Tạo ứng dụng chạy trên nền Excel

  • Khởi xướng xthud4
  • Ngày gửi
X

xthud4

Guest
Có cách nào tạo một ứng dụng chạy trên nền Exel giống như chương trình Dự toán Accit007, Dự toán GXD.... không?. Tức là tạo ra được một file chạy (dạng đuôi .exe), khi kích hoạt thì sẽ hiện lên một form giới thiệu chương trình, sau đó khởi động excel và thêm một số chức năng (thêm add-in như: Tạo menu, các hàm, các thủ tục...) để tính toán và xử lý dữ liệu, sau khi thoát khỏi chương trình thì sẽ không ảnh hưởng đến Excel (nguyên bản). Tôi đã dùng VB để tạo file .dll và cài Add-in vào exel nhưng khi muốn dùng excel để làm công việc khác thì cứ khởi động excel (nguyên bản) thì add-in trên cũng được kích hoạt (hiện from, tạo menu .....) gây ức chế và rất bất tiện. Dùng VSTO để tạo dự án dạng 1 Workbook thì kết quả được một file Excel.xls để chạy ứng dụng. Mặc dù file .xls đó đảm bảo về yêu cầu của ứng dụng nhưng chỉ thực hiện ứng dụng trên file đó. Mỗi khi tạo dự án mới bằng file đó thì phải coppy (hoặc Save As) thành file khác, nếu nhỡ may chưa coppy hoặc Save As mà cứ chọn Save thì e rằng nó lại ghi đè lên file gốc. Thật là bất tiện. Các cao thủ VB, VBA có cách nào giải quết được vấn đề trên xin hướng dẫn giúp!
 
X

xthud4

Guest
Các vấn đề liên quan đến xây dựng thì không đáng ngại gì. Chuơng trình của mình cũng là dùng để tính dự toán. Về mặt ứng dụng của chương trình thì hoàn toàn đảm bảo để tính dự toán xây dựng. Tuy nhiên chương trình chỉ là một file excel, không có tính chuyên nghiệp đối với một phần mềm. Mình đã tìm cách tạo cài đặt chương trình dưới dạng một file chạy .exe (giống như các chương trình dự toán chạy trên excel khác) nhưng chưa thực hiện được. Ý mình muốn mọi người giúp đỡ chủ yếu về mặt kỹ thuật để lập một phần mềm chạy trên nền excel. Tôi cũng đã nêu vấn đề và mong được giúp đỡ bên Giải pháp Excel rồi nhưng không có kết quả. Có bác nào đã từng tham gia viết các phần mềm Dự toán chuyên nghiệp thì có thể cho tôi một lời khuyên là tôi nên dùng công nghệ nào được không (dùng VBA, VB ... để viết chương trình?). Hiện tại tôi đã dùng Visua Studio 2008 (Dùng VB.net) để viết chương trình, kết quả tuy đã đáp úng được yêu cầu của chương trình dự toán nhưng chương trình chỉ là một file excel mà không tạo và chạy trực tiếp được từ một file .exe!!!!!!!!!!
 

thoai

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
13
Điểm thành tích
3
Có thể làm được

Bạn cho địa chỉ mail đi. Mình cùng thủ xem sao, chắc là được
 
S

SoftXayDung

Guest
@xthu: bạn xem hướng dẫn tạo bộ cài đặt ứng dụng viết bằng vsto trên msdn đi. Mình cũng đã làm thử một ứng dụng viết trên excel 2k3 cài đặt trên máy khác chạy bình thường, không gặp những vấn đê như bạn nói.
 

phantuhuong

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
16
Điểm thành tích
3
Có cách nào tạo một ứng dụng chạy trên nền Exel giống như chương trình Dự toán Accit007, Dự toán GXD.... không?. Tức là tạo ra được một file chạy (dạng đuôi .exe), khi kích hoạt thì sẽ hiện lên một form giới thiệu chương trình, sau đó khởi động excel và thêm một số chức năng (thêm add-in như: Tạo menu, các hàm, các thủ tục...) để tính toán và xử lý dữ liệu, sau khi thoát khỏi chương trình thì sẽ không ảnh hưởng đến Excel (nguyên bản). Tôi đã dùng VB để tạo file .dll và cài Add-in vào exel nhưng khi muốn dùng excel để làm công việc khác thì cứ khởi động excel (nguyên bản) thì add-in trên cũng được kích hoạt (hiện from, tạo menu .....) gây ức chế và rất bất tiện. Dùng VSTO để tạo dự án dạng 1 Workbook thì kết quả được một file Excel.xls để chạy ứng dụng. Mặc dù file .xls đó đảm bảo về yêu cầu của ứng dụng nhưng chỉ thực hiện ứng dụng trên file đó. Mỗi khi tạo dự án mới bằng file đó thì phải coppy (hoặc Save As) thành file khác, nếu nhỡ may chưa coppy hoặc Save As mà cứ chọn Save thì e rằng nó lại ghi đè lên file gốc. Thật là bất tiện. Các cao thủ VB, VBA có cách nào giải quết được vấn đề trên xin hướng dẫn giúp!
Bạn tham khảo cái này, lập trình điều khiển AutoCad bằng exe và dll (Excel cũng giống như vậy) từ VB6

http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=10922

Hoặc tải cái này về tham khảo (bộ cài nghiêm chỉnh, viết trong VB6 nhúng trong Excel):
 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

QUY ĐỊNH VỀ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

  • 45
  • 0
QUY ĐỊNH VỀ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG. Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 08/2018/TT-BXD về chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt...
Top Bottom