Tiếng Anh chuyên ngành xây dựng quản lý dự án

Tiếng Anh giao tiếp, tiếng anh học thuật

Bidding, estimate and Contract Documents

Hồ sơ thầu, dự toán và Hợp đồng
Chủ đề
106
Bài viết
578
Chủ đề
106
Bài viết
578

Legal documents, Codes, Standards & Specification

Văn bản pháp quy, quy chuẩn, tiêu chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật
Chủ đề
129
Bài viết
444
Chủ đề
129
Bài viết
444

QS, QA/QC, Project Management Ebooks

Tài liệu Quản lý dự án
Chủ đề
47
Bài viết
194
Chủ đề
47
Bài viết
194

Construction Engineering Books Articles Magazines

Sách, báo, tạp chí chuyên ngành cho kỹ sư xây dựng
Chủ đề
117
Bài viết
587
Chủ đề
117
Bài viết
587

Glossary of Civil Engineering Terminologies

Thuật ngữ chuyên ngành
Chủ đề
197
Bài viết
1K
Chủ đề
197
Bài viết
1K
Top