Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Hỏi về cách sử dụng Visual basic lập chương trình tính điểm trên Excel

  • Khởi xướng hoang_linh760
  • Ngày gửi
H

hoang_linh760

Guest
Giúp mình với mình có một bài tập là lập trình một chương trình tính điểm trên excel nhưng mình không biết làm macro soft và visual basic trong excel làm sao hết nên không thể hoàn thiện chương trình được. bà con nào biết thì giúp mình với.
cám ơn nhiều
 
B

beteoteo

Guest
Bạn nói rõ ra xem mọi người có giúp điược gì không nói chung chung thế thì mình không thể trả lời cụ thể cho bạn được.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom