Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Thẩm quyền phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán theo Luật Xây dựng số 50/2014

vietpre

Thành viên năng động
Bài viết
55
Điểm thành tích
8
@0nickname0: có đấy bác ah! Mình nhớ không nhầm có 01 văn bản của Cục QLHĐXD trả lời cho 01 Ban QLDA của Sở GDĐT 01 tỉnh phía Bắc là không cần Chỉ định thầu.
 

0nickname0

:):):):):)
Bài viết
103
Điểm thành tích
28
@0nickname0: có đấy bác ah! Mình nhớ không nhầm có 01 văn bản của Cục QLHĐXD trả lời cho 01 Ban QLDA của Sở GDĐT 01 tỉnh phía Bắc là không cần Chỉ định thầu.
Bởi thế em mới hỏi bác @linhdat86 là có tin rằng BXD hướng dẫn không cần phải thực hiện thủ tục đấu thầu đối với công tác thẩm tra do cqqlxd chuyên ngành mời hoặc yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn hay không?

Em post luôn văn bản của BXD hướng dẫn nè:
http://www.giaxaydung.vn/attachments/2971_bxd-hdxd_so-chuyen-nganh-chi-dinh-tham-tra-thi-khong-can-thu-tuc-dau-thau-doc.32275/?temp_hash=087c42aafd5b822938b9e3ca3295e140

Do vậy, em mới mạn phép hỏi bác @NamTVDS là đơn vị nào sẽ thanh toán chi phí thẩm tra cho tư vấn. Bác @minhchau1011 và bác @linhdat86 trả lời là Chủ đầu tư. Như vậy, nếu chủ đầu tư không thực hiện qui trình đấu thầu thì làm sao đủ điều kiện để thanh toán cho đơn vị tư vấn theo qui định của ngành tài chính (Thông tư 86/2011/TT-BTC)

Trích điều 8 Thông tư 86/2011/TT-BTC:
Điều 8. Tài liệu cơ sở của dự án
Để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, chủ đầu tư phải gửi đến Kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản thanh toán các tài liệu cơ sở của dự án (các tài liệu này đều là bản chính hoặc bản sao có đóng dấu sao y bản chính của chủ đầu tư, chỉ gửi một lần cho đến khi dự án kết thúc đầu tư, trừ trường hợp phải bổ sung, điều chỉnh), bao gồm:
1. Đối với dự án chuẩn bị đầu tư:
- Dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt;
- Văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu;
- Hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu.
 

File đính kèm

NamTVDS

Thành viên năng động
Bài viết
73
Điểm thành tích
33
Mình trao đổi như sau:
1. Đầu tiên chúng ta cần làm rõ khái niệm "chỉ định": Chúng ta thấy rằng chỉ định ở đây không phải chỉ định thầu mà cơ quan nhà nước chỉ định một tổ chức hay nói một cách khác là "chọn mặt gửi vàng" để giúp mình thực hiện nhiệm vụ được giao, thể hiện như sau:
- Theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP thì cơ quan chuyên môn về xây dựng trong trường hợp cần thiết được quyền lựa chọn tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực để chỉ định thẩm tra một phần hoặc toàn bộ các nội dung yêu cầu phải thẩm tra.
- Và theo quy định hiện nay của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 nội dung không phải tiến hành các thủ tục về đấu thầu còn được khẳng định rõ tại Khoản 7 Điều 57 như sau: Cơ quan chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư được mời tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm tham gia thẩm định dự án hoặc yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng đã được đăng ký trên trang thông tin điện tử về năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của Luật này để thẩm tra dự án làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt dự án.

2.Chúng ta biết rằng theo Thông tư 04/2010/TT-BXD thì tổng mức đầu tư của dự án có bao gồm chi phí tổ chức lập, thẩm định hoặc thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình.
- Trước khi Nghị định 15/2013/NĐ-CP có hiệu lực thì để phục vụ công tác thẩm định nếu thấy cần thiết chủ đầu tư thuê tư vấn thẩm tra làm căn cứ để thẩm định, chi phí thẩm tra được xác định theo QĐ957. Trong trường hợp chủ đầu tư không thuê thẩm tra thì được hưởng chi phí thẩm tra của công tác tư vấn này.
- Thực hiện về thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế theo quy định của Thông tư 13/2013/TT-BXD và Nghị định 15/2013/NĐ-CP thì chi phí thẩm tra xác định theo QĐ957 hoặc phí thẩm tra xác định theo Thông tư 75/2014/TT-BTC.

