Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Nghiên cứu và Triển khai (R&D)

Công nghệ mới

Giới thiệu các công nghệ mới ứng dụng vào đầu tư xây dựng, quản lý sản xuất, thi công xây dựng... đấy mạnh năng suất lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế, phục vụ phát triển đất nước.
Chủ đề
52
Bài viết
124
Chủ đề
52
Bài viết
124

Sáng kiến mới, ý tưởng mới

Các sáng kiến, ý tưởng cho mục tiêu phát triển sản xuất, ngành xây dựng, kinh doanh, thương mại, hợp tác...
Chủ đề
35
Bài viết
134
Chủ đề
35
Bài viết
134
R
Trả lời
0
Đọc
6K
robinatri
R
V
Trả lời
0
Đọc
3K
vohoanhai
V
Y
Trả lời
0
Đọc
3K
yukal
Y
Trả lời
7
Đọc
9K
daidautao
D
T
Trả lời
0
Đọc
7K
td.bitexco
T
Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD
Top Bottom