
 

haichon

Thành viên có triển vọng
Tham gia
3/9/12
Bài viết
8
Điểm tích cực
9
Điểm thành tích
1
Văn bản số 588/SXD-QLXD&HTKT của Sở Xây dựng Bình Thuận ngày 11/03/2020 v/v công bố đơn giá nhân công xây dựng, hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận!
 

File đính kèm

haichon

Thành viên có triển vọng
Tham gia
3/9/12
Bài viết
8
Điểm tích cực
9
Điểm thành tích
1
- Văn bản số 185/SXD-VP ngày 14/02/2020 của Sở Xây dựng Quảng Nam v/v thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng về hướng dẫn triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019
- Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 17/03/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v công bố tạm thời áp dụng đơn giá nhân công, đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh
- Phụ lục: Bảng đơn giá nhân công ban hành kèm theo Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 17/03/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam
 

File đính kèm

haichon

Thành viên có triển vọng
Tham gia
3/9/12
Bài viết
8
Điểm tích cực
9
Điểm thành tích
1
Gia Lai - bản công bố chuẩn
Văn bản số 486/SXD-QLXD ngày 17/03/2020 của Sở Xây dựng Gia Lai công bố đơn giá nhân công xây dựng; giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 

File đính kèm

haichon

Thành viên có triển vọng
Tham gia
3/9/12
Bài viết
8
Điểm tích cực
9
Điểm thành tích
1

File đính kèm

kietxd

Thành viên mới
Tham gia
10/5/11
Bài viết
4
Điểm tích cực
2
Điểm thành tích
3
Tuổi
33
Tỉnh Ninh Thuận thì sao ta? Đưa như vậy ai biết làm sao... ???

Văn bản số 684/SXD-QLHĐD&HTKT ngày 18/03/2020 của Sở Xây dựng Ninh Thuận về việc hướng dân lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn
 

File đính kèm

songtra

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
25/2/08
Bài viết
43
Điểm tích cực
50
Điểm thành tích
18
Đà Nẵng thì áp dụng theo cái cũ tạm.
Văn bản số 804/SXD-QLXD ngày 07/02/2020 của Sở Xây dựng Đà Nẵng v/v lấy ý kiến về việc hướng dẫn triển khai thực hiện các Thông tư số 10, 11, 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng
 

File đính kèm

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.178
Điểm tích cực
6.364
Điểm thành tích
113
Cảm ơn các bạn đã chung tay chia sẻ.
Ngày 01/04/2020 mọi người nghỉ ở nhà tự cách ly toàn quốc 14 ngày. Xin gửi các bạn Video hướng dẫn chạy dự toán theo giá nhân công mới của Hà Nội. Văn bản 2462/SXD-KTXD ngày 27-03-2020 của Sở Xây dựng trình UBND tp Hà Nội công bố giá nhân công thực hiện theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD.
Anh/em làm cập nhật chuẩn bị bản dự toán trước, khi có văn bản chính thức rà soát lại 1 lượt nữa rồi trình thẩm duyệt

Link tải văn bản số 2251/SXD-KTXD ngày 23/03/2020 và văn bản số 2462/SXD-KTXD ngày 27/03/2020 của Sở Xây dựng Hà Nội:

Từ ngày 07/05/2020, GXD sẽ tích hợp sẵn các file trong phần mềm Quản lý tài liệu dự án xây dựng GXD.
Link tải phần mềm Quản lý tài liệu dự án xây dựng GXD: https://giaxaydung.vn/threads/phan-mem-quan-ly-tai-lieu-du-an-xay-dung-gxd.100672/
 

lecuongxd.90

Thành viên mới
Tham gia
25/10/12
Bài viết
3
Điểm tích cực
1
Điểm thành tích
1
Tuổi
30
đơn giá nhân công địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nhờ đơn vị cập nhật giúp vào phần mềm
 

File đính kèm

Dutoan497

Thành viên có triển vọng
Tham gia
21/9/07
Bài viết
9
Điểm tích cực
13
Điểm thành tích
3
Tuổi
47

Dutoan497

Thành viên có triển vọng
Tham gia
21/9/07
Bài viết
9
Điểm tích cực
13
Điểm thành tích
3
Tuổi
47

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top