Vũ Thành Nam
Đơn vị công tác: Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dung
Mobile: 099.668.99.88 - 01289.859.869
 
Chỉnh sửa cuối:

0nickname0

:):):):):)
Bài viết
103
Điểm thành tích
28
@NamTVDS :

Em hoàn toàn đồng ý với bác về quan điểm mà bác (ở khía cạnh thuộc cơ quan BXD) trao đổi theo các qui định và điều khoản của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn.

Như em đã nói, nếu cqqlxd chuyên ngành mà chỉ định đơn vị tư vấn thẩm tra (không phải thực hiện chỉ định thầu), thì đơn vị tư vấn sẽ không thể nào được thanh toán chi phí, bởi lẽ không đầy đủ qui định theo điều 8 của Thông tư 86/2011/BTC mà ngành tài chính qui định.
 

NamTVDS

Thành viên năng động
Bài viết
73
Điểm thành tích
33
@NamTVDS :

Em hoàn toàn đồng ý với bác về quan điểm mà bác (ở khía cạnh thuộc cơ quan BXD) trao đổi theo các qui định và điều khoản của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn.

Như em đã nói, nếu cqqlxd chuyên ngành mà chỉ định đơn vị tư vấn thẩm tra (không phải thực hiện chỉ định thầu), thì đơn vị tư vấn sẽ không thể nào được thanh toán chi phí, bởi lẽ không đầy đủ qui định theo điều 8 của Thông tư 86/2011/BTC mà ngành tài chính qui định.
Mình trao đổi như sau:

Vướng mắc của bạn cũng nằm chung trong nội dung hỏi của nhiều tổ chức, cá nhân trên khắp cả nước và đã được chúng tôi trả lời như Văn bản Số 2971 /BXD-HĐXD ngày 17/11/2014 của Bộ Xây dựng. Theo mình bạn cứ trao đổi và giải trình với Kho Bạc những nội dung chúng ta đã thảo luận trên diễn đàn này. Nếu Kho Bạc vẫn không hiểu thì bạn giải thích thêm với họ là " ở đây các bạn đang tuân thủ theo quy định của pháp luật ( tuân thủ Nghị định 15/2013/NĐ-CP có tính pháp lý cao hơn Thông tư 86/2011/TT-BTC). Chúng ta biết rằng Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã quy định: Khi có nhiều văn bản cùng quy định về một vấn đề thì pháp luật cho phép chúng ta thực hiện theo văn bản của cấp có thẩm quyền cao hơn và ở vấn đề chúng ta đang thảo luận thì Nghị định do Chính phủ ban hành to hơn Thông tư do Bộ trưởng ban hành)):

Thân,
Thành Nam./.
 

0nickname0

:):):):):)
Bài viết
103
Điểm thành tích
28
Vướng mắc của bạn cũng nằm chung trong nội dung hỏi của nhiều tổ chức, cá nhân trên khắp cả nước và đã được chúng tôi trả lời như Văn bản Số 2971 /BXD-HĐXD ngày 17/11/2014 của Bộ Xây dựng. Theo mình bạn cứ trao đổi và giải trình với Kho Bạc những nội dung chúng ta đã thảo luận trên diễn đàn này. Nếu Kho Bạc vẫn không hiểu thì bạn giải thích thêm với họ là " ở đây các bạn đang tuân thủ theo quy định của pháp luật ( tuân thủ Nghị định 15/2013/NĐ-CP có tính pháp lý cao hơn Thông tư 86/2011/TT-BTC). Chúng ta biết rằng Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã quy định: Khi có nhiều văn bản cùng quy định về một vấn đề thì pháp luật cho phép chúng ta thực hiện theo văn bản của cấp có thẩm quyền cao hơn và ở vấn đề chúng ta đang thảo luận thì Nghị định do Chính phủ ban hành to hơn Thông tư do Bộ trưởng ban hành)):

Thân,
Thành Nam./.
Thực tế là bên em đã gặp phải trường hợp này rồi, nhưng có mấy vấn đề "lợn cợn" về thẩm quyền giải quyết của các cơ quan kiểm soát thủ tục như sau:

- KBNN không làm việc với bên B (nhà thầu) để nhà thầu có cơ hội giải trình.
- Thủ tục thanh toán là kế toán của chủ đầu tư, mà kế toán của chủ đầu tư (địa bàn nhỏ, không phải kế toán của BQLDA pro :) ) thì đa phần là kiêm nhiệm nên không đủ trình để giải thích với KBNN.
- Có chăng để giải quyết thì KBNN đề nghị CĐT làm văn bản hỏi cấp có thẩm quyền, như vậy nếu bên em có hỏi thì phải hỏi song song 02 cơ quan là BXD và BTC. Thiết nghĩ, tại sao các cơ quan QLNN khi ban hành văn bản QPPL và sau đó đã gặp phải các vướng mắc (vd như trương hợp này) thì không chủ động ban hành văn bản hướng dẫn ngay, mà phải chờ cho đến khi có đơn vị hỏi thì mới trả lời.

