Lý do bạn phải tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ này

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
1. Cá nhân tham gia quản lý dự án phải có chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về QLDA đầu tư xây dựng công trình)

2. Các cơ sở được đào tạo hợp pháp phải đảm bảo điều kiện quy định trong Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng (xem tại đây) và được Bộ Xây dựng công nhận cho phép tổ chức đào tạo.

3. Ngày 15/10/2009, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1015/QĐ-BXD công nhận Viện Kinh tế xây dựng (và 3 đơn vị khác trên cả nước Việt Nam) được phép tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Thông tư số 25/2009/TT-BXD.

Công ty Giá Xây dựng phối hợp với Viện Kinh tế xây dựng mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo các quy định nói trên.

Khóa học Quản lý dự án đề ra mục tiêu đào tạo học viên có thể tiếp thu được kiến thức cơ bản và tổng thể nghiệp vụ quản lý một dự án. Trình tự thực hiện một dự án như thế nào ?...
Cost = chi phí, Schedule = tiến độ, Performance = hiệu suất

Các kỹ năng thực hiện tác nghiêp ý tưởng dự án, khảo sát, lập dự án, hoàn thiện thủ tục, lựa chọn đơn vị tư vấn, phê duyệt, thẩm tra, lựa chọn nhà thầu thi công (chấm thầu, đóng, mở thầu, xử lý tình huống...), hợp đồng, thanh quyết toán... được trình bày trong từng chuyên đề cụ thể (xem bài dưới).

Phương châm “học để làm việc, học để nâng cao thu nhập”, "làm đúng, làm đủ để bảo vệ mình và tài sản mình làm ra, không ngại thanh tra, kiểm toán...". Kiến thức bạn tiếp thu được rất hữu ích, có tác động trực tiếp đến công việc, thu nhập, uy tín với sếp, đồng nghiệp và đối tác.

Kích vào đây để đăng ký
 
Last edited by a moderator:

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
Khai giảng lớp Quản lý dự án học ban ngày - 09/01/2010

Đối tượng học viên: Cán bộ ban Quản lý dự án, tư vấn Quản lý dự án, những người cần chuẩn bị kiến thức chuyển sang lĩnh vực Quản lý dự án và các đối tượng khác.

Nôi dung khóa học: Theo chương trình khung quy định trong Thông tư số 25/2009/TT-BXD gồm 8 chuyên đề (48 tiết - 6 ngày hoặc 12 buổi)
Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Chuyên đề 2: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
Chuyên đề 3: Hợp đồng trong hoạt động xây dựng
Chuyên đề 4: Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình.
Chuyên đề 5: Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình
Chuyên đề 6: Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình.
Chuyên đề 7: Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
Chuyên đề 8: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

Địa điểm: Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, số 220 đường Láng, Hà Nội. Sân trường có chỗ để ô tô rất rộng.
Thời gian học: Khai giảng ngày 09/01/2010. Thời gian học tất cả các ngày trong tuần kéo dài trong 5 ngày.

Giảng viên: Lãnh đạo, nghiên cứu viên, chuyên viên của Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây Dựng, các thầy cô trường ĐHXD, ĐHTL, ĐHGTVT...

Thủ tục nhập học: Học viên đăng ký nhập học nộp 03 ảnh 3x4 và kinh phí vào trước thời điểm vào lớp ngày 09/01/2010

Địa chỉ liên hệ: Số 14A ngõ 140, phố Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: 04.3 568 2482 Fax: 04. 3568 2483 Email: giaxaydung@gmail.com
Kích vào đây để đăng ký
hoặc liên hệ Ms. Thu An 0975 38 1900 để biết thêm chi tiết.

