Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

CEO, CFO, CPO

Giáo đốc điều hành, giám đốc tài chính, giám đốc sản xuất
L
Trả lời
4
Đọc
5K
Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD
Top Bottom