Ngoài lề tí: Bác cũng có để ý rằng từ khi có đơn vị hỏi đến khi có văn bản trả lời thì luôn không ít hơn 01 tháng :)

Cảm ơn bác đã bỏ chút thời gian quý báu của mình để cùng anh em diễn đàn thảo luận!
 

ptqc06

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Bài viết
35
Điểm thành tích
18
Mình cũng từng vướng trường hợp này.
Khi đó bên mình đành phải bắt tư vấn thiết kế bỏ khoản chi phí này. Vì chủ đầu tư không thể giải trình nổi chi phí thẩm tra.
Công nhận cái nghị định này oái oăm thật.
Đáng lẽ ra cơ quan nhà nước thẩm định thì nên có lệ phí thẩm định. Sau này giờ cái chứng từ ra cho kế toán với kho bạc là được luôn. Đằng này các bác không có qui định về lệ phí làm anh em không giải trình nổi. Có phải ai cũng có thời gian để đi tranh luận với kho bạc đâu, hơn nữa kho bạc không có hướng dẫn cụ thể họ cũng sợ. Văn bản nhà nước thì thay đổi liên tục, lúc các bác ra văn bản không như lúc tranh luận thì ai đền cho kho bạc. Họ sợ là đúng.
 

thanhle82

Thành viên sắp lên hạng rất nhiệt tình
Bài viết
215
Điểm thành tích
43
Thấy mọi người bàn luận sôi nổi mình củng có vấn đề thắc mắc.
- Theo Điểm c, Khoản 3, Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 "Khi điều chỉnh hợp đồng làm thay đổi mục tiêu đầu tư, thời gian thực hiện hợp đồng, làm vượt giá dự toán gói thầu xây dựng được duyệt thì phải được người quyết định đầu tư cho phép" chỉ áp dụng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng theo như trích dẫn ở Khoảng 3, Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014. Nếu điều chỉnh tiến độ hợp đồng do việc vướn mặt bằng có cần trình người quyết định đầu tư cho phép không.
- Theo Khoản 7, ĐIều 67 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 thì việc điều chỉnh tiến độ hợp đồng không làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án thì các bên tẹ quyết định, nếu ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành dự án thì mới xin phép cấp quyết định đầu tư.
Mọi người vào góp ý thêm.
 

NamTVDS

Thành viên năng động
Bài viết
73
Điểm thành tích
33
Mình cũng từng vướng trường hợp này.
Khi đó bên mình đành phải bắt tư vấn thiết kế bỏ khoản chi phí này. Vì chủ đầu tư không thể giải trình nổi chi phí thẩm tra.
Công nhận cái nghị định này oái oăm thật.
Đáng lẽ ra cơ quan nhà nước thẩm định thì nên có lệ phí thẩm định. Sau này giờ cái chứng từ ra cho kế toán với kho bạc là được luôn. Đằng này các bác không có qui định về lệ phí làm anh em không giải trình nổi. Có phải ai cũng có thời gian để đi tranh luận với kho bạc đâu, hơn nữa kho bạc không có hướng dẫn cụ thể họ cũng sợ. Văn bản nhà nước thì thay đổi liên tục, lúc các bác ra văn bản không như lúc tranh luận thì ai đền cho kho bạc. Họ sợ là đúng.
Mình trao đổi với bạn dưới góc độ là một người hiểu biết về chuyên môn xây dựng như sau:

Trong giai đoạn hiện nay, nước ta đang trong quá trình hoàn thiện từng bước hệ thống pháp luật nên không tránh khỏi những nội dung còn chồng chéo, những hạn chế trong quá trình thực hiện. Điều quan trọng là phải biết vận dụng pháp luật để đạt được mong muốn và tránh bị thiệt thòi cho mình. Với tình huống bạn nêu phải từ bỏ chi phí thẩm tra thì quả thật là đáng tiếc. Ở đây theo như thường lệ thì chi phí thẩm tra được tính theo QĐ957 và nằm trong tổng mức đầu tư của dự án. Khii triển khai thanh quyết toán chúng ta phải làm cho Kho bạc hiểu rằng tư vấn thẩm tra ở đây được chọn trực tiếp theo quy định của pháp luật về xây dựng (như tất cả những nội dung mà chúng ta đã thảo luận ở trên) chứ không phải thực hiện các thủ tục của pháp luật về đấu thầu và nếu thành công chúng ta vẫn được Kho bạc thanh toán theo quy định.
(Nếu có bạn nào gặp khó khăn tương tự như trường hợp trên hãy liện hệ với chúng tôi để được hỗ trợ pháp lý)

Vũ Thành Nam
Đơn vị công tác: Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng
Mobile: 099.668.99.88 - 01289.859.869
 
Chỉnh sửa cuối:

0nickname0

:):):):):)
Bài viết
103
Điểm thành tích
28
chúng ta phải làm cho Kho bạc hiểu rằng tư vấn thẩm tra ở đây được chọn trực tiếp theo quy định của pháp luật về xây dựng (như tất cả những nội dung mà chúng ta đã thảo luận ở trên) chứ không phải thực hiện các thủ tục của pháp luật về đấu thầu
Như em đã thảo luận ở trên. Chúng ta vẫn đang thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Mặt khác qui định về đấu thầu cũng bắt buộc phải thực hiện đúng.

Vì nếu không thực hiện các trình tự thủ tục thì nguyên tắc bất di bất dịch là KBNN không thanh toán. Bởi lẽ, họ kiểm soát thủ tục giải ngân là theo qui định của ngành Tài chính (trừ phi BTC ban hành Thông tư sửa đổi thông tư 86 về điều khoản thanh toán đối với trường hợp thẩm tra này)

Mời các bác thảo luận thêm ạ!
 

Thudongcb

Thành viên mới
Bài viết
1
Điểm thành tích
3
Chào anh Nam.
Anh có thể giải thích giúp tôi nội dung này được không:
Trong mục III, khoản 2a của VB 3482/BXD-HDXD: Thẩm định DA ĐTXD và báo cáo kinh tế KT:

- Cơ quan chuyên môn thuộc các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định toàn bộ nội dung của dự án nhóm A, các dự án do các Bộ, ngành ở Trung ương quyết định đầu tư được quy định tại Điều 58 của Luật Xây dựng 2014.
Đối với các DA nhóm A thì tôi không thắc mắc nhưng với các DA khác (kể cả Báo cáo KTKT) do các Bộ, ngành ở Trung Ương quyết định đầu tư ( giả sử như Bộ Tài Chính, Bộ Tư Pháp), sau khi SXD thẩm tra xong thì Chủ đầu tư vẫn phải tập hợp hồ sơ để gửi ra Cục QLHĐXD để thẩm định trước khi trình Người QĐ đầu tư phê duyệt ạ.
Mong anh nghiên cứu trả lời giúp, cảm ơn anh.
 

managerboss2009

Thành viên mới
Bài viết
3
Điểm thành tích
3
Tôi có đọc Luật số 50/2014/QH13, tại Khoản 1 Điều 82 thì thấy "Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế ba bước". Vậy sao bạn lại cho rằng Chủ đầu tư có thẩm quyền phê duyệt "Dự toán" công trình thiết kế 3 bước nhỉ?
Điểm này tôi thấy Luật có sự nhầm lẫn, nhờ mọi người góp ý thêm.
Luật quy định rất rõ và chính xác đấy chứ. Thiết kế 3 bước gồm thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công. Vậy thì người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán còn Chủ đầu tư chỉ phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công là đúng đó chứ
 

minhcong_xd

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
19
Điểm thành tích
1
Các bác cho hỏi: Theo luật XD 50 thì Dự toán điều chỉnh không vượt tổng mức đầu tư sau khi có đã có báo cáo KT KT thì ai sẽ là người phê duyệt? Người quyết định đầu tư hay chủ đầu tư?
 
D

dinhnt

Guest
Các bác cho hỏi. Luật Xây dựng 2014 quy định người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (TK 2 bước) . Như vậy, đối với các dự toán chi phí tư vấn (trường hợp phải lập dự toán như chi phí thẩm tra, chi phí kiểm tra nghiệm thu của các Sở ...) thì thẩm quyền thẩm định phê duyệt là của ai ?
 