Xin trân trọng cảm ơn đã đọc tin.​
 
Last edited by a moderator:

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
Nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Theo nội dung chương trình khung quy định theo Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29 /7/2009 của Bộ Xây dựng

Chuyên đề 1. Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
I. Những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
1. Giới thiệu tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình
2. Khái niệm về dự án đầu tư xây dựng công trình
3. Nguyên tắc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
4. Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình
5. Mục tiêu, yêu cầu của quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
6.Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Quản lý tiến độ, quản lý chất lượng, quản lý chi phí, quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng, quản lý rủi ro, các nội dung quản lý khác)
7. Các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

II. Trình tự, thủ tục lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
1.Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
2.Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
- Thiết kế xây dựng công trình
- Giấy phép xây dựng
- Quản lý thi công xây dựng công trình
- Nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng
3. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
4.Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng
5.Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
III. Giới thiệu các chương trình phần mềm hỗ trợ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Chuyên đề 2. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

1. Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
2. Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
3. Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
- Lập, trình kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu
- Tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu
- Phê duyệt và công bố kết quả đấu thầu
- Đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng

Chuyên đề 3. Hợp đồng trong trong hoạt động xây dựng
1.Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng
2.Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng
3.Hồ sơ và nội dung của hợp đồng xây dựng
4.Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng
5.Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng
6.Xử lý tranh chấp hợp đồng

Chuyên đề 4. Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình
1.Xác định các công việc và sắp xếp trình tự thực hiện các công việc của dự án
2.Dự trù thời gian và nguồn lực của dự án
3.Lập, phê duyệt tiến độ của dự án
4.Quản lý tiến độ của dự án

Chuyên đề 5. Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình
1.Tổng quan các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng
- Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng
- Quản lý chất lượng thiết kế công trình xây dựng
- Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình (bao gồm cả mua sắm vật tư, thiết bị)
- Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình
2. Các phương pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng
- Lập kế hoạch quản lý chất lượng
- Lập hệ thống quản lý chất lượng
- Các biện pháp đảm bảo chất lượng
- Các biện pháp kiểm soát chất lượng

Chuyên đề 6. Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình
1. Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
2. Nội dung chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình
3. Lập tổng mức đầu tư
4. Lập dự toán xây dựng công trình
5. Định mức kinh tế kỹ thuật trong đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng công trình
6. Các phương pháp kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

Chuyên đề 7. Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
1. Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng
- Quyền và trách nhiệm của các bên trong quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng
- Kế hoạch quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng
- Các biện pháp kiểm soát và đảm bảo an toàn lao động và môi trường xây dựng
2. Quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
- Nhận dạng và phân tích các loại rủi ro
- Lập kế hoạch quản lý rủi ro
- Các biện pháp kiểm soát và đối phó với rủi ro
- Bảo hiểm trong hoạt động xây dựng

Chuyên đề 8. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

1. Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình:
- Nguyên tắc, căn cứ thanh toán vốn đầu tư
- Tạm ứng vốn đầu tư
- Thanh toán khối lượng hoàn thành;
- Quy trình, thủ tục thanh toán
- Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, nhà thầu
2. Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình:
- Khái niệm và phân loại quyết toán
- Nội dung báo cáo quyết toán và hồ sơ trình duyệt quyết toán
- Trình tự, thủ tục quyết toán vốn đầu tư
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư
- Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, nhà thầu
 

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
Nếu đã có chứng nhận hay chửng chỉ một số chuyên đề thì sao ?

Lớp học do Viện Kinh tế xây dựng phối hợp với công ty Giá Xây dựng tổ chức áp dụng chế độ thuận lợi và linh hoạt cho học viên như sau:

- Học viên không nhất thiết phải tham dự liên tục các chuyên đề trong cùng một khoá học mà có thể tham dự các chuyên đề của các khoá học khác nhau. Nhưng thời gian bắt đầu đến kết thúc việc bồi dưỡng nghiệp vụ không quá 12 tháng. Bạn có thể bảo lưu học phí cho đến khi hoàn thành khóa học, thi kiểm tra và được cấp giấy chứng nhận.

- Nếu đã có chứng nhận của các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ khác do Bộ Xây dựng và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì học viên được miễn tham dự các chuyên đề đã học tại các chương trình bồi dưỡng tương ứng với điều kiện nội dung và thời lượng là tương đương so với quy định tại Thông tư 25/2009/TT-BXD.

