Khung pháp lý làm Thanh quyết toán khối lượng hoàn thành, quyết toán A-B

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.047
Điểm tích cực
6.346
Điểm thành tích
113
Khung pháp lý làm Thanh quyết toán khối lượng hoàn thành, quyết toán A-B

Xin gửi cho các bạn đồng nghiệp 1 bài giảng ngắn về Thanh quyết toán.
- Các bạn học viên khóa học Thanh quyết toán GXD ôn lại, củng cố kiến thức
- Các khách hàng sử dụng phần mềm Quyết toán GXD và các bạn có quan tâm tham khảo để phục vụ công việc


1. Chi tiết khóa học Thanh Quyết toán GXD mời các bạn xem ở đây: http://giaxaydung.edu.vn/khoa-hoc-thanh-quyet-toan-gxd
2. Bạn kích để tới bài: Danh mục các văn bản về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.047
Điểm tích cực
6.346
Điểm thành tích
113
Danh mục các tài liệu văn bản làm thanh quyết toán bạn cần trang bị:​
  1. Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.​
  2. Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.​
  3. Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.​
  4. Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước.​
  5. Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.​
  6. Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/07/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước​
  7. Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng.​
  8. Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình.​
  9. Quyết định số 451/QĐ-BXD ngày 23/5/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.​
  10. Hợp đồng xây dựng và các tài liệu có liên quan.​
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top