NamTVDS

Thành viên năng động
Bài viết
73
Điểm thành tích
33
Chào anh Nam.
Anh có thể giải thích giúp tôi nội dung này được không:
Trong mục III, khoản 2a của VB 3482/BXD-HDXD: Thẩm định DA ĐTXD và báo cáo kinh tế KT:

- Cơ quan chuyên môn thuộc các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định toàn bộ nội dung của dự án nhóm A, các dự án do các Bộ, ngành ở Trung ương quyết định đầu tư được quy định tại Điều 58 của Luật Xây dựng 2014.
Đối với các DA nhóm A thì tôi không thắc mắc nhưng với các DA khác (kể cả Báo cáo KTKT) do các Bộ, ngành ở Trung Ương quyết định đầu tư ( giả sử như Bộ Tài Chính, Bộ Tư Pháp), sau khi SXD thẩm tra xong thì Chủ đầu tư vẫn phải tập hợp hồ sơ để gửi ra Cục QLHĐXD để thẩm định trước khi trình Người QĐ đầu tư phê duyệt ạ.
Mong anh nghiên cứu trả lời giúp, cảm ơn anh.
Mình trao đổi như sau:


1.Trong thời gian các Nghị định hướng dẫn Luật XD50 chưa được ban hành, để các hoạt động xây dựng không bị gián đoạn thì Bộ Xây dựng đã ban hành VB3482 hướng dẫn thực hiện Luật XD50 với nguyên tắc cho phép vận dụng các nội dung về thẩm quyền, quy trình thực hiện tại các Nghị định 12;83;15;64,... nhưng không được trái luật.


2.Với tinh thần quản lý chặt các dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước tại VB 3482/BXD-HDXD về Thẩm định DA ĐTXD và báo cáo kinh tế KT chúng tôi đã quay định: “Cơ quan chuyên môn thuộc các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định toàn bộ nội dung của dự án nhóm A, các dự án do các Bộ, ngành ở Trung ương quyết định đầu tư được quy định tại Điều 58 của Luật Xây dựng 2014”

3. Để kế thừa tinh thần trên, hiện nay tại dự thảo Nghị định Quản lý dự án đầu tư xây dựng (Đang trình Chính phủ ban hành) chúng tôi tiếp tục quy định đối với thẩm quyền thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước: “Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điều 76 Nghị định này chủ trì thẩm định các nội dung quy định tại Điều 58 của Luật Xây dựng đối với dự án nhóm A, dự án từ nhóm B trở xuống do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quyết định đầu tư”.
Thậm chí để tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước chúng tôi còn quy định tương tự với cả dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách.
Trên đây là ý kiến của mình, bạn tham khảo để thực hiện nhé !
Thân,
Thành Nam./.
 

andrea179

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Bài viết
36
Điểm thành tích
18
Như em đã thảo luận ở trên. Chúng ta vẫn đang thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Mặt khác qui định về đấu thầu cũng bắt buộc phải thực hiện đúng.

Vì nếu không thực hiện các trình tự thủ tục thì nguyên tắc bất di bất dịch là KBNN không thanh toán. Bởi lẽ, họ kiểm soát thủ tục giải ngân là theo qui định của ngành Tài chính (trừ phi BTC ban hành Thông tư sửa đổi thông tư 86 về điều khoản thanh toán đối với trường hợp thẩm tra này)

Mời các bác thảo luận thêm ạ!
Mình cũng có ý kiến trao đổi với ý kiến của anh Nam là:

Anh Nam cho rằng Nghị định 15 có giá trị pháp lý cao hơn TT của Bộ Tài chính;

Nhưng quy định của Luật Đấu thầu lại có giá trị pháp lý cao hơn ND15.

Văn bản trả lời của BXD về không cần làm thủ tục chỉ định thầu không phải là văn bản quy phạm pháp luật, chỉ có tính chất tham khảo, không thể căn cứ vào văn bản này để không thực hiện theo quy định của LDT.

Theo quy định của Luật Đấu thầu thì việc lựa chọn tư vấn thẩm tra (đối với các dự án của DNNN) thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu vì vậy nếu không làm thủ tục chỉ định thầu theo mình là không phù hợp với quy định, đẩy chủ đầu tư vào thế khó xử.

Và theo quy định hiện nay của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 nội dung không phải tiến hành các thủ tục về đấu thầu còn được khẳng định rõ tại Khoản 7 Điều 57 như sau: Cơ quan chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư được mời tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm tham gia thẩm định dự án hoặc yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng đã được đăng ký trên trang thông tin điện tử về năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của Luật này để thẩm tra dự án làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt dự án.