Ví dụ: Nếu bạn đã có chứng chỉ đầu thầu, bạn được miễn không phải học chuyên đề 2. Khi đăng ký học bạn xuất trình để chúng tôi kiểm tra, lưu giữ bản sao chứng nhận, chứng chỉ đó. Tuy nhiên, các nội dung lớp học do công ty Giá Xây dựng phối hợp với Viện Kinh tế xây dựng tổ chức được giảng viên truyền đạt rất hay, có nhiều vấn đề mà bạn chưa cập nhật, bạn sẽ không muốn bỏ sót một chuyên đề nào.
 
N

nguquai2007

Guest
Chương trình học rất hấp dẫn nhưng lớp học này có tổ chức tại Đà Nẵng không ạ? Nếu có thì vào thời gian nào?
 

kienxd04

Thành viên nhiều triển vọng
Trong TPHCM có lớp này ko vậy, nếu có thì có thể đăng ký ở đâu? thanks
 

mingtt

Thành viên sắp lên hạng Rất năng động
Lớp học do Viện Kinh tế xây dựng phối hợp với công ty Giá Xây dựng tổ chức áp dụng chế độ thuận lợi và linh hoạt cho học viên như sau:

- Học viên không nhất thiết phải tham dự liên tục các chuyên đề trong cùng một khoá học mà có thể tham dự các chuyên đề của các khoá học khác nhau. Nhưng thời gian bắt đầu đến kết thúc việc bồi dưỡng nghiệp vụ không quá 12 tháng. Bạn có thể bảo lưu học phí cho đến khi hoàn thành khóa học, thi kiểm tra và được cấp giấy chứng nhận.

- Nếu đã có chứng nhận của các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ khác do Bộ Xây dựng và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì học viên được miễn tham dự các chuyên đề đã học tại các chương trình bồi dưỡng tương ứng với điều kiện nội dung và thời lượng là tương đương so với quy định tại Thông tư 25/2009/TT-BXD.

Ví dụ: Nếu bạn đã có chứng chỉ đầu thầu, bạn được miễn không phải học chuyên đề 2. Khi đăng ký học bạn xuất trình để chúng tôi kiểm tra, lưu giữ bản sao chứng nhận, chứng chỉ đó. Tuy nhiên, các nội dung lớp học do công ty Giá Xây dựng phối hợp với Viện Kinh tế xây dựng tổ chức được giảng viên truyền đạt rất hay, có nhiều vấn đề mà bạn chưa cập nhật, bạn sẽ không muốn bỏ sót một chuyên đề nào.
Chứng chỉ thì có hết rồi nhưng mà vừa thích đi học hết chương trình vừa lo không có thời gian, nhỡ mà nghỉ quá số tiết quy định thì khổ!

Tuy nhiên, các nội dung lớp học do công ty Giá Xây dựng phối hợp với Viện Kinh tế xây dựng tổ chức được giảng viên truyền đạt rất hay, có nhiều vấn đề mà bạn chưa cập nhật, bạn sẽ không muốn bỏ sót một chuyên đề nào.
Thế này thì tội gì mà không đăng ký học hết cơ chứ!!!
 

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
Khai giảng lớp quản lý dự án tối ngày 18 / 1 / 2010

Khai giảng lớp Quản lý dự án theo quy định mới ngày 18/ 1/ 2010
Địa chỉ bài viết
Đối tượng học viên: Cán bộ ban Quản lý dự án, tư vấn Quản lý dự án, những người cần chuẩn bị kiến thức chuyển sang lĩnh vực Quản lý dự án và các đối tượng khác.

