Những nôi dung về quản lý an toàn trong quá trình thi công- Trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu t

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
Bài viết
1.524
Điểm thành tích
63
Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm áp dụng các biện pháp an toàn cho người và công trình trên hiện trường xây dựng.
Các biện pháp nội quy an toàn phải được công khai trên công trường đề mọi người biết và chấp hành. Được nhắc nhở thường xuyên thậm chí hàng ngày trước khi bắt tay vào công việc. Những vị trí nguy hiểm đến tính mạng phải được cảnh báo hướng dẫn đề phòng tai nạn.
Nhà thầu thi công và chủ đầu tư cùng các bên liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát an toàn lao động trên công trường. Khi để xẩy ra sự cố phải giải quyết sự cố theo đúng quy định của pháp luật. Đối với những công việc có nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động, nghiêm cấm sử dụng lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động. Nếu phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Nhà thầu thi công có trách nhiệm trang bị đầy đủ theo quy định về an toàn lao động cho tất cả các lao động trên công trường phù hợp với yêu cầu công việc.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Thông tư số 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
  • 1.902
  • 3
Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng 1- Link 1 tải thông tư số 15/2019/TT-BXD: click here. Link 2 GXD dự phòng nếu bạn không tải được Thông tư số 15/2019/TT-BXD từ link trên...
Top Bottom