Tại sao LXD 2014 chỉ ghi ngắn gọn là yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn tổ chức đủ điều kiện mà không ghi thẳng vào là không cần thực hiện theo quy định của pháp luật về Đấu thầu.

Tại sao cơ quan nhà nước không trực tiếp ký hợp đồng thuê tư vấn thẩm tra và thu phí của chủ đầu tư mà lại quy định chủ đầu tư phải ký. Quy định như vậy là đẩy cái khó cho doanh nghiệp, không đúng với tinh thần cải cách hành chính.

Mình xin dẫn chứng thêm quy định mới tại ND 46/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng có quy định:

"
Điều 29. Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình trong quá trình thi công xây dựng

2. Kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình được thực hiện trong các trường hợp sau:

c) Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

d) Trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp hoặc theo yêu cầu của cơ quan chủ trì tổ chức giám định nguyên nhân sự cố khi xảy ra sự cố công trình xây dựng;

đ) Theo yêu cầu của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng hoặc yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng khi cần thiết.

3. Trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 1, Điểm d và Điểm đ Khoản 2 Điều này, cơ quan yêu cầu được phép chỉ định tổ chức tư vấn theo quy trình chỉ định thầu rút gọn quy định tại Khoản 1 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu để thực hiện."

--> Theo quy định này thì khi cơ quan QLNN yêu cầu thì chủ đầu tư vẫn phải thực hiện thủ tục chỉ định thầu rút gọn

Các bạn cũng lưu ý nha: theo quy định của LXD thì chủ đầu tư được lựa chọn tư vấn thẩm tra. Cơ quan chuyên môn về xây dựng không được phép chỉ định đơn vị thẩm tra mà chỉ được phép mời thẩm định. Quyền lựa chọn tư vấn thẩm tra là của chủ đầu tư. Nếu cơ quan chuyên môn nào chỉ định tên đơn vị tư vấn thẩm tra là sai quy định của pháp luật.
 
Chỉnh sửa cuối:

0nickname0

:):):):):)
Bài viết
103
Điểm thành tích
28
@andrea179

Bác Nam giải thích các điều khoản dưới góc độ của chuyên gia theo Luật XD thôi....
Còn vấn đề về đấu thầu thì để chuyên gia bên BKH hướng dẫn nhé ... :)
 

NamTVDS

Thành viên năng động
Bài viết
73
Điểm thành tích
33
Các bạn tham gia Diễn đàn GXD thân mến !

1.Trong thời điểm hiện nay, khi hệ thống pháp luật của chúng ta còn chưa được đồng bộ, đôi lúc tồn tại những nội dung còn chồng chéo nhau. Theo hiểu biết về lĩnh vực xây dựng, mình trao đổi, thảo luận với các bạn những vấn đề mà chúng tôi đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện trong thực tế cuộc sống và phần nào giúp các bạn tham khảo để tự tháo gỡ những vướng mắc trong công việc, chứ mình không tranh luận, đôi co với những ý kiến "ngược dòng".
2. Đối với món "chọn" tư vấn thẩm tra phục vụ công tác thẩm định, để cho nội dung này không bị có nhiều cách hiểu khác nhau và cho nó rõ ràng mạch lạc với quy định về đấu thầu thì chúng tôi đã quy định tại dự thảo Nghị định QLDA (hiện nay đang trình Chính phủ ký ban hành) như sau:
"Trường hợp không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư được yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực phù hợp đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng để chủ đầu tư ký kết hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định."

Vũ Thành Nam
Đơn vị công tác: Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng
Mobile: 099.668.99.88 - 01289.859.869
 
Chỉnh sửa cuối:

rose23

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
18
Điểm thành tích
3
Các anh cho em hỏi:
Em đang công tác ở Ban quản lý dự án cấp huyện được giao triển khai công trình hạ tầng tổng mức đầu tư 11 tỷ. Theo hướng dẫn VB3482 bộ xây dựng em đã gửi hồ sơ trình thẩm định lên sở xây dựng. Sở đã có kết quả thẩm định gửi về, vậy cho em hỏi tiếp theo đơn vị nào sẽ tham mưu quyết định phê duyệt BCKTKT cho người quyết định đầu tư ký, Ban QLDA, Sở xây dựng, hay phòng TCKH huyện và có cần làm tờ trình nữa không hay căn cứ vào kết quả thẩm định của Sở xây dựng làm căn cứ phê duyệt luôn. Em cám ơn trước ạ!
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom