Hướng dẫn tạo báo cáo động Query Table trong Excel và Add-in A-Tools

omronjapan

Thành viên có triển vọng
Tham gia
21/9/16
Bài viết
6
Điểm tích cực
3
Điểm thành tích
1
Tuổi
30
Đây là loại báo cáo chạy trên các máy không cài Add-in A-Tools!

NỘI DUNG:

1. Báo cáo loại Query Table là gì?

- Query Table là loại báo cáo động có thể được tạo ra từ SQL Builder trong Add-in A-Tools
- Cho phép liên kết với nhiều nguồn, nhiều loại CSDL dữ liệu khác nhau vào bảng tính Excel
- Trích lọc dữ liệu nhiều điều kiện
- Chạy được trong những máy không cài Add-in A-Tools

2. Hướng dẫn tạo Query Table trong SQL Builder

3. Copy báo cáo sang máy tính KHÔNG cài Add-in A-Tools để chạy

=> Khi mang tập tin Excel có báo cáo Query Table sang máy tính khác không có Add-in A-Tools, cần phải đặt địa chỉ theo đúng như khi nó được thiết kế.

=> Nếu cài Add-in A-Tools (bản miễn phí cũng được) thì nó tự cập nhật địa chỉ mà bạn không cần lo đặt đúng địa chỉ như bước trên.

 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top