Danh mục các văn bản về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Danh mục các văn bản về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu

Nhiều văn bản thế??? Chết ngợp mất.Cách nắm bắt: Hãy đọc bài này - Kích vào đây.
Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013, có hiệu lực 1/7/2014
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, có hiệu lực 15/8/2014
Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, HSMT, HSYC dịch vụ tư vấn (15/4/2015)
Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 Qui định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp (1/7/2015)
Thông tư số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về ĐT và LCNT qua mạng (1/11/2015)
Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 Qui định chi tiết lập HSMT mua sắm hàng hóa (1/8/2015)
Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu (10/12/2015)
Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh (22/12/2015)
Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình lựa chọn nhà thầu
Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu
• Bản tiếng Anh dịch tất cả Luật Đấu thầu số 43/2013/NĐ-CP, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các Thông tư nói trên

Để tìm nhanh bài này bạn có 2 cách:
1. Vào Google gõ từ khóa: danh mục văn bản về đấu thầu giaxaydung.vn (kèm theo trang giaxaydung.vn)
2. Vào http://giaxaydung.vn có ô tìm kiếm tích hợp trên đầu diễn đàn gõ từ khóa: danh mục văn bản về đấu thầu

Hãy xem bài có ảnh minh họa: Thủ thuật tìm kiếm trên diễn đàn mà nhiều người không biết

Đính kèm là Slide trình bày về danh mục văn bản đấu thầu.

GXD sẽ liên tục cập nhật. Các bạn cùng chung tay cập nhật mỗi khi có văn bản mới nhé.
 

File đính kèm

DauThauPro

Thành viên sắp lên hạng Rất năng động

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top