Nôi dung khóa học: Theo chương trình khung quy định trong Thông tư số 25/2009/TT-BXD gồm 8 chuyên đề (48 tiết - 6 ngày hoặc 12 buổi)
Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Chuyên đề 2: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
Chuyên đề 3: Hợp đồng trong hoạt động xây dựng
Chuyên đề 4: Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình.
Chuyên đề 5: Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình
Chuyên đề 6: Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình.
Chuyên đề 7: Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
Chuyên đề 8: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

Địa điểm: Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, số 220 đường Láng, Hà Nội. Sân trường có chỗ để ô tô rất rộng.
Thời gian học: học vào 12 buổi tối liên tiếp trong tuần bắt đầu từ ngày 18/1/2010

Giảng viên: Lãnh đạo, nghiên cứu viên, chuyên viên của Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây Dựng, các thầy cô trường ĐHXD, ĐHTL, ĐHGTVT...

Thủ tục nhập học: Học viên đăng ký nhập học nộp 03 ảnh 3x4 và kinh phí vào trước thời điểm vào lớp ngày 18 /1 / 2010

Địa chỉ liên hệ: Số 14A ngõ 140, phố Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: 04.3 568 2482 Fax: 04. 3568 2483 Email: giaxaydung@gmail.com
Kích vào đây để đăng ký
hoặc liên hệ Ms. Thu An 0975 38 1900 để biết thêm chi tiết.
Xin trân trọng cảm ơn đã đọc tin.
 
Last edited by a moderator:

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
Cho tôi hỏi : Sau khi học ở công ty GXD thì đơn vị nào cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ?
Viện Kinh tế xây dựng hay Công ty Giá xây dựng?
Có ảnh Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ mẫu không?
Xin cảm ơn.
Vấn đề bạn hỏi xin được trả lời như sau:

1. Công ty Giá Xây Dựng được Bộ Xây dựng công nhận là cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ QLDA tại Quyết định số 1164/QĐ-BXD ngày 15/12/2009 bạn kích vào đây để xem file Quyết định.
Trước khi có Nghị định 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về QLDA và Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/07/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ QLDA, Công ty Giá Xây Dựng đã tổ chức đào tạo và cấp chứng nhận QLDA. Sau khi có các văn bản nói trên, được Bộ Xây Dựng cho phép, Công ty Giá Xây dựng tiếp tục tổ chức đào tạo và hiện nay là đơn vị đào tạo QLDA có chất lượng số 1 tại Hà Nội (theo đánh giá của học viên về tổ chức lớp, chất lượng, nội dung chương trình giảng dạy, giáo trình, hoạt động ngoại khoá...).

2. Viện Kinh tế xây dựng được Bộ Xây dựng công nhận
là cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ QLDA tại Quyết định số 1015/QĐ-BXD ngày 29/7/2009 (bạn xem tại đây). Công ty Giá Xây Dựng phối hợp chặt chẽ cùng Viện Kinh tế xây dựng tổ chức các khoá học do Viện Kinh tế xây dựng cấp chứng nhận.
Do số học viên đăng ký và thời điểm chúng tôi có thể tổ chức khoá học theo từng đơn vị. Bạn có thể liên hệ Công ty Giá Xây Dựng qua số (04.36582482) để biết chi tiết và đăng ký khoá học phù hợp.

3. Mẫu giấy chứng nhận theo mẫu thống nhất quy định tại Thông tư số 25/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Việc các học viên đăng ký tham gia rất đông các lớp học do Công ty Giá Xây Dựng phối hợp tổ chức với Viện Kinh tế xây dựng bởi vì chúng tôi không đặt mục tiêu tài chính, kinh doanh, thương mại lên hàng đầu. Mà là học viên sau khoá học nhận được gì? làm được gì?... Các chủ đầu tư nếu để ý thấy những người có chứng nhận của Công ty Giá Xây Dựng hay của Viện Kinh tế xây dựng xử lý công việc sẽ khác hẳn.

Nhân dịp này xin gửi lời cảm ơn các học viên đã ủng hộ và giúp chúng tôi tổ chức các khoá học rất thành công thời gian qua, việc này gián tiếp giúp chúng tôi tiếp tục duy trì và phát triển giaxaydung.vn để có nguồn tư liệu mà các bạn khai thác phục vụ công việc của chính bạn.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top