Nghiên cứu Phát triển và Triển khai (R&D)

Công nghệ mới

Giới thiệu các công nghệ mới ứng dụng vào đầu tư xây dựng, quản lý sản xuất, thi công xây dựng... đấy mạnh năng suất lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế, phục vụ phát triển đất nước.
Chủ đề
55
Bài viết
127
Chủ đề
55
Bài viết
127

Sáng kiến mới, ý tưởng mới

Các sáng kiến, ý tưởng cho mục tiêu phát triển sản xuất, ngành xây dựng, kinh doanh, thương mại, hợp tác...
Chủ đề
35
Bài viết
131
Chủ đề
35
Bài viết
131
R
Trả lời
0
Đọc
6K
robinatri
R
V
Trả lời
0
Đọc
3K
vohoanhai
V
Y
Trả lời
0
Đọc
4K
yukal
Y
Trả lời
7
Đọc
9K
daidautao
D
T
Trả lời
0
Đọc
7K
td.bitexco
T
Top