Làm thế nào để xây dựng những thói quen giúp bạn trở nên giàu có? How to build habits that could mak

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.199
Điểm thành tích
113
Website
giaxaydung.vn
How to build habits that could make you rich?
Làm thế nào để xây dựng những thói quen giúp bạn trở nên giàu có?

According to a 2006 Duke University study, 40% or more of our daily activities are habits.
Theo một nghiên cứu năm 2006 của ĐH Duke, hơn 40% các hoạt động hàng ngày của chúng ta là theo thói quen.

Habits have a very important purpose: They save the brain from work by relegating certain repetitive tasks to a walnut-sized area in the middle of the brain called the "basal ganglia."
Các thói quen có mục đích rất quan trọng: Giúp trí não chúng ta đỡ phải làm việc nhiều bằng cách ghi nhận và phản chiếu các việc lặp đi lặp lại vào 1 khu vực ở trung khu của não gọi là "hạch nền". (tức là cái gì luyện giỏi, thành thói quen rồi thì cứ thế mài ra tiền, nhờ đó mà cái đầu ta nhàn nhã, thành thơi).


Regular exercise is a habit worth building.

By isolating certain repetitive functions to this very small, almost fractional area, the brain frees itself to expand and perform higher level functions.
Bằng cách cô lập một số chức năng để phục vụ các hoạt động lặp đi lặp lại đòi hỏi ít phải tư duy này, não được giải phóng để mở rộng và thực hiện các chức năng cấp cao hơn.

Habits control our lives, unconsciously moving us either toward success and happiness or toward failure and unhappiness.
Các thói quen điều khiển cuộc sống của chúng ta, một cách vô thức sẽ đưa chúng ta, hướng chúng ta tới thành công, hạnh phúc hoặc là thất bại và không hạnh phúc.

In my five-year study of the daily habits of 233 wealthy people (those with an annual income of $160,000 or more and a liquid net worth of $3.2 million or more) and 128 poor people (those with an annual income of $35,000 or less and a liquid net worth of $5,000 or less), I uncovered ten keystone habits that separate the rich from the poor.
Trong 5 năm tôi nghiên cứu thói quen thường ngày của 233 người giàu có (những người có thu nhập hàng năm từ $ 160,000 trở lên và giá trị tài sản ròng từ 3.200.000 $ trở lên) và 128 người nghèo (những người có thu nhập hàng năm từ $ 35,000 trở xuống và giá trị tài sản từ $ 5,000 trở xuống), tôi phát hiện ra 10 thói quen chính khác biệt giữa người giàu và người nghèo.

I call them the Rich Habits.
Tôi gọi chúng là Các Thói quen làm nên sự giàu có (RH)

Those who learned the Rich Habits from their parents, mentor, or through the school of hard knocks, excel in life. Those who never learned these habits, and instead are saddled with what I call Poverty Habits, eke out a living, struggle financially, have poor health, and live unhappy lives.
Những ai học được RB từ cha mẹ, thầy/cô của họ hoặc từ các trường học, va chạm cuộc đời thì sẽ vượt trội trong cuộc sống. Những người không bao giờ học được những thói quen này và thay vì RH họ sẽ có thứ mà tôi gọi là thói quen nghèo khó (PH), họ phải kiếm sống, vật lộn về tài chính, chăm sóc sức khỏe kém, và có cuộc sống không hạnh phúc.

In order to better understand the process of adding and removing habits, it’s important to understand how habits are formed and removed physiologically within our brains.
Để hiểu rõ hơn về quá trình thêm vào các thói quen tốt hoặc bỏ bớt các thói quen xấu, điều quan trọng là bạn phải hiểu thói quen được hình thành như thế nào và loại bỏ thói quen sinh lý trong não của chúng ta. (không chỉ rèn cho mình mà còn luyện cho con, em mình).

Vậy 10 thói quen đó là gì? Lúc nào hứng thú sẽ dịch tiếp.
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.199
Điểm thành tích
113
Website
giaxaydung.vn
Habits compete within the brain.
Neurons (brain cells) compete for something called "cortical space" inside our brains. Think of cortical space as brain real estate. Just like there is strong demand for waterfront property, there is a strong demand for this brain real estate. In order to learn a new skill or fact, or introduce a new habit, we must create a new neural pathway inside our brain.

Creating a new neural pathway, however, is not that easy to do. This is because old neural pathways are very greedy, and don’t like to give up any of their brain real estate. They fight to keep that real estate from other intruding neurons. New activities that are trying to create new neural pathways have to compete for this brain real estate with old neural pathways (old activities).

This is why breaking an old habit is so hard. There is a brain real estate war waging inside our heads when we introduce new habits.

When building new habits, think of them as passengers on a train.

Use your old habits to build new ones.
The best way to co-opt brain space taken up by old habits is to stack a new habit on top of an old habit.

Think of an existing habit (existing neural pathway) as a train on a track, except it's inside your brain. If you add your new habit to that same train, as if it were a new passenger, the brain won't put up a fight because you're not trying to take control of the train or the track. You're just taking a ride. When an old habit does not perceive a new habit as a threat, no brain real estate war occurs. And viola, a new habit is born.

Here’s how it works: Let’s say you want to add a new Rich Habit of reading 30 minutes every day for self-education and let’s say you have an old habit of exercising aerobically on the Stairmaster 30 minutes every day. If you were to put a book on the Stairmaster and read that book while you’re exercising, you would form a new joint habit that sticks.

Another example: If you have an old habit of drinking coffee every day and you want to add a new Rich Habit of drinking a glass of water every day, you could drink a glass of water either before or after every cup of coffee. That new joint habit would also stick.

By using this habit formation strategy, you can effortlessly form new, wealth-building success habits that stick. Each habit you add to your life has a cumulative effect. They are like an investment in your success. Over time these success habits move you closer and closer to achieving success in life.

The more good daily success habits you add over time, the closer you get to success. And wealth will eventually follow.
 

theosautndn

Thành viên mới
Tham gia
13/7/15
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
Tuổi
26
Giàu có không chỉ cần có những ý tưởng hay mà còn phải biết chọn lọc nhiều lựa chọn và cần có những quyết định đúng thời cơ. Người thành công họ sẽ nói "Thành công" Còn người chỉ chờ đợi thành công họ chỉ nói "Tôi muốn thành công" .
Nguồn : thành lập công ty
người thành công sẽ có những suy nghĩ quyết đoán và tích cực .
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top