Công bố giá VLXD năm 2013 tỉnh Hòa Bình

Chutmayman

Thành viên BQL Diễn đàn
Tham gia
9/10/07
Bài viết
621
Điểm thành tích
93
Website
giaxaydung.vn
Giá VLXD tháng 1/2013 - Sở XD Hoà Bình

Số: 54/SXD-QLHĐXD

Nguồn: BXD.
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tháng 2 + 3 năm 2013 tỉnh Hòa Bình

Phụ lục về giá một số loại vật liệu chủ yếu tháng 2,3 năm 2013 tỉnh Hòa Bình kèm theo công văn số 212/SXD-QLHĐXD ngày 13/3/2013 của Sở XD Hòa Bình
-----------------------------
Trước khi chia sẻ thông báo giá, bạn vui lòng vào chủ đề Danh mục công bố giá VLXD các tỉnh, thành năm 2013 để kiểm tra xem thông báo đã có người đăng tải chưa. -----------------------------.
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tháng 4 năm 2013 tỉnh Hòa Bình

Phụ lục giá một số loại vật liệu chủ yếu tháng 4/2013 tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo công văn số 294/SXD-QLHĐXD ngày 10/4/2013 của Sở XD.
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tháng 5 năm 2013 tỉnh Hòa Bình

Phụ lục giá một số loại vật liệu chủ yếu tháng 5/2013 tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo công văn số 368/SXD-QLHĐXD ngày 10/5/2013 của Sở XD.
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tháng 6 năm 2013 tỉnh Hòa Bình

Giá VLXD tỉnh Hòa Bình tháng 06 năm 2013 theo công văn số : 487 /SXD - QLHĐXD ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Sở Xây dựng Hoà Bình
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tháng 8 tỉnh Hòa Bình năm 2013

Kèm theo công văn số: 713 /SXD - QLHĐXD ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Sở Xây dựng Hoà Bình
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tháng 9 tỉnh Hòa Bình năm 2013

Kèm theo công văn số: 821 /SXD - QLHĐXD ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Sở Xây dựng Hoà Bình


 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top